www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] FWD: INFOWARROOM 01.05: Media Jaar Receptie
Eric Kluitenberg on Wed, 12 Jan 2005 16:32:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FWD: INFOWARROOM 01.05: Media Jaar Receptie


A A N K O N D I G I N G

Donderdag 13 januari / 20.00 uur
De Balie, Amsterdam
http://www.debalie.nl/media


INFOWARROOM 01.05

Media Jaar Receptie:


Een INFOWARROOM zonder duidelijke lijn en zonder structuur. Een avond 
vol losse en schijnbaar lukrake observaties, mediakritiek en 
beeldanalyse vanuit de heup.

Een programma zonder duidelijk onderwerp, maar met onder anderen ... hoe 
zien we 2004 - en hoe zagen we 2004? ... De "narrativering" van 2004 in 
de jaaroverzichten op televisie ... De media-momenten van 2005 (of: een 
theorie van "media-containment") ... De vrijheid van meningsuiting en 
het verbod op Al Manar ... De overeenkomsten in beeldtaal tussen de 
verslaggeving omtrent de ondertekening van de Europese Grondwet en de 
liquidatiefilmpjes uit Irak ... Wat is er eigenlijk met Ivoorkust 
gebeurd? ... De meest progressieve en meest conservatieve 
televisiemomenten van 2004 ... en natuurlijk ... voetbal.

De INFOWARROOM ontwijkt afgebakende onderwerpen en heldere 
programmabeschrijvingen, in een poging ons voor een kort moment te 
onttrekken aan dwingende media-logica, aan het mandaat van actualiteit 
en nieuwswaarde en aan de illusie dat we behoefte hebben aan "structuur" 
(immers niets anders dan een uitingsvorm van ideologische discipline). 
De mediakritiek die de INFOWARROOM formuleert, ligt besloten in het 
programma an sich; het programma zelf is de kritiek, de bestanddelen 
zijn slechts opmaak.

In de Media Jaar Receptie onder anderen:

- Een poging te ontrafelen hoe de jaaroverzichten van de NOS, RTL, 
Netwerk, VRT en BBC 2004 "(her-)vertellen" > of: de pathetische retoriek 
van "het land in verwarring" (en de verborgen poŽzie van de Belgische 
beeldtaal)

- Het dilemma van het "zien of niet zien" van de gruwelijke snuff movies 
van de fanatici. We willen geen onthoofdingen zien in het journaal, maar 
moeten we collectief en selectief de blik afwenden van een deel van de 
werkelijkheid - in de wetenschap dat deze beelden (die zich al lang en 
breed in het publieke domein bevinden) voor velen inspiratie betekenen 
en een collectieve identiteit of moraal legitimeren? We hoeven het niet 
te zien om het ons "voor te kunnen stellen", maar hoe verhoudt de 
censuur van de liquidatiefilmpjes zich tot de gruwelijkheid van 
plastische chirurgie programma's als "Make Me Beautifull" en "Extreme 
Makeover" en tot de beelden van lijken en uitgemergelde kindjes uit 
minder acuut westers-politiek beladen delen van de wereld?

- Ivoorkust "kwam in het nieuws" op het moment dat de Nederlanders 
werden geŽvacueerd. Waar is het land sindsdien gebleven (in dominante 
media)? En waarom is die onzichtbaarheid eigenlijk volkomen logisch?

- De Arabische satellietzender Al Manar werd eind 2004 verboden in 
Frankrijk en door de Verenigde Staten op de lijst van terroristische 
organisaties gezet - vrijwel gelijktijdig met het kortstondig oplaaien 
van een nationaal schijndebat over de "vrijheid van meningsuiting". Waar 
is de discussie? Waar is de stellingname? Waar is Al Manar?

- Het meest progressieve televisieprogramma van 2004: "Hart in Actie" - 
waarin het sentimenteel kapitaal van commerciŽle beeldtaal aangewend 
wordt om een afwijkend en progressief discours van social change te 
creŽren, dat de zwaktes en oneffenheden in de samenleving aan de 
oppervlakte brengt. In tegenstelling tot conservatieve programma's 
(zoals actualiteitenprogramma's als Netwerk en Nova), waarin diezelfde 
zwaktes en oneffenheden altijd als "uitzondering" worden gepresenteerd 
(daarmee de sociale norm bevestigend dat het "normaal" / de norm is om 
gezond, valide, potent en financieel zelfredzaam te zijn), lokaliseert 
"Hart in Actie" lichamelijke of financiŽle zwakte midden in het 
dagelijks leven (in keukens, slaap- en babykamers, op speelpleintjes, 
mislukte vakanties, etc) - waarmee het begrip van "zwakheid" terug wordt 
veroverd op haar dominante, geabstraheerde en essentialistische lezing 
(waaruit bijvoorbeeld zoiets als de Paralympics ontstaat) en terug wordt 
gebracht tot een zinvoller, sociaal-maatschappelijk en veranderbaar kader.

- Het meest conservatieve televisieprogramma van 2004: Andries Knevels 
gewraakte "Het Elfde Uur' met Abdul-Jabber van de Ven. Of toch "Studio 
Sport"?

- En natuurlijk... voetbal. Want: "The soccer ball itself has meaning 
only within the set of rules that constitute the game of soccer - i.e., 
the ball is only a football within the context of the rules of the game 
(i.e., the discourse of football). It could be a volleyball or a 
basketball, depending on the context of the game within which it is 
being used to play. Language, in the sense of the system of meanings 
created around the game, closes the circle of meaning by allowing humans 
to communicate these meanings." (Stuart Hall)

en bovendien: "Als je aan mensen voortdurend duidelijk maakt dat 
verkiezingen als een voetbalmatch zijn - denk aan de filmpjes waarmee op 
televisie de kijkers warm worden gemaakt voor de verkiezingsprogramma's 
- dan moet je niet schrikken dat ze zich gaan gedragen als 
voetbalsupporters in plaats van als kritisch denkende burgers." (Jan 
Blommaert / een Vlaams professor sociologie en taalkunde)

Overigens: heb jij een mening over de media-jaar-receptie? Spreek (of 
beter: beeld) die dan uit en laat je horen / zien in de INFOWARROOM. 
Want de INFOWARROOM doet niet aan hiŽrarchie van opinies en gelooft niet 
in kwaliteit van meningsuiting (... de discussie rond de "vrijheid van 
meningsuiting" als gotspe van het jaar - spreken over vrijheid zonder de 
institutionele grenzen eraan te erkennen, is hetzelfde als het voeren 
van publiek debat in een zaal zonder publiek... klop maar eens aan bij 
een landelijke omroeporganisatie en ervaar hoe vrij de meningsuiting is).

Maar goed: interesse in het uitspreken van een column of het vertonen 
van een beeldcolumn over "media & 2004/2005" - oftewel: "jouw receptie 
van het mediajaar"? Neem dan contact op: media {AT} balie.nl / ovv 
INFOWARROOM 01.05 MEDIA JAAR RECEPTIE

Welkom in de Warroom!

De INFOWARROOM is ook live te volgen via internet:
http://www.debalie.nl/live


De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
http://www.debalie.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).