www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] groeten uit baghdad
Tjebbe van Tijen on Thu, 11 Nov 2004 20:06:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] groeten uit baghdad


Wij zien in de marge van de moord op Theo van Gogh - die een ieders 
belangstelling weet op te slurpen - toch ook beelden hoe Falluja met 
raketten en vooral artillerie bestookt wordt, inslagen van al dit 
geschut die midden in de stad terecht schijnen te komen, met het 
commentaar dat dit alles bedoeld is om de stad te “pacificeren” opdat 
er in januarie “vrije verkiezingen” gehouden kunnen worden. Een totale 
absurditeit!".
Mij deed het uiroepen:" Dan alstjeblieft maar geen verkiezingen!", wat 
nut het om eerst de kiezers te doden en daarna een stembus op te 
stellen in een lokaal dat vrijwel leeg zal blijven.
Wat het oorlogsrecht betreft is Falluja zeker geen "open onbewapende 
stad" en mag vrijwel alles...
iedere generaal zal zeggen dat zijn doelwit NIET de bevolking maar de 
gewapenden tegenkrijgers zijn..
Zo bombardeerde de Luftwaffe Rotterdam (er zou weerstand geboden zijn), 
alsook Warschau en omgekeerd waren het de geallieerden die een kleine 
millioen doden veroorzaakten met het aanvallen van wat strategische, 
economische en later dan uiteindelijk "morele" doelen werden genoemd en 
tot op heden is daar geen tribunaal echt over gevallen.
Jawel, de kapmessen moorden in Burundi, de Balkan slachtpartijen, de 
massalikwidaatsies in Cambodia, die zijn en worden aan de kaak gesteld.
Voor de gruwelijkheden in Grozny en de rest van Tsjetsjenie is hier 
niemand ooit de straat op gegaan.. alhoewel ik hierbij een enkel 
onbekend gebleven individueel protest over het hoofd mag hebben gezien.
Al eerder tijdens de meer dan een miljoen slachtoffers veroorzakende 
oorlog tussen Iran en Irak (of omgekeerd)... waren er nauwelijks mensen 
te vinden om hier tegen te demonstreren... Voor zover ik het heb kunnen 
vinden (Amsterdamse Pamfletten catalogus 1960-2004, Frans Panholzer) 
vond in de hoofdstad slechts 1 demonstratie plaats tegen deze oorlog en 
pas op het allerlaatst na 8 jaar in 1988 (toen het ging om een 
gasaanval op de Koerden).
De golfoorlogen daarentegen hebben toch ieders aandacht gehad... maar 
de aandacht verslapt, er is kennenlijk geen beslissingsmoment, zoals 
bij Golfoorlog 2, die menigtes op de been brengt.
Het lijkt er op dat enkel eenvoudige goed versus kwaad tegenstellingen 
waarbij met name wereldmacht Amerika betrokken is, de aandacht krijgen 
hier in ons uithoekje van Europa.
We zouden toch ongaarne willen demonstreren voor het “terug aan de 
macht” van Sadam Husein. Bij demonstraties gaat het toch meestal om 
‘Ideaal-Politiek’, terwijl misschien toch wel het aantal levens, of de 
mate van geweld van de een of andere ‘Real-Politik’, zoals het Sdam 
regiem, minder erg geweest zou zijn... Ik weet het, een verboden 
gedachte, maar toch had het regiem niet beter stukje bij beetje, onder 
invloed van andere gedachten gebracht kunnen worden? Het was toch een 
falen van het gehele diplomatieke bedrijf die deze Golfoorlog - die  
zich niet wenst te houden aan haar formele sluitingsdatum – deed 
ontstaan?
Denk toch eens in als de Tien-an Min opstand van destijds een 
interventie van enkele wereldmachten had veroorzaakt a la Irak... wat 
dan gebeurd zou zijn met dit monster van reaal-existereend-socialisme?
Een al te plotselinge verschuiving van machtsverhoudingen kan de 
gehoopt bevrijding die binne handbereik leek, verweg doen schuiven... 
of het nu medeplichtigheid, of verwevenheid, of gewoon zakelijkheid  
is... een regiem heeft velen aan zich weten te binden, als voor hen in 
de mogelijk komende orde geen plaats wordt ingeruimd, zal hun verzet 
die nieuwe orde onmogelijk proberen te maken...
Hoe anders, denk ik dan maar, is het aanhoudend geweld in Irak te 
verklaren?
Zijn het allemaal in andere islamtische landen geronselde 
fundamentalistische radikale moslims die explosie op explosie  
stapelen?
Ergens moet er toch een basis, een voedingsbodem zijn...
Nu ik hoop dat iemand die het beter kan weten, die ter plekke is, is 
geweest, het mij kan uitleggen...

tjebbe van tijen 1/11/2004

(als reactie op Anneke van Ammelrooy Noodtoestand artikel op:
http://groetenuitbaghdad.web-log.nl/index.log?ID=129274

On 2004- Nov -11, at 15:52, jo van der spek wrote:

> er is een Nederlandse blogger in Baghdad opgestaan!
>
> Gisteren is de noodtoestand voor heel Irak afgekondigd en dat leek me 
> een geschikt moment om een blog te beginnen. Wat meer discipline in 
> mijn leven in Baghdad kan geen kwaad. In Irak moet je elke dag de 
> dingen improviseren, omdat de politieke situatie is gewijzigd, omdat 
> het regent, omdat de stroom uitvalt en de generator stuk is, omdat er 
> geen benzine te koop is, omdat er opeens een gezinslid gewond raakt 
> door kortsluiting, omdat een werknemer plotsklaps ontslag neemt. Dan 
> wil ik me wel eens laten gaan, de moed opgeven, een borrel te veel 
> pakken.
>
> De noodtoestand zorgt voor iets meer overzichtelijkheid in mijn 
> bestaan hier: ik roep al maanden dat de verkiezingen niet zullen 
> plaatsvinden op 2 of 31 januari 2005 – maar ik wist dat niet zeker. Ik 
> weet het nu nog niet zeker maar het lijkt me moeilijk een 
> verkiezingscampagne te voeren als de facto de vrijheid van vergadering 
> en vereniging zijn opgeschort – in theorie alleen voor criminelen die 
> er misbruik van maken, maar dat zal wel tegenvallen. [...]
>
> Een kwart miljoen Fallujanen op de vlucht is meer dan de helft van het 
> aantal Koerden dat de Turkse bergen in vluchtte toen Saddam de opstand 
> van 1991 neersloeg – om u een idée te geven. Of als u dat niets zegt: 
> stel u voor dat de helft van de bevolking van Den Haag onderdak zoekt 
> in Amsterdam 'bij familie en vrienden'.
>
> Anneke van Ammelrooy op: 
> <http://groetenuitbaghdad.web-log.nl/>http://groetenuitbaghdad.web- 
> log.nl/
>
> Jo van der Spek
> http://www.streamtime.org
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>
>
Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects
dramatizing historical information
http://imaginarymuseum.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).