www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] (Fwd) Koestert ASCII!
keesstad on Fri, 19 Nov 2004 15:52:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] (Fwd) Koestert ASCII!


Beste Nettimers,

het ging al eerder langs als oproep, geloof ik, maar wie anarchistisch internetcollectief 
ASCII een toekomst gunt, wordt verzocht dit duidelijk te maken aan de wethouder en het 
bestuur van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer (da's in Amsterdam, werd onlangs 
wereldberoemd wegens de weerzinwekkende manier waarop een man in een jurk 
meende om zijn mening naar buiten te moeten brengen). 

Ze roepen op om verzoeken naar de volgende adressen te sturen, en daaronder staat 
het briefje dat ik zelf net tiepte. Kees, XminY

(citaat uit ASCII verzoek:

Steun ons en stuur een email naar:
	Jelle Prins, Wethouder Wonen en werken: 
		JPrins {AT} oost-wgm.amsterdam.nl
	Dagelijks bestuur Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer:
		bestuur {AT} oost-wgm.amsterdam.nl

Vertel het stadsdeelbestuur wat ASCII doet en waarom wij moeten blijven.
En stuur een cc naar ons: ascii {AT} squat.net (!)------- Forwarded message follows -------
From:      	Self <keesstad {AT} xs4all.nl>
To:       	JPrins {AT} oost-wgm.amsterdam.nl, bestuur {AT} oost-
wgm.amsterdam.nl
Subject:    	Koestert ASCII!
Copies to:   	ascii {AT} squat.net
Send reply to: 	keesstad {AT} xs4all.nl
Date sent:   	Fri, 19 Nov 2004 15:43:08 +0100

Koestert ASCII!

Geachte stadsdeelraad, geachte bestuurders

Mij kwam plotseling ter ore (of beter gezegd; ik liep er eerdaags letterlijk tegenaan op 
weg naar een rondje joggen in het Oosterpark) dat het internetcollectief ASCII in 
uw/onze buurt is neergestreken aan de Wibautstraat 7. Maar navraag leerde het slechte 
nieuws dat u inmiddels alweer overweegt om ze te laten ontruimen. Dat zou een zeer 
slecht besluit zijn, voor alle partijen. Ik zal even uiteenzetten waarom ik dat vind. 

1) Internetcollectief ASCII is allereerst een echte verrijking voor de buurt. De vrijwillige 
medewerkers zijn zeer ervaren op het gebied van goedkope of gratis computers en 
software. Bovendien bieden ze gratis internettoegang (inclusief aparatuur) aan voor 
eenieder die daar behoefte aan heeft. Ze doen dit uit puur idealisme en -toegegeven - 
ook wel omdat ze een rothekel aan multinationals hebben als Microsoft. Met ASCII heeft 
u dus een goede sociale aanwinst in uw buurt. 

2) Internationaal geldt ASCII als een belangrijke pionier. Echt waar.. U gelooft het 
misschien niet, maar het kleine en op het oog chaotische collectief was er als een van 
de eersten bij om de hele problematiek van commercialisering van de computerwereld 
en internet op de agenda te zetten en - minstens zo belangrijk - daar praktische 
alternatieven voor te ontwikkelen. ASCII heeft haar diensten aangeboden bij allerlei 
belangrijke evenementen van de globaliseringsbeweging, zoals het Noborder-netwerk, 
protestacties tegen IMF/Wereldbank en G8 etcetera. Medewerkers van ASCII zijn ook 
betrokken geweest bij de start van indymedia, een tegenwoordig wereldberoemd 
netwerk van onafhankelijke alternatieve nieuwsvoorziening. Met ASCII heeft u dus een 
onder kenners wereldberoemd initiatief in huis. Door hen te behouden, krijgt u de kans 
om het Porto Alegre op internetgebied te worden (Porto Alegre is beroemd geworden 
omdat het elk jaar het Wereld Sociaal Forum huisvest). (*) 

3) De deskundigheid van de ASCII-medewerkers op het gebied van vrije of collectieve 
software is groot. Niet commerciele software is enorm in opkomst, mede in 
ontwikkelingslanden die niet kunnen betalen voor waren van multinationals, die 
bovendien vaak veel slechter zijn. Heel China draait op 'open software' en meer en meer 
netwerken - ook in de rijke wereld - schakelen er op over. Ook u zou daarvan gebruik 
kunnen maken. Al werken ze natuurlijk niet voor iedereen voor niets, maar alleen als ze 
de club ook zien zitten. Maar als u vernieuwende sociale projecten op wilt zetten, of de 
wereld ten goede wilt veranderen en in de buurt wilt beginnen, kunt u veel aan ASCII 
hebben. 

4) Het is een goede oplossing voor de gruwelijke architecturale omgeving. Het is 
natuurlijk niet toevallig dat de ruimte leeg stond. Wie wil er nu in de spuuglelijke 
gebouwen aan die snelweg zitten (een oudere buurtbewoner die net een kijkje kwam 
nemen, vertelde overigens dat hij zich nog herinnerde dat de Weesperstraat, waarin de 
Wiboutstraat verderop overgaat, vroeger even breed was als de Utrechtsestraat nu is...). 
De mensen van ASCII willen er wel zitten. Met ASCII zou u dus een mooie oplossing 
voor die desolate plek hebben gevonden, in afwachting van een definitieve oplossing 
(voor zowel ASCII als de Wibautstraat, die natuurlijk ooit in de oorspronkelijke staat 
hersteld moet worden). 

ASCII is bewust a-commercieel. Ze kunnen ternauwernood de directe kosten betalen die 
hun activiteiten met zich meebrengen en halen de benodigde computers vaak letterlijk 
van straat. Dure huur kunnen ze dus niet betalen, waardoor ze nu gedwongen zijn van 
(kraak)pand naar pand te hoppen. Daardoor worden ze uiteraard voortdurend gehinderd 
in het werk dat ze eigenlijk willen doen. 

Beste deelraadsleden en bestuurders, als u een slimme zet wilt doen, laat dan ASCII 
zitten. Nog beter zou zijn om ze te subsidieren, maar daar vragen de ASCII-ers niet eens 
om. Koestert ASCII, u kunt er nog lang plezier van hebben en zult er in de buurt en 
wereldwijd om geprezen worden. 

Met vriendelijke groeten,

Kees Hudig, medewerker globaliseringsacties XminY Solidariteitsfonds 

(*) Indien gewenst kom ik met alle plezier nadere toelichting geven over de rol die ASCII 
gespeeld heeft bij allerlei activiteiten in binnen- en buitenland. 

------- End of forwarded message -------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).