www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Spinoza's Ethica online - deel 3 gedigitaliseerd
Leon Kuunders on Tue, 23 Nov 2004 11:27:36 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Spinoza's Ethica online - deel 3 gedigitaliseerd


*** Spinoza's Ethica online -- deel 3 gedigitaliseerd ***

 Rond 1860 werd door Dionijs Burger, een in 1820 geboren Rotterdammer, een
vertaling gemaakt van het werk "Ethica" van Benedictus de Spinoza. Dankzij
Burger's vertaling wordt de Ethica nu voor het eerst, in het Nederlands,
online gepubliceerd. Het werk wordt uitgevoerd onder auspiciŽn van
Vereniging Het Spinozahuis (www.spinozahuis.nl).

 Vandaag, ťťn dag voor de geboortedag van Spinoza op 24 november 1632, is
het derde deel afgerond. Het derde deel bevat een gemiddeld aantal woorden
van 185 per pagina. Hiermee is de tekst voor 70-75% gedigitaliseerd.

Het derde deel gaat in op de hartstochten van de mens. Volgens Spinoza zijn
deze allemaal terug te brengen tot Begeerte, Blijdschap en Droefheid. Een
aantal voorbeelden van de stellingen uit dit deel:

- "Liefde is blijdschap verbonden met het denkbeeld van uitwendige oorzaak."

- "Haat is droefheid verbonden met het denkbeeld van uitwendige oorzaak."

- "Bespotting is blijdschap daaruit geboren, dat wij ons verbeelden, dat in
een ding, hetwelk wij haten, iets is, dat wij verachten."

- "Toorn is de begeert; waardoor wij ten gevolge van haat worden opgewekt,
om hem, dien wij haten, kwaad te doen."

 De Ethica is pas na de dood van Spinoza gepubliceerd. Door het explosieve
karakter van het boek, er werd immers gezaagd aan de stoelpoten van kerk en
godsdienst, vreesde Spinoza bij publicatie voor zijn leven. Gelukkig is de
wereld, mede dankzij de invloed van Spinoza en zijn denken, sindsdien sterk
veranderd.

 Een overzicht van de delen: het eerste deel (Van God) bevat 14.152 woorden
(16% totaal); deel 2 (Over de natuur en den oorsprong van den
geest) bevat 18.175 woorden (19%); deel 3 (Over den oorsprong en de natuur
der hartstochten) bevat 23.481 woorden (24%); deel 4 (Over de menselijke
dienstbaarheid of over de krachten der hartstochten) bevat 27.000 woorden
(30%); en deel 5 (Over het vermogen van het verstand of over de menselijke
vrijheid) bevat 10.800 woorden (12%).

 Aandacht voor dit project en hulp bij de digitalisering is van harte
welkom. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Leon Kuunders, via
e-mail (mailto:leon {AT} kuunders.info) of telefoon, +31 620.624.702. Ook is het
mogelijk de bijdrage direct via de website (www.despinoza.nl) te geven. Dit
gaat dankzij de onderliggende techniek heel eenvoudig. De website biedt
tevens een overzicht van alle pagina's in een formaat dat kan worden
geprint.

Dank voor de aandacht,

Leon Kuunders
www.despinoza.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).