www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Zo is Het
H S on Sun, 27 Feb 2005 16:33:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Zo is Het


Voor succesvolle innovatie is een stimulerende omgeving, een ondernemende cultuur en een goede samenwerking van groot belang. Maar innovatie begint met de ambitie om bij de beste te horen. 


Dat zei minister-president Balkenende in een toespraak bij de start van de Task Force Innovatie Utrecht. De taskforce is een samenwerkingsverband van de belangrijkste partijen op het terrein van innovatie in de provincie Utrecht. Doel van de samenwerking  is een bijdrage te leveren aan vernieuwingen in het Utrechtse bedrijfsleven. 

Innovatie
Innovatie betekent dat alle mensen de ruimte moeten krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten. 'Dat geldt voor de toponderzoeker, maar ook voor jongeren op het VMBO. Op alle niveaus moet Nederland een land zijn waar volop ruimte is voor excellentie, ambitie en ondernemerschap', aldus Balkenende.

De minister-president benadrukte dat innovatie meer is dan alleen technologie. 'Innovatie is ook een sociale kwestie. Over enkele decennia zal iedereen die kan werken, hard nodig zijn in verband met de vergrijzing. Op de arbeidsmarkt is straks niet de vraag naar arbeid het probleem, maar het aanbod van kennis. Dat betekent dat we nu in actie moeten komen.'

Knelpunten
Balkenende constateerde dat Nederland op het punt van innovatie terrein verliest aan andere landen. 'Het zit er wel in, maar het komt er nog onvoldoende uit'. Daarvoor ziet hij drie knelpunten die aangepakt moeten worden. 

Om de innovatie te versterken is er behoefte aan een omgeving die vernieuwing stimuleert en niet belemmert. Dit vraagt om minder regels, maar ook een houding van organisaties en bedrijven om voortdurend te kijken of zij hun mensen wel voldoende uitdagen om hun talenten volop te benutten. 

Innovatie vraagt volgens Balkenende ook om een 'ondernemende cultuur', waarin risico's worden genomen en fouten kunnen worden gemaakt. 'Nederlanders houden van avontuur, maar dan wel op vakantie en gedekt door een goede reisverzekering'. Het doorbreken van deze risicomijdende cultuur noemde hij de 'echte uitdaging' voor het Innovatieplatform. 

Ten slotte moet de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs worden verbeterd. 'Er is teveel eenkennigheid. Mensen in het wetenschappelijk onderzoek en het bedrijfsleven bekijken elkaar vaak met een zeker wantrouwen. Men kent elkaar niet of weet van elkaar niet wat men doet en kan', aldus Balkenende. Meer samenwerking, bijvoorbeeld in regionale netwerken van bedrijven rond kennisinstellingen, kan een oplossing bieden.

Ambitie
Of Nederland het innovatief potentieel kan waarmaken is volgens Balkenende vooral een kwestie van ambitie. 'Het begint allemaal met ambitie. Het moet onze ambitie zijn om een van de meest innovatieve en productieve landen van de wereld te zijn en om wezenlijk bij te dragen aan het vinden van antwoorden op de vraagstukken van onze tijd'.

http://www.regering.nl/actueel/nieuwsarchief/2005/02February/24/0-42-1_42-55736.jsp
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).