www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief van het Gridforum (Modified by GeertLovink)
Gridforum.nl Nieuwsbrief on Sun, 15 May 2005 04:36:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief van het Gridforum (Modified by GeertLovink)


(grid is de volgende generatie internet verbinding waar nu op grotere 
schaal mee wordt geexperimenteerd. /geert)

Hieronder treft u de tekstversie aan van het mei 2005 nummer van de 
"Gridforum Nederland Nieuwsbrief". U kunt deze ook vinden op het 
volgende web adres:

http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/ 
contentsnieuwsbrief200505.html

Met vriendelijke groeten,

Gridforum Nederland - redactie Nieuwsbrief

Leslie Versweyveld
Ad Emmen

--------------------------------------
  Activiteiten
-------------------------------------

Nieuw bestuur voor de Vereniging Gridforum Nederland

Per 1 april 2005 is het nieuwe bestuur van de Vereniging Gridforum 
Nederland officieel benoemd en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. Het oude bestuur is na goedkeuring van het financieel 
jaarverslag gedechargeerd. In het nieuwe bestuur zetelen de volgende 
leden: Monique van Dusseldorp, voorzitter; Koen Klooster; Piet Ribbers; 
Ron Tolido; Arie van Bellen; Cees de Laat; Arjen van Rijn; Michiel 
Leenaars; Ad Emmen.
+++http://www.gridforum.nl

Bedrijvendag gepland in het najaar en slides van voorjaarsmasterclasses 
beschikbaar

In het najaar zal de Vereniging Gridforum Nederland een bedrijvendag 
organiseren voor haar leden. Bedrijven die hieraan willen deelnemen, 
kunnen zich nu reeds als kandidaat aanmelden. Tijdens de masterclasses 
van David DeRoure en Jennifer Schopf in de maand april waren er telkens 
zo'n 35 deelnemers aanwezig. De slides zijn nu voor iedereen on-line 
beschikbaar op de volgende web adressen: 
http://www.isoc.nl/activ/2005-GGF-monitoring.htm en 
http://www.isoc.nl/activ/2005-GGF-semanticgrids.htm

-------------------------------------
  GGF nieuws
-------------------------------------

27-30 juni 2005: Global Grid Forum 14 verwacht zijn deelnemers in 
Chicago

GGF14 zal vooral de nadruk leggen op de Werkings- en Onderzoeksgroep 
sessies. De groepen zullen zich voornamelijk bezighouden met de aan 
gang zijnde ontwikkeling van gedeelde benaderingen, Grid specificaties 
en beste praktijken voor Grids. Verscheidene kritische concepten zullen 
besproken worden om te bekijken of ze kunnen worden gepubliceerd 
tijdens dit event.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-13-54-11.html

Globus Consortium lanceert drie nieuw Globus Toolkit 
ontwikkelingsprojecten

Het Globus Consortium heeft drie nieuwe ontwikkelingsprojecten voor het 
Globus Toolkit, de de-facto standaard voor de open source Grid 
computing infrastructuur, geÔntroduceerd. Tevens lanceert het 
Consortium een nieuwe maandelijkse nieuwsbrief over de laatste 
ontwikkelingen in open Grid technologieŽn.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-13-55-54.html

-------------------------------------
  Cursussen en evenementen
-------------------------------------

30 mei - 2 juni 2005: Schrijf nu in voor de European Grid Technology 
Days

Wij zetten het programma van de nakende European Grid Technology Days 
voor u nog even op een rijtje. Wacht niet te lang met inschrijven want 
vol is vol. Op 30 mei vindt er een informatiedag plaats over Grid 
technologieŽn in het Conferentiecentrum Albert Borschette aan de Rue 
Froissart 36 in Brussel. Op 31 mei is er op hetzelfde adres een 
bijeenkomst over het opzetten van een Europese Research Area voor Grids 
en het creŽren van een competitieve markt voor Grid services met 
medewerking van Europees Commissaris V. Reding. Op 1 en 2 juni vindt er 
een IST Grid Project Concertation Meeting plaats in het Diamant 
Conference Centre maar die is uitsluitend toegankelijk voor FP5/6 Grid 
project deelnemers.
+++http://www.scai.fraunhofer.de/921.0.html

17 mei 2005: Netwerkbijeenkomst NextStage bij SARA

Op dinsdagmiddag 17 mei 2005 organiseert NextStage, een 
netwerkorganisatie voor innovatieve ondernemers, in samenwerking met 
SARA een NextStage netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op 
Science Park Amsterdam in zaal Z011 (Turingzaal), Kruislaan 413, 1098 
SJ Amsterdam. SARA heeft de heer dr. Jean-Marc Neefs van Johnson & 
Johnson Pharmaceutical Research & Development uitgenodigd om een lezing 
te houden over de mogelijkheden van visualisatie bij Research & 
Development in de Life Sciences. De heer Neefs heeft samen met de 
visualisatiespecialisten van SARA de genomics-applicatie SARAgene 
ontwikkeld.
+++mailto:secretariaat {AT} sara.nl

18 mei 2005: Surfnet Seminar 'Voice over IP: scenario's, cases, 
vraagbundeling en techniek'

Op woensdag 18 mei 2005 organiseren SURFnet en de Wetenschappelijk 
Technische Raad (WTR) van Stichting SURF een gemeenschappelijk seminar 
met als onderwerp Voice over IP (VoIP): telefonie via het Internet 
Protocol. De dag richt zich speciaal op de chief information officers, 
chief technology officers, projectleiders en engineers.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-13-47-24.html

24 mei 2005: SURF-seminar over Learning Objects Repositories

LOREnet en de SURF-community WEBstroom organiseren op 24 mei a.s. in 
Meeting Plaza Utrecht een gezamenlijk seminar met als onderwerp 
Learning Objects Repositories (LORE). Het doel van het seminar is om 
deze communities al in een zo vroeg mogelijk stadium over LOREnet te 
informeren en een verkenning te doen van het potentieel van LOREnet na 
afloop van de pilot.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-13-49-7.html

16 juni 2005: SURF seminar 'Internationalisering en ICT - Strategie, 
beleid en praktijk'

Op donderdag 16 juni a.s. organiseert Stichting SURF het seminar 
'Internationalisering en ICT ? Strategie, beleid en praktijk' in de 
Jaarbeurs in Utrecht. De dag gaat van start met een plenaire inleiding 
waarin de begrippen 'ICT' en 'Internationalisering' in perspectief 
worden geplaatst. Aansluitend zullen ho-organisaties en internationaal 
opererende institutionele organisaties (o.a. CHEPS en Nuffic) in een 
tweetal parallelle tracks hun ICT en internationaliseringsbeleid 
ontvouwen. Het middagprogramma bestaat uit een tweetal discussieronden 
waarvoor de gespreksstof van het ochtendprogramma aanknopingspunten zal 
bieden.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-13-50-42.html

10-22 juli 2005: Derde Internationale Zomercursus voor Grid computing

Tussen 10 en 22 juli 2005 vindt voor de derde maal de Internationale 
Zomercursus voor Grid computing, gesponsord door het Global Grid Forum, 
plaats in het Italiaanse Vico Equense. De cursus bestaat uit 
voordrachten door experts in verschillende aspecten van Grid middleware 
en Grid toepassingen en uit laboratorium sessies tijdens dewelke 
studenten praktische oefeningen kunnen maken.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-13-52-37.html

26-27 mei 2005 - Informatiebijeenkomst over de nieuwe Europese Call 
over eInfrastructure Grid Initatives

Op 26 en 27 mei organiseert de Europese Commissie een 
informatiebijeenkomst over "eInfrastructure Grid Initatives" en 
"Research Networking Test-beds". Voor beide gebieden kunnen 
projectvoorstellen worden ingediend. Voor het Grid gedeelte is een 
subsidiebudget van 55 miljoen euro beschikbaar.
+++http://www.cordis.lu/ist/rn/ri-cnd/info_event_260505.htm

-------------------------------------
  Ledennieuws
-------------------------------------

Nieuw wekelijks on-line tijdschrift over Wetenschap en Grid in de States

Zopas werd Science Grid This Week (SGTW), een wekelijkse on-line 
nieuwsbrief gelanceerd door Fermilab. Deze nieuwsbrief wil de Grid 
gemeenschap en andere belangstellenden op de hoogte houden van 
medewerkers en projecten die te maken hebben met wetenschap en Grid 
computing in de USA. Daar horen ook artikels, grafieken, hyperlinks, 
statistieken en een kalender bij. SGTW wordt uitgegeven door Katie 
Yurkewicz, werkzaam bij Fermilab, en gezamenlijk gesubsidieerd door de 
National Science Foundation en het Wetenschappelijk Bureau van het 
Departement van Energie.
+++http://www.interactions.org/sgtw/

LHC-computercentra, waaronder SARA/NIKHEF, bundelen krachten voor 
wereldwijde Grid-uitdaging

Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor wetenschappelijke Grid 
computing bereikt: acht belangrijke computercentra zijn met succes de 
uitdaging aangegaan om een ononderbroken gegevensstroom van gemiddeld 
600 megabytes per seconde gedurende tien dagen van CERN in GenŤve, 
Zwitserland, naar zeven sites in Europa en de Verenigde Staten te 
leiden. De totale hoeveelheid data ? 500 terabytes ? die gedurende deze 
uitdaging is getransporteerd, zou er, wanneer gebruik zou zijn gemaakt 
van een eenvoudige 512 kpbs-breedbandverbinding, 250 jaar voor nodig 
hebben gehad.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-13-59-18.html

SURFNET en stichting Kennisnet brengen zeshonderd scholen 'Samen Snel 
op Glas'

Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur stelt een miljoen euro 
extra ter beschikking voor breedbandinitiatieven in het onderwijs. Met 
de nu beschikbare 4,2 miljoen euro krijgen zeven projecten 
ondersteuning om via openbare aanbestedingen de markt uit te dagen 
snelle - op glasvezel gebaseerde - netwerkaansluitingen te gaan 
leveren. Voor Samen Snel op Glas was 3,2 miljoen euro beschikbaar. 
Hiermee konden niet alle kansrijke initiatieven worden ondersteund. 
Staatssecretaris Van der Laan heeft met de extra subsidie van 1 miljoen 
euro nu alle ingediende projecten mogelijk gemaakt. Het gaat om 
basisschoolprojecten in Tilburg, Deventer, Leiden en 
Veendam/VeenkoloniŽn. De regionale projecten zijn in Zeeland, Limburg 
en Drenthe/Groningen.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-10-24.html

CAVE-upgrade bij SARA in volle gang

SARA's visualisatiefaciliteit, de CAVE, wordt momenteel vervangen door 
een CAVE met significant grotere afmetingen en een hogere lichtsterkte. 
Een CAVE bestaat uit schermen, een vloer, projectoren en een 
trackingsysteem. Er is veel geleerd van de ervaringen met de vorige 
CAVE. Zo is bijvoorbeeld geluidsdemping nodig om hinderlijke echo's te 
beperken. Daarom wordt in de nieuwe CAVE een speciaal op maat gemaakt 
geluidsdempend plafond geplaatst. SARA heeft een alliantie gevormd met 
Fakespace Systems, de fabrikant van de CAVE, om de nieuwe Virtual 
Reality-technologie verder op de kaart te zetten in Nederland en 
Europa. De opstelling in Amsterdam is de eerste van zijn soort in de 
wereld en vormt een showcase van de mogelijkheden van de Beacon 
projectie-technologie van FakeSpace. De CAVE zal over enkele weken 
klaar zijn. Daarna wordt er enige tijd proefgedraaid. In de zomer zal 
de heropening van de CAVE plaatsvinden.
+++http://www.sara.nl

Nederland op 8ste plaats internationale concurrentieposities op ICT 
gebied

Nederland blijft staan op de 8ste plaats staan in het Economist /IBM 
onderzoek naar de internationale concurrentieposities op ICT gebied van 
2005. Hiermee is Nederland een trendvolger in de West Europese 
middenmoot. De VS, Zwitserland en Slowakije zijn de grootste steigers 
in het E-readiness onderzoek naar concurrentieposities op ICT gebied.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-13-39.html

LogicaCMG, TNO en RSM Erasmus University doen onderzoek naar 
innovatieve breedbandtoepassingen

Uit onderzoek van LogicaCMG, TNO en de RSM Erasmus University naar 
innovatieve breedbandtoepassingen is gebleken dat ze 
breedbandaanbieders veel nieuwe inkomsten bieden. Het onderzoek werd 
uitgevoerd in opdracht van B {AT} Home, een onderdeel van het Freeband 
Communication Programma dat wordt gefinancierd door het Ministerie van 
Economische Zaken.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-15-34.html

SARA en stichting Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC) sluiten 
kernpartnerovereenkomst

Op 29 maart 2005 hebben dr. R.G. Kok, operationeel directeur van NBIC, 
en SARA-directeur dr. ir. A. Osseyran de kernpartnerovereenkomst tussen 
NBIC en SARA ondertekend. Deze overeenkomst bevestigt de vruchtbare 
samenwerking die de afgelopen jaren tussen NBIC en SARA tot stand is 
gekomen. NBIC stelt zich onder meer het stimuleren en coŲrdineren van 
wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met genomics, bioinformatica 
en informatica ten doel. Een speerpunt hierbij is de opbouw, beheer en 
ontwikkeling van bioinformatica-ondersteuningsactiviteiten en een 
bioinformatica (kennis-)infrastructuur in Nederland. Daarbij is ook het 
realiseren van een samenwerkende bioinformatica onderzoeks-, support- 
en onderwijsgemeenschap op het grensgebied van genomics, bioinformatica 
en informatica in Nederland van belang.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-17-34.html

IBM en National Geographic starten een genetische studie

In het kader van het meest ambitieuze genetische 
antropologie-onderzoeksinitiatief dat ooit gelanceerd werd, kondigden 
de National Geographic Society en IBM het voornemen aan om een van de 
grootste DNA-verzamelingen ter wereld samen te brengen. Het doel is om 
in kaart te brengen hoe de aarde aanvankelijk werd bevolkt. Het 
Genographic Project, een baanbrekend vijfjarig onderzoekspartnerschap, 
zal gebruik maken van geavanceerde laboratorium- en computeranalyses 
van DNA. Hieraan hebben honderdduizenden mensen bijgedragen, waaronder 
inheemse bevolkingsgroepen en het algemene publiek. Onder de leiding 
van de Explorer-in-Residence Spencer Wells, Ph.D, zal een team van 
internationale wetenschappers en IBM-onderzoekers genetische stalen 
verzamelen, resultaten analyseren en verslag uitbrengen over de 
genetische origines van de hedendaagse mens.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-19-3.html

Healthgrid 2005 Proceedings verschenen bij IOS Press

De conference proceedings van de derde editie van het jaarlijkse 
"Healthgrid" event, dat plaats vond van 7 tot 9 april 2005 in Oxford 
zijn verschenen als het 112e deel in de serie "Studies in Health 
Technology and Informatics" bij IOS Press in Amsterdam. Deze Healthgrid 
2005 editie bevat 22 papers verdeeld in vier categorieŽn: Kennis- en 
Databeheer; Ontwikkeling van Grids in de Zorg; Lopende Projecten; en 
Ethische, Wettelijke, Sociale and Veiligheids Aspecten. In deze 
Proceedings met als titel "From Grid to Healthgrid" is ook de 
Healthgrid White Paper opgenomen die werd opgesteld door meer dan 50 
experts op het gebied van Grid technologieŽn en eHealth toepassingen na 
de tweede Healthgrid Conferentie die gehouden werd in Clermont-Ferrand, 
Frankrijk in januari 2004.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-4-10.html

HP sluit contract met Europese Commissie ter waarde van 37,5 miljoen 
euro

HP heeft een contract getekend met de Europese Commissie voor de 
ontwikkeling van twee belangrijke, centrale informatiesystemen: de 
tweede generatie van het Schengen Information System (SIS II) en het 
Visa Information System (VIS). Volgens de voorwaarden van de 
overeenkomst levert het consortium van Steria en HP de Europese 
Commissie Integrity Superdome-servers, gebaseerd op de nieuwste Intel 
Itanium processor, high-end opslagoplossingen met een zeer hoog niveau 
van beschikbaarheid, alsmede het beheer van de infrastructuur en de 
zakelijke processen van het systeem met HP OpenView-software. Binnen 
het consortium is HP verantwoordelijk voor leveren van continue 
diensten om de beschikbaarheid en prestaties van de infrastructuur te 
garanderen en voor de continue controle van de oplossing. Het 
consortium start direct met het bouwen van de nieuwe systemen. De 
Commissie zal deze in 2007 valideren.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-7-0.html

ASTRON's IBM BlueGene Europa's snelste supercomputer

Het IBM BlueGene systeem dat minister Maria van der Hoeven vandaag in 
Groningen in gebruik zal nemen, is met een LINPACK benchmark score van 
27.4 Teraflops de snelste supercomputer van Europa. De computer zal 
worden ingezet voor de nieuwe radiotelescoop van ASTRON (stichting 
ASTronomisch Onderzoek in Nederland). De volgende Top500 lijst van 
supercomputers zal in juni 2005 worden gepubliceerd, maar als deze 
vandaag bekend zal worden gemaakt, zou het IBM BlueGene systeem in 
Groningen op de vierde plaats staan en daarmee de snelste supercomputer 
in Europa zijn.
+++http://gridforum.nl:8080/gridforum/vmp/articles/nieuwsbrief/RE 
-20050511-14-8-44.html

---------------------------------------------------<<

De Nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van de Vereniging Gridforum 
Nederland. Voor meer informatie: http://Gridforum.nl. Daar staat ook 
een formulier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).