www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Spinoza's Ethica online
Leon Kuunders on Wed, 23 Mar 2005 11:43:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Spinoza's Ethica online


*** Spinoza's Ethica online ***

 Rond 1860 werd door Dionijs Burger, een in 1820 geboren 
 Rotterdammer, een vertaling gemaakt van het werk "Ethica" 
 van Benedictus de Spinoza. Deze vertaling is de laatste 
 twee jaar gedigitaliseerd. Vandaag is deel 4 afgerond. 
 Daarmee is de volledige digitalisering van dit stukje 
 cultureel erfgoed klaar.

Inleiding

 In oktober 2002 werd door Leon Kuunders en Piet 
 Steenbakkers een eerste maal contact gelegd. Als 
 bestuurslid van de vereniging Het Spinozahuis was Piet op 
 de hoogte van het bestaan van een copyright vrije vertaling 
 van Spinoza's Ethica. Leon was op zoek naar zo'n vertaling. 
 Zijn reden was simpel; hoe kon het dat zo'n belangrijk werk 
 achter een tariefmuur, of 'copyright', was gestopt? En 
 sterker; waarom was wereldwijd voorzien in een tariefvrije 
 vertaling van dit werk, behalve in Nederland? 

 Het overhandigen van een dik pak papier was de eerste stap 
 in het online krijgen van deze tekst. Deze e-mail sluit die 
 eerste fase af.

Cijferwerk

 De eerste pagina werd geplaatst op 22 mei 2003, de laatste 
 op 22 maart 2005. In 2003 werden 15 pagina's verwerkt, in 
 2004 maar liefst 368, de overgebleven 107 pagina's in 2005. 
 In de maanden maart 2004 en maart 2005 is 45% van al het 
 werk uitgevoerd; deze Ethica lijkt dus het begin van de 
 lente aan te duiden. Bijdragen zijn ontvangen van 11 mensen 
 en volgen het model van de "Power Curve" met de 
 karakteristieke "Long Tail". In totaal bevat de tekst 
 90.121 woorden, verdeeld over 490 pagina's.

Kosten

 Het domein www.despinoza.nl werd vastgelegd op 22 oktober 
 2002. Het daaropvolgende half jaar zijn de bladen ingescand.
 De website werd gebouwd in diezelfde tijd (en later 
 meermalen aangepast). De totale kosten zijn bijna EUR 500, 
 waarin besteedde tijd, alsmede de drank tijdens het 
 spaarzame overleg, niet is meegerekend.

Vervolg

 De vertaling wordt nog geredigeerd. Verder wordt de tekst 
 gebruikt als input voor software dat het semantische 
 internet, ook wel Web 2.0 genaamd, dichterbij moet brengen. 
 Met dank aan de mathematische opzet van de tekst.

Tekst

 De website is te vinden via www.despinoza.nl. De tekst van 
 de Ethica staat online op de volgende URL: 
 http://www.kuunders.info/despinoza/ethica/tekst.html

Dankwoord

 Het werk is uitgevoerd onder auspiciŽn van Vereniging Het 
 Spinozahuis (www.spinozahuis.nl). Een hartelijke dank gaat 
 naar hen voor het beschikbaar stellen van de tekst. Verder 
 wil ik iedereen danken die heeft meegeholpen, en dan met 
 name Peter van Eerten, Carla Feun en Corry Louwers.

Tot zover, prettige lente,

Leon Kuunders 
M: +31 620 624 72
www.despinoza.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).