www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [ STEIM ] Announcement Performance/Lecture by Robert Ashley
knock on Fri, 12 Nov 2004 11:32:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Announcement Performance/Lecture by Robert Ashley onNovember 13th
Op zaterdag 13 november om 20.30 u presenteert STEIM een 
performance/lezing met Robert Ashley

Robert Ashley
Robert Ashley is een pionier in de hedendaagse muziek en heeft een 
uniek idioom ontwikkeld, dat hijzelf omschrijft als Amerikaanse 
televisieopera’s.
Hij studeerde compositie, psycho-akoestiek en culturele spraakpatronen. 
Als directeur van de University of Michigan's Cooperative Studio for 
Electronic Music en leider
van de avantgardistische ONCE group en het ONCE festival begon hij in 
de 60-er jaren sterk experimentele stukken te schrijven die geluid, 
tekst en elektronica aan elkaar verbonden.
Met David Behrman, Alvin Lucier en Gordon Mumma vormde hij de Sonic 
Arts Union. Met vernieuwende, op tekst gebaseerde werken die vaak een 
wisselwerking
met elektronica aangingen, creëerde Ashley een uniek idioom. “The 
Wolfman” (1968) en “Purposeful Lady Slow Afternoon” (1968) zijn twee 
vroege fascinerende en hypnotiserende werken.
Maar zeker “Automatic Writing” uit 1979 mag hier niet onvernoemd 
blijven aangezien het als één van de hoogtepunten in zijn werk gezien 
kan worden en nog steeds geldt als een inspiratiebron voor een jongere 
generatie musici en componisten.
In zijn betrekkingen bij de ONCE group en festival, Mill’s College 
Center for Contemporary Music en veel later als directeur van het 
roemruchte The Kitchen in New York kon Ashley
zijn interesse in multimediawerken ontwikkelen en vormgeven. Alhoewel 
zijn werk op het podium geen dramatische activiteiten kent en zijn werk 
niet gezongen maar gesproken wordt, creëerde hij wat
hij zelf noemt Amerikaanse opera’s voor de televisie. “In Memoriam ... 
"Kit Carson” (1963), “Perfect Lives” (1978-1980) and “Atalanta (Acts of 
God)” (1982) zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.
Ashley’s werk is inhoudelijk sterk verbonden met de Amerikaanse 
samenleving en geschiedenis. De gelaagde vertellingen hebben een 
zangerige, hypnotiserende kwaliteit.
Daar waar zijn inmiddels bekende collega’s als John Adams en Robert 
Wilson zich richtten op het creëren van muziek-theatraal werk, focuste 
Ashley zich naast podiumwerken op een nieuw medium: de televisie.
Robert Ashley zal in STEIM zowel een performance doen als vertellen 
over zijn werk. Daarnaast zal hij delen van zijn muziek en opera’s 
laten horen en zien.

Datum: 13 november 2004
Plaats: Utrechtsedwarsstraat 134, Amsterdam
Tijd: 20.30uur
Entree: 5 euro
Reserveringen: 020-6228690 of knock {AT} steim.nl
Dit concert komt mede tot stand met steun van de Gemeente Amsterdam.

Op donderdag 18 november om 21.00 uur in het BIM-huis presenteert het 
Maarten Altena Ensemble het programma AMERICA DISCONNECTED.
Speciaal voor het MAE heeft Robert Ashley een nieuw stuk geschreven, 
'Tapdancing in the Sand'.
In het programma AMERICA DISCONNECTED brengt het MAE nieuwe muziek van 
4 componisten uit de Americas bijeen, waarin een 'occult' spookachtige 
aspect van muziek wordt geënsceneerd.
Robert Ashley (1930 USA) maakt van het MAE een spookkoor bij de 
sprekende reïncarnatie van Berlioz; Federico Reuben (1978 Costa Rica) 
laat letters zingen in de geest van de op de brandstapel
gebrachte Giordano Bruno; Alvin Curran (1938 USA) schreef een in 
memoriam Steve Lacy en Allison Cameron (1963 Canada) componeerde een 
hymne op Ives.
Ook zal het programma elders in het land te zien zijn. Voor meer 
informatie: www.altena.nl

Robert Ashley is van 10 t/m 17 November te gast op het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag.
Naast lezingen/performances door Ashley vinden er drie concerten plaats:
10 November 20:00 Kees van Baarenzaal: Welkomstconcert met oa THE 
WOLFMAN, SONATA etc
12 November 14:00 Schönbergzaal: vertoning video-opera PERFECT LIVES
17 November 20:30 Theater KORZO: Ashley-Marathon met o.a MAE-première, 
SHE WAS A VISITOR e.a
Voor meer informatie, mail Tamara Dirven: t.dirven {AT} admin.koncon.nl of 
bel +31 (0)70 3151520


English version

Robert Ashley
Robert Ashley is a pioneer in contemporary music and developed a unique 
idiom which he describes as American television operas. He studied 
composition, psycho-acoustics and cultural speech patterns.
As director of the University of Michigan's Cooperative Studio for 
Electronic Music and founder of the avantgardistic ONCE group and 
festival in the sixties he started to create experimental
works that combined sound, words and electronica. With David Behrman, 
Alvin Lucier and Gordon Mumma he formed the Sonic Arts Union. With 
innovative, text-based works that often showed
an interaction with electronics, Ashley created a unique idiom. “The 
Wolfman” (1968) and Purposeful Lady Slow Afternoon” are two early 
fascinating and hypnotising pieces.
But certainly “Automatic Writing” from 1979 may not remain unmentioned 
here, as it can be seen as one of the highlights in his work and still 
is a piece that inspires younger generations of musicians and 
composers.
Working with the ONCE group and festival, Mill’s College Center for 
Contemporary Music and much later as director of the famous The Kitchen 
in New York, Ashley was able to develop multidisciplinary works.
Although his works can not be characterised for its dramatic movements 
and do not contain sung but spoken texts, he created what he himself 
called American opera’s for television.
  “In Memoriam ... Kit Carson” (1963), “Perfect Lives” (1978-1980) and 
“Atalanta (Acts of God” (1982) are just a few of the many operas 
Ashley’s created. His work is strongly related to the American society 
and history.
The layered stories are spoken in a mesmerising, hypnotising way. Where 
collegues as John Adams and Robert Wilson have created music-theatre 
works, Ashley focussed besides staged pieces on a new medium: 
television.
Robert Ashley will do a performance in STEIM and a lecture about his 
works. Also excerpts of his music pieces and operas will be played and 
shown.

Date: November 13th 2004
Time: 20.30 h
Venue: Utrechtsedwarsstraat 134, Amsterdam
Entrance: 5 euro
Reservations: 020-6228690 or knock {AT} steim.nl
This concert is partly funded by Gemeente Amsterdam.

On Thursday 18 November at 21.00 hours the Maarten Altena Ensemble will 
present their programme AMERICA DISCONNECTED. Especially for the 
Maarten Altena Ensemble Robert Ashley has written a new piece, 
'Tapdancing in the Sand'.
In the programme AMERICA DISCONNECTED the MAE will bring together new 
music of four composers from the Americas in which an 'occult', ghostly 
aspect of music will be shown. Robert Ashley (1930 USA) presents the 
MAE as a ghost choir with the speaking reincarnation of Berlioz; 
Federico Reuben (1978 Costa Rica) lets characters be sung in the way of 
Giordano Bruno, who died on the fire battery; Alvin Curran wrote an in 
memoriam for Steve Lacy and Alison Cameron composed a hymne for Yves.
The programme will also be performed elsewhere in the country. For more 
information: www.altena.nl

The Royal Conservatory in the Hague have invited Robert Ashley to be 
their guest from 10 to 17 November. Aside of lectures/performances by 
Ashley there will be three concerts:
10 November 20:00 Kees van Baarenzaal: Openingconcert with oa THE 
WOLFMAN, SONATA etc
12 November 14:00 Schönbergzaal: showing of video-opera PERFECT LIVES
17 November 20:30 Theater KORZO: Ashley-Marathon with oa MAE-première, 
SHE WAS A VISITOR ea
For more information, mail Tamara Dirven: t.dirven {AT} admin.koncon.nl or 
call +31 (0)70 3151520


To unsubscribe from this list please go to 
http://list2.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
STEIM					
(studio for electro instrumental music)
(studio voor elektro instrumentale muziek)	

Achtergracht 19
1071 WL Amsterdam
Nederland

tel 00 31 (0) 20 6228690
fax 00 31 (0) 20 6264262
WEB SITE : http://www.steim.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).