www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Het ambacht en de kunst tijdens de opkomst van cyberspace
Martin Sjardijn on Sat, 22 Jan 2005 16:30:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Het ambacht en de kunst tijdens de opkomst van cyberspace


Het ambacht en de kunst tijdens de opkomst van cyberspace
onder leiding van een transmoderne beweging.

Het was het begrip ambacht, dat als betekenis in de kunst, de laatste tijd 
een redmiddel lijkt te zijn voor zingeving van de steeds vaker
doodgewaande schilderkunst.

Ik bemerk dat veel werkplaatsen worden bezocht door traditionele schilders en
beeldhouwers. Vooral ceramische werkplaatsen, textiel-ateliers
en vanouds natuurlijk de grafische werkplaatsen. Maar vooral de ceramische technieken
en textiele werkvormen, lijken de voorkeur te hebben van deze schilders/beeldhouwers.
Wellicht vanweg het overduidelijk en ambachtelijk karakter.

De nieuwe gedachte lijkt nu om de tegenstelling: *mondiaal massaproduct*, te 
verenigen met *locale handwerk*. Een combinatie die beide houdingen versmelt
in een (laatste?) nieuw betekenisvolle hedendaagse kunstvorm?

Een voorbeeld is een machinaal geproduceerd werk (bijv. een modeontwerp) 
dat met de hand wordt afgemaakt...

Modieuze combinaties van verschillende technieken in één
werkstuk, waarbij elementen paradoxaal naast elkaar gebruikt worden. 
Nu niet slechts fragmentarisch opgebouwde historische beeldelementen zoals 
de schilderkunst liet zien de afgelopen jaren, maar ook irrationaliteit is natuurlijk 
steeds het uitgangspunt bij deze mentaliteit.

Ambacht als mythische inhoud van het kunstwerk.
Achtereenvolgens verdwenen uit de schilderkunst, de verwijzing naar 
de zintuiglijke werkelijkheid, het beeld zelf, de textuur, de handeling,
het materiele product en nu lijkt ook het individuele aspect door 
ambachtelijkheid te worden opgepeuzeld. Dit alles welliswaar het liefst
in een paradoxale combinatie.

Aan de andere kant zie je een ontwikkeling in een bijna ander universum,
die doorgaat op het modernisme. De kunstenaars/wetenschappers die het begrip kunst
hanteren en zich verstaan met micro-gravitatie, gewichtloosheid en de buitenaardse ruimte.

Dit is een ontwikkeling die ver staat van fragmentatie en individualisatie. Zij hebben te maken met
met mondiale beleving en overeenstemming in kennis. Immers alles wat met 
ruimte te maken heeft is van mondiale aard. Hier gelden universele wetten, die individulele 
belangen overstijgen.

Er zijn nu nog steeds drie duidelijk te onderscheiden:

1. de duidelijk traditionele postmoderne schilder- en beeldhouw wereld.
Beide disciplines versmelten dikwijls in installaties. 

2. de (trans-moderne?) no-nonsence techno-scene, 
zoals die door V2, Montevideo, het ZKM en dergelijke 
media-instituten wordt voorgesteld.

3. De laatste tijd steeds meer een mengsel van deze twee te onderscheiden gebieden,
waarbij mondiale internet- en ict-technieken gekoppeld worden aan locale
handvaardigheden en een mythische ambachtelijkheid.

(?)Een kataliserende tussenpositie vormt de internationale game-cultuur, die zich ergens tussen politiek,
economie, het militaire gebeuren, wetenschap en de kunsten bevindt.(?)
Is deze game beweging transmodern te noemen vanwege haar universele en mondiale karakter?


Martin Sjardijn


-------------------------------------------------------
Deshalb könnte es der Fall sein, dass 
die Menschen künftig die Bilder der Wissenschaft für notwendiger erachtet als 
die Bilder der Kunst. Um sich gegenüber den Wissenschaften und ihren 
bildgebenden Verfahren behaupten zu können, muss Kunst nach einer Position 
jenseits der Krise der Repräsentation und der Bilderkriege suchen. -Peter Weibel 

Martin Sjardijn
Paviljoensgracht 44a
2512 BR Den Haag
Phone: +31(0)703631358
Cell: +31(0)610381577
Email: sjardijn {AT} xs4all.nl <mailto:sjardijn {AT} xs4all.nl>
Main Website <http://www.sjardijn.com>
Blog: <http://www.livejournal.com/users/martin_sjardijn/>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).