www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Van "patient in de computer" tot "patient door computer"?
Leon Kuunders on Fri, 11 Feb 2005 20:14:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Van "patient in de computer" tot "patient door computer"?


Enige weken geleden is door minister Hoogervorst en 
Staatssecretaris Ross gereageerd #1) op het rapport 
omtrent veiligheid in de zorg dat is uitgegeven door 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg #2). In die 
reactie wordt ingegaan op de mogelijkheden de patiŽnt-
veiligheid te verbeteren, onder meer door de invoering 
van een electronisch medicatiedossier.

Enkele quotes uit beide rapporten, met mijn reactie:

	"Er kunnen mogelijk honderden doden per jaar 
	minder zijn." - MinVWS

	"Extrapoleren we internationale cijfers naar 
	de Nederlandse situatie, dan komen we uit op 
	enkele duizenden doden per jaar" - IGZ

Zijn het nu *mogelijk* honderden, of duizenden doden 
per jaar? Het ministerie vertrouwt blijkbaar de 
schattingen niet.

	"Er is een potentieel van voorkombare fouten 
	van 75% over 15 jaar." - MinVWS

	"Het beste is fouten te voorkomen en het een 
	na beste is van eigen en andermans fouten te 
	leren en daardoor permanent te verbeteren. Dat 
	de patiŽnt zelf van een foutmelding tijdig en 
	volledig op de hoogte is, is daarbij een 
	vanzelfsprekend uitgangspunt." - MinVWS

Natuurlijk, dat is het eerste dat men bekend maakt 
aan de patient: 'We hebben een foutje gemaakt, hier 
is het telefoonnummer van de letselschade-advocaat. 
Onze volgende afspraak is bij de rechtbank. Vergeet 
u dan niet uw linkerbeen mee te nemen?'

	"De ontwikkeling van het Elektronisch 
	PatiŽntendossier heeft evidente voordelen 
	voor de patiŽntveiligheid. Recent onderzoek 
	van de inspectie laat echter ook de risicoís 
	zien. 
	Vooral de gebrekkige beveiliging en de betrouw- 
	baarheid van gegevens zijn een punt van zorg. 
	Niet alleen kunnen onbevoegden makkelijk toegang 
	krijgen tot de gegevens, ook is niet gewaarborgd 
	dat de juiste gegevens op het juiste moment voor 
	de goede persoon beschikbaar zijn." - IGZ

Stel dat bij 1 op de 10000 EPD's een levensbedreigende
fout voorkomt dan kunnen *mogelijk* 1600 patienten per 
jaar aan de invoering van het EPD sterven. Invoering 
van het EPD levert dan in ieder geval enkele honderden 
doden per jaar op. Self-fulfilling prophecy pur sang.

	"Het elektronische patiŽntendossier 
	biedt tevens mogelijkheden om gegevens 
	te verzamelen. De gegevens moeten toegankelijk 
	zijn voor onderzoek, onder meer voor de 
	Inspectie." - MinVWS

Gegevens verzamelen over iedereen in Nederland. Per 
postcode verdeeld naar jaarinkomen, politieke voorkeur 
en ziektebeeld. Hiermee legt de minister de bom onder 
zijn voorstel. Want zit Nederland wel te wachten op 
zo'n 'Ministerie van Informatie'??

	"Belangrijk is overigens ook dat de 
	bewustwording van en het denken over 
	veiligheid en veiligheidsbeleid al in de 
	opleiding van de zorgverlener bijzondere 
	aandacht krijgt. Het vormingsproces begint 
	immers bij de opleiding." - MinVWS

Een betere veiligheid is met de huidige generatie 
zorgverleners schijnbaar niet te bereiken.
Het bewustwordingsproces kan op een eenvoudige wijze 
worden verbetert, namelijk door de patient beter bewust 
te maken van de risico's van verpleging. De patient is 
de enige die risico's loopt. Het heeft geen zin enkel 
de beroepsgroep voor die veiligheid verantwoordelijk 
te maken. 

En dat ICT de oplossing is voor dit alles is een gotspe, 
want computers zijn mensenwerk. 

Al bij al rest de conclusie dat met de grijze tsunami in 
het vooruitzicht alle zeilen worden bijgezet om het tij 
te keren. Deze maatschappij heeft duidelijk een hekel aan 
oudere mensen.

--Leon.

#1) http://www.minvws.nl/images/patientveiligheid_tcm10-60354.pdf
#2)
http://www.igz.nl/bestanden/Staat%20van%20de%20gezondheidszorg%202004%20def.
pdf


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).