www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Manipulatie van Meningsuiting (bijgewerkte versie)
Tjebbe van Tijen on Wed, 3 Nov 2004 03:04:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Manipulatie van Meningsuiting (bijgewerkte versie)


Nu wij of zij
- het volk -
heeft mogen afreageren op de Dam
opgeroepen door de lokale regering
toegesproken door de nationale regering afdeling 'ons landuitzetten van 
vreemdelingen'

blijft de vraag
waarom in het belang van de democratie
- wat weer een ander belang dan 'het belang van het onderzoek'  is -
wij nog steeds niet hebben mogen meelezen
van dat ene velletje papier
dat volgens meerdere getuigen die zeggen dat hun ogen het gezien hebben
in het vel van Theo van Gogh gestoken was

immers
niet de politieke moord als zodanig
maar de eerste die haar weet aan te wenden
is bepalend
dan wel niet algeheel bepalend
zoals voormalig premier Aznar onlangs nog mocht meemaken
toen zijn directe suggesties in de richting van de ETA
dit keer ongefundeerd bleken te zijn...

nogmaals wat staat er in dat briefje
wie garandeert ons dat wij dat ooit zullen weten?
waarom wel de indentiteit van de de gedoodverfde dader prijsgeven
maar niet zijn boodschap?

Zijn wij als bijeenwonenden, bijeenlevenden, zo met zijn miljoenen
te onvolwassen om van de inhoud kennis te nemen?
bemoeilijkt dit het onderzoek
of zou het tegendeel het geval kunnen zijn?

ten derde male: wat stond er in dat briefje?

Wat is nu vrijheid van meningsuiting zonder  vrijheid van informatie?

juist ja: manipulatie

Tjebbe van Tijen 2/11/2004 21:00

PS zelfs tegen middernacht - op deze moorddag  voor Theo van Gogh - 
weigerde minister van Justitie Donner nog het briefje te citeren of te 
karakterisen

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).