www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] MILKproject in Kasteel Groeneveld
Esther Polak on Mon, 25 Oct 2004 11:47:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] MILKproject in Kasteel Groeneveld
<>MILK: Riga/Amsterdam 2004


    Baarn, 14 oktober 2004

*Nieuwe media-installatie toont melktransport van Letse koe tot 
Nederlandse consument.*

6 november tot 6 december 2004.
di-zo 11:00-17:00
opening 5 november 16:00 ontvangst 15:30 r.s.v.p.

<>Kasteel Groeneveld
Groeneveld 2
N.52.13.122 E.005.15.315
tel. 035 5420446_
_

Op 5 november is in Kasteel Groeneveld te Baarn de Nederlandse première 
van het bijzonder kunstproject MILK. Dit project laat de enorme 
mobiliteit van de internationale voedselhandel zien door in te zoomen op 
één detail: het transport van in Letland geproduceerde en in Nederland 
geconsumeerde zuivel. Het hele traject is in beeld gebracht, doordat 
alle betrokkenen bij de transportketen een dag met een GPS (Global 
position system) op pad gingen. Bijzondere software verbeeldt hun sporen 
in het landschap.

De installatie in Groeneveld toont deze sporen en daarmee de route die 
de melk aflegt. De deelnemers aan het transport leveren ieder op hun 
traject een persoonlijk commentaar. Zo wordt een verhaal verteld, dat 
niet alleen inzicht geeft in de manier van leven van de deelnemers en 
hun persoonlijke relatie tot het landschap. Tegelijk wordt een speels 
commentaar levert op de grootschaligheid en ongewisheid van de 
uitgebreide Europese Unie.

Het MILKproject is een vorm van ‘locative art’ Het project onderzoekt de 
visuele en documentaire mogelijkheden van de GPS technologie en beweegt 
zich daarmee op het grensvlak van beeldende kunst, antropologisch 
onderzoek, filmische documentaire en innovatieve cartografie.

Het project kwam tot stand dankzij de intensieve Nederlands-Letse 
samenwerking tussen kunstenaar Esther Polak (NL), onderzoekster Ieva 
Auzina (LV) en het Riga Center for New Media Culture. De visualisatie 
software is speciaal voor dit project ontwikkeld in samenwerking met 
software developper Markus The. Het project was in oktober 2004 te zien 
in Letland en kreeg daar landelijke en locale publiciteit.

MILK is van 5 november tot 6 december te zien op Kasteel Groeneveld. Het 
project sluit aan bij de expositie ‘De prijs van het paradijs’ over het 
landschap van de nieuwe Europese Unie, die nog tot 9 januari in Kasteel 
Groeneveld staat. MILK reist na 6 december door naar de AgroVak te Den 
Bosch. Van maart tot augustus 2005 bedient het MILK project een 
internationaal, in nieuwe media geïnteresseerd publiek tijdens de 
tentoonstelling MAKING THINGS PUBLIC, in het ZKM in Karlsruhe, Duitsland.

De presentatie van MILK in Kasteel Groeneveld is mede mogelijk gemaakt 
dankzij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

informatie en route beschrijving
www.kasteelgroeneveld.nl
www.milkproject.net (onder constructie)

_________________________________________________________________

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kasteel Groeneveld, 
Caroline van der Lee, tel 035-6469531.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).