www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 12 mei lezing Brian Holmes en presentatie Open 8 in De Bali
Jorinde Seijdel on Mon, 9 May 2005 23:50:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 12 mei lezing Brian Holmes en presentatie Open 8 in De Balie,Amsterdam


Brian Holmes: Radicalisering en expressie: de effectiviteit van 
cultuurkritiek
Aansluitend interview door Willem van Weelden
De Balie, Amsterdam, 12 mei, 20 uur.

Ter gelegenheid van de presentatie van het achtste nummer van Open, 
cahier voor kunst en het publieke domein, dat het thema 
(ON)ZICHTBAARHEID heeft, houdt de Amerikaans/Franse cultuurcriticus 
Brian Holmes een lezing over de relaties tussen activisme en 
hedendaagse kunst. Met Willem van Weelden, een van de gastredacteuren 
van Open #8, voert hij na afloop een gesprek.

Volgens Holmes is een nieuwe cultuurkritiek wenselijk en kan deze 
worden gearticuleerd vanuit de beeldende kunst. De hedendaagse economie 
en de kunstpraktijk overlappen elkaar, waardoor de noodzaak zich 
opdringt om vanuit de beeldende kunst nieuwe waardestellingen te 
formuleren.
De gevestigde waarden van vandaag zijn deels gevormd naar het activisme 
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Waarden die toen 
vanuit de activistische kunstpraktijk krachtig werden geadresseerd, 
zoals flexibiliteit, mobiliteit en innovatie, zijn nu vanzelfsprekend 
in de huidige netwerkeconomie. Voorwaarde voor het ontstaan van deze 
economie was de intrede van de nieuwe media. Die brachten een andere 
omgang met beelden en een andere esthetiek met zich mee.
Wat is in deze maatschappelijke ontwikkeling nog de plek van de 
(beeldende) kunst? Kan zij, zoals vroeger, nog kritische 
waardestellingen formuleren en effectief onder de aandacht brengen? Of 
gaat zij als (kritische) praktijk verloren in het dagelijkse 
mediageweld en dreigt zij onzichtbaar te worden? Wat zou een 
activistisch antwoord kunnen zijn vanuit de kunst?

Brian Holmes, criticus en activist, is met name geïnteresseerd in de 
verbanden tussen artistieke praktijk en activisme, en schrijft daarover 
met regelmaat in bladen als Springerin, Multitudes, Parachute en op 
Nettime. Van 1999 tot 2001 was hij lid van grafische kunst groep Ne pas 
Plier (Niet Buigen) rondom de ontwerper Paris-Clavel. Momenteel werkt 
hij samen met de conceptuele kunstgroep Bureau d’études, die letterlijk 
het mondiale kapitalisme in kaart brengt (contra-cartografie).
De lezing wordt georganiseerd door Open i.s.m. SKOR.

Open #8 (ON)ZICHTBAARHEID: voorbij het beeld in kunst, cultuur en het 
publieke domein

De mate van zichtbaarheid van sociale, politieke, economische en 
culturele gebeurtenissen via publieke beelden, wordt als indicatief 
beschouwd voor het democratische gehalte van een samenleving. Wat voor 
positie heeft de kunst hierin? Wat kan de inzet zijn van de kunstenaar, 
ontwerper of architect, diens engagement en legitimatie? En welke 
specifieke ontwikkelingen in de actuele beeldcultuur spelen hierbij een 
rol?
Met bijdragen van o.a. Camiel van Winkel, Brian Holmes, Jorinde 
Seijdel, Dieter Lesage, Henk Oosterling, Willem van Weelden, Jan van 
Grunsven, en Pascale Gatzen.
Open, cahier over kunst en het publieke domein, verschijnt twee keer 
per jaar en is een uitgave van NAi uitgevers i.s.m. SKOR.
www.naipublishers.nl
www.skor.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).