www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Do 18-11: Lezing Josephine Bosma over de anti-anti-kunst va
Sabine Niederer on Mon, 15 Nov 2004 11:48:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Do 18-11: Lezing Josephine Bosma over de anti-anti-kunst van Jodi


Donderdag 18 november, 16.00u 
Lezing door Josephine Bosma: De anti-anti-kunst van Jodi

HvA Interactieve Media, Weesperzijde 190 (naast het Amstelstation), zaal
C1.02. Vrij entree.
Lezing in de serie 'Nieuwe media in Nederland'.
Meer info: www.networkcultures.org , sabine {AT} networkcultures.org 

Het Nederlands-Belgische kunstenaarsduo Jodi, bestaande uit Joan Heemskerk
en Dirk Paesmans, is al sinds jaren wereldberoemd op het internet, zoals dat
wel met enige ironie gezegd wordt. Vanaf midden jaren negentig zijn zij
wereldwijd de bekendste kunstenaars die met het internet werken. Hun werk is
van grote invloed geweest op zowel webdesign als netkunst, en is vaak
beschreven als subversief of zelfs als anti-kunst. Het werk van Jodi beperkt
zich echter niet tot het internet, en Jodi wil helemaal geen statements
maken. In deze lezing zal de manier van werken van Jodi belicht worden,
waarbij ook gekeken wordt naar hoe hun werk beschreven en geanalyseerd is in
de loop der jaren en hoe deze beschrijvingen en analyses zich verhouden tot
het werk zelf. De nadruk ligt niet op techniek, maar op invalshoek en
intentie van de kunstenaars.

Josephine Bosma (1962) werkt sinds 1993 als journaliste op het gebied van
kunst en nieuwe media. Ze publiceerde in verschillende nationale en
internationale tijdschriften, catalogi en boeken over nieuwe media cultuur.

Nieuwe Media in Nederland
Ondanks de hype en de grote groei zijn nieuwe media nog steeds een relatief
recent verschijnsel. Het veld is nog steeds in beweging, en verdient daarom
bijzondere aandacht. In plaats van terug te gaan naar de globale, inleidende
vragen als "Wat zijn nieuwe media" en "Hoe nieuw zijn nieuwe media", zal in
deze serie een aantal specifieke onderwerpen worden uitgediept. Er wordt
hierbij gebroken met de oer-Hollandse gewoonte om direct buitenlandse
experts uit te nodigen. Het is hoog tijd om de lokale Nederlandse stand van
zaken op te meten. Daarnaast is het van belang om de bestaande tendensen
onder de loep te nemen en indien nodig van kritiek te voorzien. Het doel is
niet om de Nederlandse situatie te verheerlijken, maar om een kritische en
realistische blik te werpen op specifieke onderwerpen. We willen de nadruk
hierbij graag leggen op case studies, onderbelichte onderwerpen, reeds
vergeten denkers, ondergesneeuwde concepten en initiatieven, verontrustend
Nederlands beleid en ongehoorde nieuwe projecten.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).