www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Het medium in de (schilder)kunst
Martin Sjardijn on Tue, 4 Jan 2005 12:57:27 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Het medium in de (schilder)kunst


Abe van der Werff (adviseur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag)
schreef:

----- Original Message ----- 
From: Abe van der Werff 
To: 'Martin Sjardijn' 
Sent: Tuesday, January 04, 2005 1:04 AM
Subject: RE: laatste update webjournal paradigma-shift


Beste Martin,
ik lees waardevolle bijdragen van jou en anderen, maar zo heel geleerd ben ik niet. 
ik kijk wel mijn hele leven naar kunst en ik ben ook altijd en op alle mogelijke 
manieren met kunst professioneel bezig.... vanuit die ervaring kan ik echter niet 
de opvattingen delen over crisis in de kunst. Natuurlijk tolt de kunst rond in een 
chaotische wereld. Dat is met de economie niet anders, met de religie ook al en 
ga zo maar door. Maar crisis? Crisis (volgens Van Dale) heeft in de eerste plaats 
de betekenis van beslissend stadium in een ernstige ziekte. Grote veranderingen 
om ons heen zijn nog geen ernstige ziekte. Ik zie - in het buitenland uiteraard 
méér dan in ons land - intrigerende uitingen van actuele beeldende kunst, ik zie dat 
in die werken 'geheimzinnigheid' is besloten die pas door kennis en inspannning is 
te ontsluiten. Zo lang dat kwalitatieve aanbod aanwezig is, durf ik het woord crisis 
niet in mijn mond te nemen. De makers van beeldende kunst, muziek, dans en 
literatuur zijn spinglevend, maar het ontbreekt ons aan tijd om er grondig kennis 
van te nemen. Dat is een heel ander probleem en naar mijn opvatting van veel 
stringentere aard dan het gedoe rond 'crisis'. Het beroerde is dat het ons feitelijk 
niet aan tijd ontbreekt, we hebben zelfs veel méér tijd dan vroeger, maar we zijn 
op schier oneindige manieren verknoopt geraakt in een wereld die we in deze 
hoedanigheid niet wensen en er tegelijk noch aan kunnen veranderen noch aan ontsnappen. 

Groeten van Abe


Beste Abe,

het begrip crisis heb ik vertaald en overgenomen van Peter Weibel die eerder
een artikel schreef onder de titel "Über den Ikonoklasmus der modernen Kunst ".
zie: http://hosting.zkm.de/icon/stories/storyReader$33?print-friendly=true

Ik herken in zijn stellingen veel. Zelf heb ik vanuit de schilderkunst een omwenteling
doorgemaakt vanaf 1985, waarin ik me richtte op, grofweg gezegd, de *technologische
cultuur*, met mijn *spaceline concept*.

Internet heeft recent natuurlijk voor een enorme omwenteling gezorgd in de richting van 
verregaande mondialisering, een mondialiteit die al gekend was en doorgedrongen
vanuit de ruimtevaart. Jos de Mul spreek als bouwend filosoof over cyberspace als een *wormgat* zie
http://www2.eur.nl/fw/hyper/Artikelen/odyssey.htm

Gezegd kan worden dat een zogenaamde "beeld melt down" de (zeker de schilder-) kunst letterlijk 
doet versmelten als lood in een smeltkroes.

Deze revolutionaire zaken en de gedachte van bijvoorbeeld een Taco Stolk, als zou er sprake zijn 
van een zogenaamde paradigm-shift (die nu eenmaal gepaard gaat met revolutie vlg Kuhn) te vergelijken 
met hetgeen rond de vorige eeuwwisseling plaatsvond, op weg naar de abstractie, deden mij het 
woord crisis Krise vertalen in het Nederlandse begrip crisis.

zie ook "Internet als Superbrein http://pespmc1.vub.ac.be/papers/WWWSuperBRAIN.html

Met groet, martin sjardijn

##########################

Note:
 A paradigm shift is the term given for the process and result of a change in paradigm -- 
usually total revolution in theory or worldview. It was originally a term referring to science 
but has become more widely applied to other realms of human experience as well. 
The term was first used by Thomas Kuhn in his famous 1962 
book The Structure of Scientific Revolutions. 


-------------------------------------------------------
Deshalb könnte es der Fall sein, dass 
die Menschen künftig die Bilder der Wissenschaft für notwendiger erachtet als 
die Bilder der Kunst. Um sich gegenüber den Wissenschaften und ihren 
bildgebenden Verfahren behaupten zu können, muss Kunst nach einer Position 
jenseits der Krise der Repräsentation und der Bilderkriege suchen. -Peter Weibel


Martin Sjardijn
Paviljoensgracht 44a
2512 BR Den Haag
Phone: +31(0)703631358
Cell: +31(0)610381577
Email: sjardijn {AT} xs4all.nl
Main Website http://www.sjardijn.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/martin_sjardijn/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).