www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging Update seminar/Rondetafelgesprek over telewerke
geert on Thu, 25 Nov 2004 12:18:48 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging Update seminar/Rondetafelgesprek over telewerken


From: Ineke de Vos <ineke.de.vos {AT} nederlandict.nl>
Telewerken: thuis, onderweg of in je eigen buurt?

Het TelewerkForum en TeleDock nodigen u uit voor een bijeenkomst waarin
de eerste resultaten gepresenteerd worden van het Europese
onderzoeksproject “allinclusive {AT} work”

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het vijfde actieprogramma
van de Europese Commissie inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen
en met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Het doel van het project is om inzicht te bieden in de voor- en nadelen
van verschillende vormen van telewerk en aanbevelingen te doen voor
Europese en nationale beleidsmakers. Bijzondere aandacht wordt daarbij
besteed aan de ontwikkeling van lokale en regionale telewerkcentra. 

In dit project wordt de ontwikkeling van telewerk in Nederland in beeld
gebracht. De nadruk ligt daarbij op de verschillende vormen waarin
getelewerkt wordt: telethuiswerk, werken in satelliet­kantoren, in
telewerkcentra, of ‘on the road’. Ook het beleid en de initiatieven van
centrale en lokale overheden, werkgevers- en werknemers­organisaties en
andere belang­hebbende instanties komen aan de orde. Aan de hand van een
aantal casestudies worden de mogelijk­heden en beperkingen van
telewerkcentra beschreven. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan
de mate waarin werken in telewerkcentra kan bijdragen aan het in balans
brengen van werk- en zorgtaken (in het bijzonder vanuit het perspectief
van vrouwen). 

Voor het empirische deel van het onderzoek is een online enquête
gehouden. Op de conferentie zullen de resultaten van dit onderzoek
worden gepresenteerd door de projectleider dr. Albert Benschop
(Universiteit van Amsterdam). Daarbij staan deze vragen centraal:

·     Voor wie is telethuiswerk wel een goede oplossing en voor wie
en wanneer niet?

·     Is er belangstelling voor het werken in een buurtgebonden
telecentrum?

·     Wat moet er gebeuren om lokale telecentra (‘teledocks’) op te
bouwen?

De bijeenkomst biedt uitgebreid kans voor discussie . 

Na afloop van de conferentie is er gelegenheid om na te praten onder het
genot van een drankje. 

Met vriendelijke groet,

Philip Todd (TelewerkForum)
Albert Benschop (TeleDock)

LOGISTIEKE GEGEVENS 

DATUM: Vrijdag 17 december 2004

TIJD:  14.00 – 17.00 uur

PLAATS: NH Barbizon Palace, Prins Hendrikkade 59-72, Amsterdam

KOSTEN: Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. 

Het Barbizon hotel ligt tegenover het Centraal Station en is dus zeer
goed met openbaar vervoer te bereiken. In verband met de kerstdrukte in
de stad raden wij u aan om dat te doen. Als u toch met de auto komt kunt
u bij ons voor 10 december een parkeerplaats reserveren. 

Wij verzoeken u ons uiterlijk 1 DECEMBER a.s. te berichten of u aan de
bijeenkomst wilt deelnemen: c.menting {AT} teledock.nl. 

Stichting Nederlands Telewerkforum 
Postbus 401, 3440 AK WOERDEN 
Pompmolenlaan 10A, 3447 GK WOERDEN 
Tel. +31(0)348 - 49 36 42/48 38 58 
Fax +31(0)348 - 48 22 88 
E-mail: info {AT} telewerkforum.nl 
Website: www.telewerkforum.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).