www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] CFV-2 nl.filosofie.gesprek
Alle van Meeteren on Tue, 7 Jun 2005 20:44:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CFV-2 nl.filosofie.gesprek


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

           CALL FOR VOTES (CFV)
      unmoderated newsgroup nl.filosofie.gesprek

This is a formal Call For Votes (CFV) for the creation of
an unmoderated Dutch-language newsgroup nl.filosofie.gesprek.
The rest of this CFV runs in Dutch.

Dit is een officiŽle oproep om te stemmen over de totstandkoming van een
ongemodereerde Nederlandstalige nieuwsgroep nl.filosofie.gesprek.
Zie 'Hoe te stemmen' hieronder voor de wijze waarop u kunt stemmen.

EENREGELIGE OMSCHRIJVING:

nl.filosofie.gesprek  Filosofische gesprekken.

CHARTER: nl.filosofie.gesprek

De nieuwsgroep nl.filosofie.gesprek is een plaats voor filosofische 
gesprekken. In een filosofisch gesprek wordt geprobeerd tot diepgang te 
komen. Het filosofische toont zich in een systematische aanpak van het 
onderwerp dat aan de orde is. Filosoferen is voor deze nieuwsgroep het 
doordenken van het onderwerp, het zoeken naar achtergronden en 
motiveringen. In het gesprek kunnen mededelingen worden gedaan. IdeeŽn 
kunnen worden uitgewisseld. Concrete, maar ook zijnsvragen kunnen worden 
gesteld.

De nieuwsgroep kent een huishoudelijk reglement. De regels daarvan 
moeten ertoe leiden dat de gesprekken bij het onderwerp blijven, daarmee 
ruimte biedend aan diepgang in het gesprek. De regels kunnen, met het 
oog op verbetering van de gespreksvorm, in overleg aangepast worden 
binnen de groep. Toevoegen of verwijderen van regels gebeurt eveneens in 
overleg. Het verdient uiteraard de voorkeur als deelnemers de regels 
volgen. Het huishoudelijk reglement bevat geen sancties.

CommerciŽle postings, particuliere advertenties en binaries zijn niet 
toegestaan.

Kruisposten van en naar deze nieuwsgroep wordt niet op prijs gesteld.

EINDE CHARTER.


HOE TE STEMMEN:

Belangstellenden voor de voorgestelde nieuwsgroep kunnen stemmen vanaf
zondag 29 mei 2005 tot en met zaterdag 25 juni 2005.
De CFV-periode zal dus vier weken lang duren.

Om te stemmen stuurt u naar <stemformulieren {AT} rz.xs4all.nl>
een e-mailbericht met in de Subject-header minstens:

 nl.filosofie.gesprek

en in de body van het bericht precies een van de volgende regels:

 Ik stem VOOR nl.filosofie.gesprek
 Ik stem TEGEN nl.filosofie.gesprek
 Ik stem BLANCO inzake nl.filosofie.gesprek
 Ik ANNULEER mijn stem inzake nl.filosofie.gesprek

Indien uw naam niet al door uw e-mailprogramma ingevuld wordt in de From
of Reply-To header van uw e-mailbericht, dan dient u deze achter de
regel hieronder in te vullen. Wijzig deze regel verder niet.

 Vul hierachter uw naam in: 

Indien u dit leest via een nieuwsgroep, kunt u dit alles het eenvoudigst
doen door een reply te geven op dit artikel en alles behalve de gewenste
regel of regels te verwijderen. Indien u dit leest via een andere bron,
bijvoorbeeld een mailinglist of een webpagina, dan dient u zelf zorg te
dragen voor een goede verzending aan bovengenoemd stemadres.

Binnen enkele dagen na inzending van uw stem ontvangt u van het
stembureau een bevestiging van ontvangst. (Dit zegt niets over de
geldigheid van uw stem.) Indien u die niet ontvangt, kan er iets mis
zijn met uw afzenderadres, ofwel uw e-mailbericht is niet aangekomen op
het stembureau dat de peiling voert. In beide gevallen kunt u, na
controle van uw e-mailinstellingen, nogmaals uw stem uitbrengen.

PROCEDURE:

Doel van deze CFV is te bezien of er voldoende steun voor het voorstel
uitgesproken wordt. Voor aanname van de groep moeten minstens vijftig
stemmen meer zich uitspreken voor aanmaak dan ertegen, en bovendien
minstens tweemaal zoveel stemmen voor aanmaak als ertegen. Blanco
stemmen hebben geen invloed op het stemresultaat.

Iedereen mag ťťn stem uitbrengen, en dient daarbij een uniek,
persoonlijk e-mailadres te gebruiken. Als vanaf hetzelfde e-mailadres
verschillende stemmen worden uitgebracht, dan geldt alleen de laatste;
op deze manier kunt u uw stem verbeteren of annuleren. Als iemand vanaf
verschillende e-mailadressen stemmen uitbrengt, zonder ze te annuleren,
dan zijn al deze stemmen ongeldig.

Voorts zijn ongeldig:
* stemmen vanaf niet-bestaande e-mailadressen;
* doorgestuurde ('geforwarde') stemmen;
* stemmen bij beweerde volmacht namens een ander dan de afzender;
* stemmen die onvoldoende aantoonbaar afkomstig zijn van de beweerde
 afzender;
* anonieme stemmen.

Uw stem dient niet alleen uw geldige e-mailadres, maar ook uw naam te
vermelden. Dit betekent niet dat u per se uw echte naam moet invullen;
een stem onder een welbekend pseudoniem kan geaccepteerd worden. 
Ongeldig is echter een stem zonder naam, een stem onder een kennelijk
pseudoniem dat onvoldoende bekend is, dan wel enige andere vorm van
anonieme stem (ter beoordeling van het stembureau dat de peiling voert).

Verspreiding van deze CFV of delen ervan is aan beperkingen gebonden.
Deze beperkingen gelden tijdens de hierboven aangegeven CFV-periode.
* Delen van deze CFV mogen niet op enigerlei wijze verspreid worden.
* De gehele CFV mag niet verspreid worden zonder toestemming van het
 stembureau dat de peiling voert.
* De beheerder van een in de CFV genoemde mailinglist is gerechtigd de
 CFV naar de abonnees van deze mailinglist door te sturen. Dit geldt 
 alleen als deze beheerder een PGP-signed exemplaar van de CFV heeft
 ontvangen van het stembureau dat de peiling voert.
* Het is toegestaan neutrale verwijzingen naar de CFV te verspreiden.

De stemming is openbaar. Tussentijds publiceert het stembureau lijsten
van de ontvangen stemmen; deze lijsten bevatten alleen het e-mailadres
en de naam voor elke uitgebrachte stem, maar niet wat deze gestemd
heeft. Na afloop van de CFV-periode publiceert het stembureau een
'Stemresultaat'; dit is een lijst die naast bovengenoemde gegevens
tevens vermeldt wat iedereen gestemd heeft, en of de nieuwsgroep is
aangenomen dan wel afgekeurd.

Zie voor meer informatie over de procedure:
* '[RICHT] Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de
 nl-hierarchie',
 http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html
* '[TOE] Toelichting op [RICHT]',
 http://www.xs4all.nl/~js/usenet/toelichting.html

Deze documenten worden ook periodiek gepubliceerd in nl.newsgroups en
nl.newsgroups.announce.

VERSPREIDING:

Deze CFV is gepubliceerd in de volgende nieuwsgroepen:

 nl.newsgroups.announce
 nl.newsgroups
 nl.filosofie

Deze CFV is gepubliceerd in de volgende mailinglist{s}:

 nettime.nl             <nettime-nl {AT} nettime.org>
 fip-netwerk             <fip-netwerk {AT} yahoogroups.com>
 Cyberfilocafe            <CyberFiloCafe {AT} yahoogroups.com>
 Maand van de Filosofie via:     <praktische {AT} eenvoud.demon.nl>

De bijbehorende Request For Discussion (RFD) werd gepubliceerd in
dezelfde nieuwsgroepen en mailinglists als deze CFV op 29-04-2005
onder message-ID <d4rp46$eqq$1 {AT} reader11.wxs.nl>.

De voorstellers van de nieuwsgroep zijn:

Alle van Meeteren  <praktische {AT} eenvoud.demon.nl
Marianne Petrus   <marianne {AT} denkgids.nl>
Piet Rijsdijk    <p_rijsdijk {AT} planet.nl>
Stef de Beurs
Wood Bšnziger
Ymkje de Boer    <ymkje {AT} ymdeboeradvies.nl>


Deze CFV is gebaseerd op het CFV-sjabloon, versie van 14 november 2003,
en is gepubliceerd namens de voorstellers van de nieuwsgroep door 
nl-stembureau-2 <stembureau {AT} rz.xs4all.nl>

EINDE CFV.-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6.3in
Charset: noconv

iQEVAwUBQp0NBB3IvIC63TJxAQGRqwgAlFlVDDg/Qe4LMqK13StELtJEGK2GUjON
4u22TQbYbUY0sZfnnrDnCUuWXM/RYA6Q8ZlSwLTqoUw9clyYXywEkrB+IhLz+9fU
LHzugHY73iZZOy1B0GPFZRLTrANAogkTwLj7rQsycpxKBW8T/zBDEorBNuYbDNcy
Xm2bw0C3sw/Md9Ek6Xabh82t09O0p8u5B7yQLVRGnL7RtDGbiSf0dE4wJ823r3JN
hzvSJjR6Y6KY4gNSa14x3NAM/HllZOX+9PM1TSXhTxUpzuQEKi/QF0ezU7qxVKD1
P8N6Eh9V5AzdmfMhYW/MYXLcmzs6NMzSd1prl3qJsiFvFVCk3DVHUw==
=WjMp
-----END PGP SIGNATURE-----

-- # nl-stembureau-2 <stembureau {AT} rz.xs4all.nl> # 
http://www.xs4all.nl/~sister/usenet/nl-stembureau-2

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).