www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: Theo van Gogh vermoord
Geert Dekkers on Tue, 2 Nov 2004 20:46:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Theo van Gogh vermoord


ON voorbedachte rade is het zeker niet -- maar deze luchthartigheid 
juich (nou ja misschien is juichen wat misplaatst) wel toe -- de meeste 
mensen die ik spreek zijn erg bang voor een escalatie van angst en 
wantrouwen.

Bovendien wil ik kwijt dat ik me vanmorgen bijzonder heb geergerd aan 
de opruiende, totaal misplaatste zgn berichtgeving op de populaire 
radio -- ik geloof dat het 538 was -- waarin de beide heren nadat ze 
zich van elke vooringenomenheid en speculatie hadden kwijtgescholden 
even lekker alle mogelijke vooroordelen en speculaties aaneenregen --

Geert Dekkers

On 2-nov-04, at 16:20, Leo Reijnen wrote:

> Ja, verdomd. Ik had het opgezocht, maar verkeerd genoteerd. Het is 
> inderdaad
> 6 mei, dus precies 911 dagen. Toch goed om even te checken, want soms 
> wordt
> zoiets zomaar geroepen en gaat het een eigen leven leiden. De vraag is 
> nu
> weer: is dit toeval? Dat is bijna niet voor te stellen, en maakt het
> allemaal nog treuriger. Aan de andere kant kan de dader zich nu 
> moeilijk
> meer beroepen op ONvoorbedachten rade en zegt het wellicht meteen iets 
> over
> het motief.
>
> Leo Reijnen
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: nettime-nl-bounces {AT} nettime.org 
> [mailto:nettime-nl-bounces {AT} nettime.org]
> Namens Leon Kuunders
> Verzonden: dinsdag 2 november 2004 16:12
> Aan: 'Leo Reijnen'; nettime-nl {AT} nettime.org
> Onderwerp: RE: [Nettime-nl] Re: Theo van Gogh vermoord
>
>> Volgens mij (althans volgens een formuletje in een
>> spreadsheet) zijn het 891
>> dagen.(2-11-2004 minus 26-05-2002)
>
> Of was het 06/05/2002???
>
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).