www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Transformaties in Kunst en Cultuur Symposium (27-28 mei)
Geert Lovink on Mon, 14 Mar 2005 13:20:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Transformaties in Kunst en Cultuur Symposium (27-28 mei)


Programma Transformaties in Kunst en Cultuur
Symposium - 27 en 28 mei 2005

Op 27 en 28 mei 2005 vindt het symposium Transformations in Art and 
Culture plaats. Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het 
gelijknamige NWO-programma en vindt plaats bij Felix Meritis in 
Amsterdam.

De centrale vragen van het onderzoeksprogramma zijn: wat zijn de 
effecten van mondialisering, commercialisering en technologisering op 
de vorm, inhoud, betekenis en werking van cultuurproducten en 
sociaal-culturele praktijken. Op welke wijze geven de nieuwe culturele 
expressie middelen betekenis aan ons bestaan? Tot welke nieuwe vormen 
van communicatie, interactie en gemeenschapsvorming geven zij 
aanleiding?

Voor de eerste dag van het symposium zijn drie sprekers uitgenodigd, 
die elk vanuit hun eigen onderzoekservaring, ingaan op één van de drie 
hoofdthema´s – mondialisering, commercialisering, technologisering – 
van het programma. 

Dr. Lisa Parks (Department of Filmstudies, University of California) 
zal spreken over mondialisering.

Dr. Jonathan Sterne (Department of Art History and Communication 
Studies,McGill University) zal in zijn lezing technologisering centraal 
stellen.

Professor Stephen Kline (The Media Analysis Lab, Simon Fraser 
University) zal ingaan op het thema commercialisering.

 Eén van de oogmerken van het onderzoeksprogramma Transformaties in 
Kunst en Cultuuris het overschrijden van de grenzen tussen 
universitaire en niet-universitaire instellingen. De programmacommissie 
streeft ernaar om ook steeds vanuit een ander perspectief te kijken 
naar de onderwerpen die centraal staan in het onderzoeksprogramma. Voor 
de tweede dag heeft de programmacommissie daartoe de kunstcriticus 
Janneke Wesseling uitgenodigd. Wesseling schrijft recensies en 
beschouwingen over beeldende kunst in NRC handelsblad en publiceerde 
onlangs Het museum dat niet bestond.

Tijdens de tweede dag zal daarnaast het onderzoek worden gepresenteerd 
dat in de eerste subsidieronde is gehonoreerd. Het gaat om de volgende 
projecten:

Transformations in Perception and Participation: Digital Games, onder 
leiding van Dr. Renée vd Vall

Globalization and Transformations of cultural identities, onder leiding 
van Prof. dr. Ginette Verstraete

Sound technologies and cultural practice, onder leiding van Prof. dr. 
José van Dijck

De betrokken onderzoekers zullen hun eerste resultaten presenteren en 
evalueren.

Het tweedaagse symposium heeft nadrukkelijk tot doel om contacten op te 
bouwen met onderzoekers die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

 Aanmelden kan o.v.v. naam, adres en e-mailadres tot uiterlijk 9 mei 
2005 (borns {AT} nwo.nl). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
dr. Elske Gerritsen, tel. 070-3440821. 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).