www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Re: Overal ID plicht, behalve....
Terrence Weijnschenk on Sun, 5 Jun 2005 12:21:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: Overal ID plicht, behalve....


Bij ons waren er maar liefst drie mensen voor wie wij ter plaatse een 
oproepkaart in elkaar mochten frutselen op basis van hun paspoort.
(Dus toch maar goed dat die ID-plicht bestaat!;))
En meneer kwam niet voor in het kiesregister en werd door ons naar een 
naburig stemlokaal verwezen alwaar zijn naam mogelijk wel voor zou komen 
in het grote boek.

Mij viel het vooral op dat diverse mensen van eind twintig/begin dertig 
duidelijk voor het eerst in hun leven gebruik maakten van hun stemrecht:
Ofwel hadden zij zelf een rood potlood meegenomen danwel zochten zij op 
de oproepkaart naar het juiste invulhokje. Entje had moeite de 
stemcomputer te vinden en het koste wat overredingskracht om de goede 
man uit te leggen dat hij schrijfgerei moest gebruiken bij het invullen 
van het stembiljet...

Al met al een goede dag.

Terrencepatrice {AT} xs4all.nl wrote:

> ... op het stem bureau!
> 
> Eergisteren vervulde ik de hele dag mijn taak als lid van een stembureau
> in een Amsterdamse volkswijk (al veryupt die zienderogen) en het viel mij
> op hoeveel burgers samen met hun oproepkaart ook een ID document wilden
> overleggen.
> 
> Welnu, daar voorziet de kieswet niet in, en wij hebben de kiezers dan ook
> erop gewezen dat wij hun ID niet hoefden te bekijken (behalve wanneer ze
> _geen_ oproepkaart bij zich hadden, maar dat was altijd al zo). Het
> verbaasde menigeen. En inderdaad, in Frankrijk bv moet je bij elke
> stemming ook je 'papieren' laten zien. Nogal logisch lijkt het als er een
> Identificatieplicht bestaat.
> 
> Niet in Nederland. Dit kleine voorbeeld laat eens te meer zien hoe diep de
> minachting van de regeerders voor de burgers in dit land is. De ID plicht
> is alleen ingesteld ter controle van de burgers door de overheid, en niet
> voor de bescherming van zelfs een van de allerbelangrijkste rechten van de
> burgers.
> 
> Steunfraude, da's erg! Stemfraude, dan kan ons geen eene moer schelen...
> 
> Nou ja de uitslag was duidelijk...
> 
> welterusten, p+D!+O!
> 
> 
> 

-- 
---
"Kinderen weten't best hoe ze moeten spelen. Babies weten't nog niet en 
volwassenen zijn't vergeten."
-Ferdinand Weijnschenk

http://terrebel.blogspot.com
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).