www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nationaal Monument (Modified by Geert Lovink)
nationaal monument on Tue, 8 Mar 2005 21:02:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nationaal Monument (Modified by Geert Lovink)


Het Nationaal Monument

Op vier mei 2006 jubileert het Nationaal Monument op de Dam in 
Amsterdam. Het is op die dag dat het monument, dat ontworpen werd door 
architect Oud
en kunstenaar Raedecker, precies 50 jaar na de oplevering in 1956 zijn 
vijftigjarig  bestaan viert.

Reden om terug te blikken op een roemrucht en controversieel verleden. 
Waar het Nationaal Monument in eerste instantie werd ontworpen ter 
nagedachtenis aan alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
door oorlogshandelingen zijn omge-komen, heeft het in de loop der jaren 
inhoudelijk een meer veelzijdig karakter gekregen: zo verenigt het 
Monument het stilstaan bij bijvoorbeeld oorlogen, oorlogsslachtoffers, 
vrijheid van meningsuiting en mensenrechten. Waren in eerste instantie 
de plaatsing, het ontwerp en de inscripties van het Monument 
controversieel; jaren later werd het Monument op de Dam, buiten zijn 
oorspronkelijke doel, onderwerp van gesprek doordat er volgens de 
heersende mening niet respect- vol mee om werd gegaan. De Dam werd een 
vrijplaats voor jongeren, damslapers en afficheurs.

De laatste jaren is het Monument getuige geweest van veelal 
maatschappelijke reacties op gebeurtenissen en neemt zo een eigentijds 
middelpunt in in de samenleving. De Dam krijgt door de verschillende 
herdenkingen en activiteiten een steeds bredere maatschappelijke 
waarde. Bij de eigenlijke en oorspronkelijke waarde van het monument 
wordt voor-namelijk op 4 mei stilgestaan, wanneer de nationale 
dodenherdenking plaats vindt bij het Nationaal Monument.

Wat betekent echter het Nationaal Monument op de Dam voor de 
Nederlander?  Weet de Nederlander waar het Monument voor staat, hoe het 
tot stand is gekomen, wat eraan vooraf is gegaan en wat de betekenis is 
voor ‘het Nederlandse volk’?

Het Nationaal Monument wordt ieder jaar ná 4 mei weer teruggegeven aan 
de Amsterdammer, die het gedachteloos tussen werk en woning passeert, 
de toerist
die er zijn broodje opeet, de argeloze voorbijganger die de Dam aandoet 
om te shoppen. Zonder er bij stil te staan fietsen, lopen en rijden 
dagelijks vele duizenden mensen voorbij aan een monument dat in het 
collectieve onderbewustzijn verdwijnt.

Er is reden genoeg om naar aanleiding van dit vijftigjarig jubileum Het 
Nationaal Monument op de Dam hernieuwd onder de aandacht te brengen!

Om dit te bereiken wil ik een tijdelijk monument maken. Een replica, 
inclusief trappartijen. Een replica die als opblaasbaar Nederlands 
icoon voor de vrijheid door
Nederland moet gaan reizen.

In iedere provinciestad zal het publiek kennis kunnen maken met het 
Nationaal Monument in een totaal andere context, op een andere plaats 
en in een andere setting. Mensen zullen stilstaan en zich verwonderen. 
Het Monument zal reacties oproepen en mensen in staat stellen om de 
waarde van het origineel te ontdekken. Het unieke van dit project is 
dat een exacte replica van Het Nationaal Monument op ware grootte van 
provinciehoofdstad naar provinciehoofdstad reist. Een ontmoeting met 
dit Monument op ware grootte zal een verrassende en bevreemdende 
ervaring te weeg brengen bij het publiek.

Scholen uit de provincies zouden kunnen participeren door middel van 
een lessenpakket over de Tweede Wereldoorlog, oorlogen en vrijheid van 
meningsuiting en kunnen het monument aansluitend bezoeken. Kinderen 
ontdekken Het Nationaal Monument dat zich in een opblaasbare gedaante 
enorm goed leent voor verdere kennismaking. Zij kunnen het monument als 
het ware ‘beleven’. Doordat de trappartij van het opblaasbaar Monument 
zich uitstekend laat gebruiken als springkussen, springen de kinderen 
als het ware de vrijheid tegemoet. Rond het monument zal aan het 
publiek geïnformeerd worden d.m.v een informatiepunt (kiosk) en 
publieksvoorlichters.

Waar het échte Monument op de Dam voornamelijk staat voor herdenking 
van oorlogs-slachtoffers, oorlogsmisdaden, vrijheid van meningsuiting 
en mensenrechten wil ik met dit project toevoegen dat je als 
Nederlander vrij bent en daar bewust van mag en moet genieten. Dit 
project onderstreept de waarde van de vrijheid en heeft tot doel die 
vrijheid te leren begrijpen en uit te dragen. Het opblaasbaar monument 
wordt zo een reizend icoon van onze vrijheid.

Door publiciteit te genereren bij lokale, regionale en nationale media 
zal in iedere provincie het Nationaal Monument weer onder de aandacht 
worden gebracht. Zo wordt het Monument waar het voor staat: 
toegankelijk voor een grote groep mensen die er anders nooit in 
aanraking mee zou zijn gekomen. Kinderen, jeugd, volwassenen, 
immigranten en toeristen. Ze maken kennis met een nieuw nationaal 
symbool voor vrijheid. Wanneer ze ooit in Amsterdam het echte monument 
zien, zullen ze het herkennen en weten dat dit monument er niet voor 
niets staat

In het jubileumjaar wil ik de replica laten reizen van 
provinciehoofdstad naar provinciehoofdstad. Startend op 5 mei 2006, 
bevrijdingsdag en sinds kort ook
dag van de binding, op het plein voor het Koninklijk Paleis waar het 
gespiegeld zal worden aan het origineel. Op die dag ontmoet de replica 
het échte Monument en op die dag viert Nederland bevrijdingsdag. Een 
feestelijke dag, een viering van een nieuw Monument. Vanaf het ontstaan 
van het eerste idee tot aan dit moment heb ik steeds stilgestaan bij de 
waardige en integere manier waarop je dit project zou moeten en kunnen 
uitvoeren. Voorop staat dat het Nationaal Monument op de Dam en waar 
het voor staat onder de aandacht wordt gebracht.

Door middel van dit reizende icoon wil ik de nadruk leggen op het 
vieren van de vrijheid. Dit project onderschrijft niet alleen het wezen 
van het origineel monument, het voegt ook daadwerkelijk iets toe. Door 
het monument uit zijn oorspronkelijke context te halen en in diverse 
steden deel uit te laten maken van het eigenlijke stadsbeeld verandert 
de iden-titeit en entiteit van een stadscentrum. Omdat een stadscentrum 
wezenlijk verandert door de verwelkoming van het Nationaal Monument 
dwingt het de voorbijganger tot reflectie. Doordat het monument 
letterlijk dichterbij komt zullen mensen het bewust gaan bezoeken. Ze 
hoeven daarvoor niet naar Amsterdam maar kunnen het bewonderen in hun 
eigen provinciehoofdstad.

Florentijn Hofman

NATIONAAL MONUMENT
www.nationaalmonument.nl
mail {AT} nationaalmonument.nl

Stationsplein 7b
3112 VP Schiedam
T 010 26 22 939
M 06 48 17 04 18


  
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).