www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Werkt er iemand aan Dirac - de BBC open source video codec?
Eric Kluitenberg on Thu, 21 Oct 2004 13:53:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Werkt er iemand aan Dirac - de BBC open source video codec??


geacht nettime-nl,

De BBC werkt aan een interessant project: de Dirac opens source video
codec die bedoeld is om het BBC archief op termijn on-line publiek
beschikbaar te maken. Dat op zich mag al als een voorbeeld gelden voor
andere publieke omropeorganisaties en lijkt me ook niet meer dan juist
en logisch gezien de publieke opdracht van die organisaties en het feit
dat zij met publiek geld zijn gefinancierd.

Mijn vraag is of er al mensen werken aan de Dirac codec in Nederland?

De Balie begint aan een 3-jarig traject waarin wij onderzoek gaan doen
naar hoe mensen op live-uitzendingen kunnen reageren. De code-naam is
The Living Archive. Wij zullen dit proces gaan documenteren op een
speciale kleine website, waarin ook de exeprimenten aangekodigd zullen
worden (live-events). Onze verwachting is dat we vanaf Januari
daadwerkelijk aan de slag kunnen met deze experimenten.

Aan de software-kant baseren we dit project op een open-source
publicatie-omgeving die is gebaserd op MMBase (Nederlandse 'OS CMS') die
onder de titel CultureBase in het afgelopen anderhalf jaar is
ontwikkeld. CultureBase is bijna af en wordt uiteindelijk als onderdeel
van MMBase (waarschijnlijk als package) gereleased, hoeplijk dus nog
voor 1 januari 2005 of anders begin volgend jaar.

Alles wat we voor ons live-onderzoeksproject ontwikkelen wordt aan
CultureBase toegevoegd en is daarmee beschikbaar voor derden.

Wat betreft de rechtenproblematiek, daarvoor hanteren wij de Creative
Commons licenties, die al aan een deel van de artikelen op de Balie site
zijn verbonden.

Nu is de component die nog ontbreekt om de hele keten open source te
maken (server, database, cms, publicatie-omgeving, licenties) een
bruikbare open source codec.

In principe hadden wij gekozen om op zo kort mogelijke termij n over te
gaan op Mpeg4. Echter, recent is bekend geworden dat het Mpeg4
consortium, overigens conform verwachting, een licentie-fee gaat vragen
voor het gebruik van de codec (vanaf 2006). Daarbij is onduidelijk wat
de exacte prijs gaat worden, maar er wordt per uur beschikbaar materiaal
afgerekend. Een algemene licentie zonder bovengrens zal dus sowieso erg
duur gaan worden (duizenden euros per jaar, zoals nu bv de realmedia
licentie), maar hoe een regeling voor streamers en archieven met
beperkere omvang uit zal gaan zien is niet duidelijk. Feit is dat Mpeg4
niet meer als open of quasi-open standaard beschikbaar zal zijn.

De open source video codec die de BBC nu ontwikkelt zou eventueel
daarvoor een alternnatief kunnen bieden. het grote voordeel is dat de
codec expliciet voor het publiek domein wordt ontwikkeld en de kans dus
klein is dat er later alsnog een markt-model bovenop wordt gezet. Als er
al mensen werken aan deze codec komen wij daar graag mee in contact.
Hoewel we een grote hoeveelheid expertise bijeen hebben gebracht voor
ons project is het onmogelijk alle aspecten te coveren. Een open
standaard voor video codecs is een belangrijke component die zoveel
specifieke kennis vereist dat wij dit slechts met grootste moeite ons
eigen kunnen maken.

Het uitiendelijke doel van dit project is een open source multimediale
publicatie-omgeving te ontwikkelen die aan professionele standaarden kan
voldoen, maar voor elke geinteresseerde
Meer informatieover Dirac hier:
http://www.bbc.co.uk/rd/projects/dirac/overview.shtml

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).