www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] uitnodiging opening LANDFALL
Hiryczuk/Van Oevelen on Wed, 23 Mar 2005 11:52:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] uitnodiging opening LANDFALL


Landfall
opening
18 maart  2005
15 –17 uur
Gustav
Mahlerplein
Amsterdam

Het Virtueel Museum Zuidas realiseert in samenwerking met het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, het projectbureau Zuidas en het 
stadsdeel ZuiderAmstel, een van haar eerste tijdelijke projecten in de 
openbare ruimte van de Zuidas in Amsterdam, het project ‘Landfall’ van 
de kunstenaars Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen.

Programma:
15.00 uur
officiële opening van het kunstwerk op het Gustav Mahlerplein door Duco 
Stadig, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van de 
Gemeente Amsterdam en Duco Adema, wethouder Financiën, Bouwen en Wonen, 
Welzijn van het stadsdeel ZuiderAmstel
15.10 uur
wandeling met de kunstenaars langs 3 billboards in de buurt van het 
Gustav Mahlerplein
15.40 uur
toespraak door Simon den Hartog, supervisor Beeldende Kunst Zuidas 
Amsterdam (in het auditorium van het WTC-gebouw, Zuidplein)
15.50 uur
lezing met documentairebeelden van Surtsey door Villi Knudsen, IJslands 
beroemdste vulkanoloog en filmer van vulkaanuitbarstingen
16.10 uur
nawoord door Elodie Hiryczuk en Sjoerd van Oevelen
16.20 uur
borrel
17.00 uur
einde

Landfall bestaat uit 10 grote panoramafoto’s van het jongste eiland ter 
wereld, Surtsey, dat in 1963 ten zuiden van IJsland ontstond door een 
onderzeese vulkaanuitbarsting. Het eiland, dat dezelfde omvang heeft 
als Zuidas, is sindsdien beschermd gebied en alleen toegankelijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. Hiryczuk en Van Oevelen stelden met hun 
project voor om Surtsey op ware grootte te reconstrueren in Zuidas. In 
2003 kregen ze toestemming van de IJslandse autoriteiten om tijdens een 
wetenschappelijke expeditie het landschap van Surtsey te fotograferen. 
Zij namen op het eiland panoramafoto’s van de zwarte lavavelden, de 
kraters en de heuvels vanuit verschillende perspectieven. Deze foto’s 
zijn vervolgens (als billboards) geografisch getrouw ten opzichte van 
elkaar in de openbare ruimte van Zuidas geplaatst. Zodoende loopt men 
dezelfde afstand van de ene naar de andere panoramafoto als op het 
eiland van het ene naar het andere uitzichtpunt.
Met dit project wordt onderzocht hoe een natuurlijk en een stedelijk 
landschap van vergelijkbare omvang fysiek en in verbeelding worden 
beleefd. Landfall brengt twee vormen van nieuw land in hun ontstaan met 
elkaar in verband: land dat onverwacht en met veel geweld door de aarde 
is opgestuwd en een nieuw stedelijk gebied zoals Zuidas dat door zijn 
uiterst gecontroleerde ontwikkeling en kunstmatigheid de Nederlandse 
geschiedenis van het maakbare land voortzet.

Landfall is een Engelse scheepsterm om het moment dat land in zicht 
komt te omschrijven. Het refereert aan de ervaring van zeelieden die, 
na een lange reis op zee zonder enig zichtbaar referentiepunt, het 
sterk fysieke gevoel krijgen dat het land naar hun toevalt terwijl het 
schip het land nadert.

Voor meer informatie:
www.virtueel-museum.nl
www.zuidas.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).