www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] ID plicht (geen-) op stem buro's
patrice on Sat, 4 Jun 2005 11:44:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ID plicht (geen-) op stem buro's


De kieswet heeft altijd de voorzitter van het stemburo de mogelijkheid
gegeven om naar een legitimatie te vragen in geval van gerede twijfel
omtrent de identiteit van een kiezer. Er is dus niets nieuws en er is
niets veranderd. Het gebeurde en gebeurt hoogst zelden (nooit meegemaakt
in 20 jaar)

Daarentegen wordt de kiezer op zijn verzoek, indien ingeschreven in het
stemdistrict, na overlegging van een geldige legitimatie alsnog voorzien
van een oproepkaart (nodig om een stemblijet te krijgen), indien hij( zij)
deze niet heeft ontvangen/ verloren/ etc. Dat is ook al jaar en dag zo
geregeld. Die handeling heeft mijn stemburo op 3 juni een keer of 15
verricht.

Waar het mij omgaat is dat stemmen een 'gecontroleerde' handeling is, net
als het aanvragen van de bijstand, het openen van een bankrekening, enz.
Daar geld wel de legitimatieplicht. Waarom dan bij stemmen niet? Nogmaals,
vele kiezers presenteerden ongevraagd een ID document. Ik blijf bij mijn
stelling dat wij een sterk eenzijdige ID plicht hebben, net zoals al onze
tegenwoordige betrekkingen met de overheid. Of om met Baudrillard te
spreken: de bevolkingen zijn door de overheden in gijzeling genomen.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).