www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Overal ID plicht, behalve....
patrice on Fri, 3 Jun 2005 10:52:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Overal ID plicht, behalve....


... op het stem bureau!

Eergisteren vervulde ik de hele dag mijn taak als lid van een stembureau
in een Amsterdamse volkswijk (al veryupt die zienderogen) en het viel mij
op hoeveel burgers samen met hun oproepkaart ook een ID document wilden
overleggen.

Welnu, daar voorziet de kieswet niet in, en wij hebben de kiezers dan ook
erop gewezen dat wij hun ID niet hoefden te bekijken (behalve wanneer ze
_geen_ oproepkaart bij zich hadden, maar dat was altijd al zo). Het
verbaasde menigeen. En inderdaad, in Frankrijk bv moet je bij elke
stemming ook je 'papieren' laten zien. Nogal logisch lijkt het als er een
Identificatieplicht bestaat.

Niet in Nederland. Dit kleine voorbeeld laat eens te meer zien hoe diep de
minachting van de regeerders voor de burgers in dit land is. De ID plicht
is alleen ingesteld ter controle van de burgers door de overheid, en niet
voor de bescherming van zelfs een van de allerbelangrijkste rechten van de
burgers.

Steunfraude, da's erg! Stemfraude, dan kan ons geen eene moer schelen...

Nou ja de uitslag was duidelijk...

welterusten, p+D!+O!______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).