www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] art and economy symposium, rotterdam
matthew fuller on Thu, 19 May 2005 17:03:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] art and economy symposium, rotterdam


ART AND ECONOMY
A symposium curated by Maria Lind. With Elin 
Wikström, Carey Young, Gerald Raunig, Gregor 
Podnar and Tirdad Zolghadr.
Saturday June 4, 11.00hrs

The symposium is organized by the Piet Zwart 
Institute in collaboration with Witte de With and 
TENT.
Access is free, but capacity is limited, so reservations are required.

location: the auditorium of TENT./ Witte de With, 
Witte de Withstraat 50, Rotterdam
reservations and more information: Piet Zwart 
Institute, Anke Bangma, A.Bangma {AT} hro.nl, 
010-4045054

http://pzwart.wdka.hro.nl/fama/programme2/current/artandeconomy/
---
Dit symposium presenteert het werk van 
kunstenaars en tentoonstellingsmakers die zich 
kritisch verhouden tot de mechanismen van de 
geglobaliseerde markt, en onderzoekt tevens hoe 
de kunstpraktijk zelf met marktmechanismen 
verbonden is.

Is er nog een domein waar kunst en economie niet 
verstrengeld zijn? Elke handeling vanuit de kunst 
lijkt met de geglobaliseerde economie verstrikt, 
hoe we ook proberen een andere ideologische 
positie in te nemen. Sommige van de 
basisprincipes van de nieuwe economie, zoals 
creativiteit, flexibiliteit en de voorkeur voor 
internationale perspectieven en netwerken, lijken 
zelfs rechtstreeks uit de kunst te zijn 
overgenomen.

De kenniseconomie en de ervaringseconomie lijken 
steeds meer in elkaar over te lopen, en de 
definities van werk en professionalisme, 
zelforganisatie en amateurisme raken vertroebeld. 
Tegelijkertijd worden de arbeidsomstandigheden 
voor diegenen die werken in het domein van de 
kunst steeds onzekerder, omdat de 
financieringsmogelijkheden voor activiteiten die 
niet spectaculair of commercieel zijn in snel 
tempo worden beperkt. Hoe gaan we als 
kunstenaars, tentoonstellingsmakers, critici, 
theoretici en beleidsmakers met deze situatie om?
---
This symposium will look at artistic and 
curatorial practices that question or present 
alternatives to the mechanisms of the global 
market, and look at the way art practice itself 
is intertwined with market mechanisms.

Is there no outside anymore when we talk about 
art and economy? Everything we do seems entangled 
in the globalized capitalist economy, regardless 
of how much we represent dissenting ideological 
positions. In fact, what has come to be known as 
some of the foundational principles of the "new 
economy", like the creative imperative, radical 
flexibility and an inclination towards global 
perspectives and networks, made some of their 
first marks precisely in the art world. Therefore 
they are also firmly grounded there.

The knowledge and experience economies seem to 
blend and definitions of labour and 
professionalism, self-organization and amateurism 
get muddled up. Simultaneously the working 
conditions for cultural producers within the 
field of art are becoming precarious, as funding 
outside the spectacular and outspokenly 
commercial is diminishing rapidly. How can we as 
artists, curators, critics, theoreticians and 
policy makers deal with this situation?
---
MARIA LIND is a curator based in Stockholm, and 
currently director of IASPIS. From 2002-2004 she 
was director of the Kunstverein München, where 
she explored the relation of art and artists to 
the cultural economy and the global capitalist 
market in projects such as "Exchange - Transform" 
(2002) and "Atelier Europa" (2004).

GREGOR PODNAR is a curator based in Slovenia. His 
exhibitions include "Information/Misinformation", 
Ljubljana (2001, with Hans Ulrich Obrist); and 
"Modesty", Galerija Skuc and Mala Galerija, 
Ljubljana (2003).

GERALD RAUNIG is co-director of the European 
Institute for Progressive Cultural Policies, 
Vienna; lecturer on political aesthetics at the 
Universities of Klagenfurt and Luneburg; and 
editor of Kulturrisse journal for radical 
democratic cultural politics. Recent publications 
include "Eine Aesthetik des Widerstands" (2000), 
and "Kunst und Revolution" (2005).

ELIN WIKSTROM is an artist based in Umea. She 
creates projects in the public domain that force 
us to reassess  accepted codes of behaviour and 
value systems. Wikström has become increasingly 
interested in the transformation of the 
traditional, tangible marketplace into the 
less-easily grasped global economy.

CAREY YOUNG  is an artist based in London. 
Young's work investigates the increasing 
incorporation of the personal and public domains 
into the commercial realm. Her projects include 
"Win-win" (2002) and "Viral Marketing" (2004).

TIRDAD ZOLGHADR is a curator and critic based in 
Zurich and Tehran. He investigates the marketing 
and mise-en-scene of internationalism in the arts 
and curated the exhibition "Ethnic Marketing" at 
the Centre d'art contemporain de Geneva.
---
The Piet Zwart Institute is the postgraduate 
studies and research programme of the Willem de 
Kooning Academy Hogeschool Rotterdam
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).