www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Manipulatie van Meningsuiting (bijgewerkte versie)
Patrice Riemens on Wed, 3 Nov 2004 07:27:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Manipulatie van Meningsuiting (bijgewerkte versie)


Tsja Tjebbe, het blijft een heel raar land waarin wij leven. Bij vlagen
een soort dystopiese wonderland waar het volk niet soeverein is maar
onmondig, de elites onuitstaanbaar regentesk (*), de economie als een
meteorologisch verschijnsel geldt en exces, niet het verstand, laat staan
burgerzin, voor publiek debat doorgaat. Geen wonder dat Neer'land enige
bijdrage aan de wereldtaal het woord 'apartheid' is. Dat kan je op even
zoveel manieren interpreteren als de 'menigte', de titel waaronder het
boek 'Multitude' van Hardt en Negri in het nederlands verschijnt.

(*) en racistisch, zou mijn leermeester Teun A. van Dijk toevoegen ...
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).