www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief voor eNederland (www.ecp.nl)
geert on Mon, 29 Nov 2004 07:15:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief voor eNederland (www.ecp.nl)


Subject: Nieuwsbrief voor eNederland
                                                  Evenementenagenda:
              
    1 december: eEurope seminar
    Thema: Digital Rights Management
    Locatie: Sofitel, Den Haag
    Tijd: vanaf 13.30 uur
    Aanmelden: events {AT} ecp.nl
    Programma vindt u hier.
    2-3 december: Mobile Payments Benelux 2004
    Thema: mobiel betalen
    Organisatie: Institute for International Research
    Locatie: Hilton Amsterdam
    Meer informatie vindt u hier.
    15 december: EindejaarssociŽteit ECP.NL
    Speciaal voor deelnemers van ECP.NL
    Locatie: Crowne Plaza Promenade Hotel, Den Haag
    Tijd:15.30 uur
    Aanmelden: events {AT} ecp.nl
    Programma vindt u binnenkort op http://www.ecp.nl
    15 december: Eindejaarsbijeenkomst KWINT
    Speciaal voor KWINT participanten
    Locatie: Crowne Plaza Promenade Hotel, Den Haag
    Tijd: 13.30 uur
    Aanmelden:events {AT} ecp.nl
    
                                               In deze nieuwsbrief:
         1. Samenwerken aan eNederland
    2. Prins van Oranje in Raad van Advies ECP.NL
    3. RFID platform Nederland en ECP.NL gaan intensief samenwerken
    4. Banken presenteren Ideal als nieuwe betaaloplossing op
    internet
    5. Burger {AT} overheid presenteert Handvest digitale contacten
    6. Nieuw project gelanceerd: QUATRO
    7. Hardere aanpak computercriminaliteit
    8. OASIS keurt Universal Business Language goed
    9. Deelnemers ECP.NL opgelet!
              
    1. Samenwerken aan eNederland
    De overheid en het bedrijfsleven moeten in de toekomst hun
    samenwerking verbeteren omdat ze simpelweg niet zonder elkaar
    kunnen, aldus dhr. Rinnooy Kan (lid Raad van Bestuur ING Groep)
    tijdens het 7e eNederland congres op 11 november jl. Deze
    uitspraak werd die dag vanuit verschillende sectoren bevestigd.
       Dhr. Frequin (Directeur-generaal Telecommunicatie en Post)
    ziet samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid als cruciaal
    om te komen tot een juist ICT-beleid in Nederland. ICT wordt
    niet meer gezien als een zelfstandige sector maar als essentieel
    voor de economische groei. Frequin gaf aan dat 40% van de
    economische groei van de EU tegenwoordig direct gebaseerd is op
    ICT of een gevolg is van de toepassing ervan. Toch moet er een
    veel actievere politiek gecreŽerd worden en moet het doorwerken
    van ICT in allerlei toepassingen en oplossingen gestimuleerd
    worden. De faciliteiten zijn er al maar het gebruik ervan in
    Nederland ligt nog veel te laag. En juist daar valt winst te
    behalen.
       Dhr. Rinnooy Kan waardeert de acties en ambities van de
    overheid. Hij roept de overheid op om ondersteunend te zijn bij
    de samenwerkingsinititatieven van banken en dit niet door
    mededingingswetgeving te blokkeren. Binnen de financiŽle sector
    is op het gebied van ICT veel vooruitgang geboekt. Online
    betalen blijft een hot topic, waarbij vertrouwen het
    belangrijkste steekwoord is. 
       Ook Drh. Van der Waaij (voorzitter directie Unilever) vindt
    dat het (inter)nationale bedrijfsleven door nationale wet- en
    regelgevingen wordt gehinderd. Zijn visie is dat er geen sprake
    is van eNederland of eEurope maar van eGlobe. Vertrouwen en
    samenwerking zijn hierin sleutelbegrippen.
       Dhr. De Moor (voorzitter Raad van Bestuur Macintosh Retail
    Group) legde de nadruk op de winkelende consument op internet.
    De online verkoop stijgt, maar het aandeel ervan in de totale
    omzet in de detailhandelbranche blijft klein. Het medium
    internet wordt door de consument wel gezien als belangrijk en
    veel gebruikt oriŽntatiemiddel voor de uiteindelijke koop.
       Dhr. Pieper benadrukte het grote belang van goede
    samenwerking om te kunnen innoveren. We moeten blijven werken
    aan onze kansen. Volgens Pieper moeten we ons richten op onder
    andere de positie van Nederland in Europa, de inzet op
    vertrouwen en efficientie, het wegnemen van hinderende
    regelgeving, innovatieve standaardisatie en educatie.
       Dat een gezamenlijke aanpak op hoog niveau vanuit
    bedrijfsleven en overheid wordt erkend blijkt ook uit de
    bekendmaking van de samenstelling van de Raad van Advies van
    ECP.NL, het platform voor eNederland. Naast Zijne Koninklijke
    Hoogheid de Prins van Oranje hebben hierin onder anderen zitting
    genomen dhr. Scheepbouwer (bestuursvoorzitter Koninklijke KPN
    NV), dhr. Schraven (voorzitter VNO-NCW), dhr. Collee (Raad van
    Bestuur ABN AMRO Bank NV).
       Een verslag van de verschillende presentaties gegeven
    tijdnes het drukbezochte 7e eNederland Congres kunt u vinden
    ophttp://www.ecp.nl/agendaitem.php?id=103.
    
    Namens ECP.NL,
    de Redactie
    2. Prins van Oranje in Raad van Advies ECP.NL
    De toepassing van ICT is broodnodig voor economische groei en
    productiviteit, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. De
    huidige obstakels die grote economische en maatschappelijke
    doorbraken in de weg staan dienen gezamenlijk door markt en
    overheid te worden opgepakt. Dat een gezamenlijke aanpak op hoog
    niveau vanuit bedrijfsleven en overheid wordt erkend blijkt ook
    uit de bekendgemaakte samenstelling van de Raad van Advies van
    ECP.NL, het platform voor eNederland, waarin ook Zijne
    Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zitting heeft genomen.
    
    3. RFID platform Nederland en ECP.NL gaan intensief samenwerken
    Het RFID Platform Nederland en ECP.NL, platform voor eNederland,
    gaan hun krachten bundelen op het terrein van toepassing van
    RFID, de nieuwe smart chip die contactloos gelezen kan worden.
    
    4. Banken presenteren Ideal als nieuwe betaaloplossing op
    internet
    In Nederland komen de banken medio 2005 tot ťťn
    gemeenschappelijke standaard voor internetbetalen, Ideal. Met
    dit systeem willen de banken aansluiten bij het vertrouwen dat
    klanten van internetbankieren al hebben in hun eigen bank. De
    Nederlandse Thuiswinkel organisatie is erg blij met het plan van
    de banken voor een gezamenlijke online betaalmethode. De
    perceptie van de consument is namelijk nog steeds dat online
    betalen onveilig zou zijn.
    
    
    5. Burger {AT} overheid presenteert Handvest digitale contacten
    Tijdens het 7e eNederland Congres in Zeist, heeft voorzitter
    Marjet van Zuijlen van Forum Burger {AT} overheidde opzet van het
    Handvest digitale contacten gepresenteerd. Van Zuijlen
    introduceerde het Handvest digitale contacten als instrument
    voor de zelfredzame burger. 
    
    6. Nieuw project gelanceerd: QUATRO
    Begin november is er een nieuw project gelanceerd: Quatro, The
    Online Quality Assurance Project, onder de vlag van het Europese
    'Safer Internet Programme'. Dit project moet internetgebruikers
    helpen te vinden wat ze zoeken, te vertrouwen wat ze vinden en
    materiaal dat ze niet willen zien te vermijden. Negen Europese
    partijen nemen deel aan het project, waaronder ECP.NL.
    
    7. Hardere aanpak computercriminaliteit
    De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van
    minister Donner van Justitie dat een hardere aanpak van
    computercriminaliteit mogelijk maakt. De strengere wetgeving is
    een gevolg van het Cybercrime Verdrag dat in 2001 is gesloten
    om computercriminaliteit internationaal aan te pakken.
    
    8. OASIS keurt Universal Business Language goed
    Standaardisatieconsortium OASIS heeft de Universal Business
    Language (UBL) versie 1.0 goedgekeurd als OASIS standaard.
    9. Deelnemers ECP.NL opgelet!
    Om het jaar sfeervol af te sluiten nodigt ECP.NL u uit voor de
    traditionele Eindejaar DeelnemerssociŽteit op woensdag 15
    december aanstaande.
    U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom in het Crowne Plaza
    Promenade Hotel te Den Haag. Gedurende deze middag wordt het
    jaar 2004 geŽvalueerd en wordt er vooruit gekeken naar
    eNederland in 2005 en de rol van ECP.NL daarbij. De opzet van de
    bijeenkomst is als vanouds: sprekers, discussie, drankjes,
    hapjes en vooral: elkaar weer even ontmoeten. De middag wordt
    vanaf ongeveer 18.00 uur afgesloten met een heerlijk
    buffetdiner!
    Het programma van deze middag sturen wij u binnenkort toe, maar
    u kunt zich nu alvast aanmelden via events {AT} ecp.nlof telefonisch
    op 070-4190309. Graag even aangeven of u bij het buffetdiner
    aanwezig zult zijn. U krijgt van ons een bevestiging van uw
    deelname met routebeschrijving toegestuurd.
    
    
    Wij heffen graag met u het glas op een goed en succesvol
    eNederland in 2005!
    
    
    Tot ziens op 15 december aanstaande!
    
    
    ECP.NL, platform voor eNederland, is een publiekprivate
    non-profitorganisatie die op professionele en daadkrachtige
    wijze een bijdrage levert aan de ontwikkeling van eNederland.
    Dit doet zij door een objectief en betrouwbaar platform te
    bieden waar deelnemende bedrijven en instellingen worden
    gestimuleerd om kennis te delen op het gebied van de
    ontwikkeling en toepassing van ICT. Onder begeleiding van
    enthousiaste en deskundige medewerkers wordt deze kennis in
    kennisgroepen gebundeld. In deze kennisgroepen worden door
    samenwerking tussen de deelnemers randvoorwaarden ontwikkeld
    voor het optimaal benutten van huidige en toekomstige
    ICT-competenties. ECP.NL helpt op deze manier het Nederlandse
    bedrijfsleven om zijn (internationale) concurrentiepositie te
    behouden en te verbeteren.     
    
           Eindredactie: Joyce Roel
           ©2004: Overname toegestaan met bronvermelding 
    (Bron: www.ecp.nl
    Reageren?Info {AT} ecp.nl  

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).