www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Gridforum juni 2005 (Modified by GeertLovink) [
Gridforum.nl Nieuwsbrief on Sun, 19 Jun 2005 10:58:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Gridforum juni 2005 (Modified by GeertLovink) [u]


>> ---------------------------------------------------<<
 Gridforum Nederland Nieuwsbrief Nummer juni 2005

>> Kandidaturen voor de bedrijvendag in het najaar nu welkom

Zoals reeds gemeld in de vorige nieuwsbrief zal de Vereniging Gridforum 
Nederland in het najaar een bedrijvendag organiseren voor haar leden. 
Bedrijven die hieraan willen deelnemen, wordt vriendelijk verzocht dit 
alvast te laten weten. Met het samenstellen van het programma kunnen we 
dan met de wensen rekening houden.
+++mailto:info {AT} gridforum.nl

>> -------------------------------------
  GGF nieuws
>> -------------------------------------


>> 27-30 juni 2005: Registratie voor GGF14 nu open

Het Global Grid Forum event in Chicago biedt een gevarieerde reeks van 
presentaties en panel discussies over de huidige en toekomstige staat 
van Grids in de verschillende sectoren van het bedrijfs- en 
onderzoeksleven. Het zogenaamde "community track" zal nieuwe 
belangengroepen binnen het GGF creëren en bestaande versterken. 
Deelnemers aan GGF14 zullen unieke inzichten verwerven aangereikt door 
toepassings- en technologie experten die nieuwe benaderingen voor het 
ontplooien en gebruiken van Grids ter sprake zullen brengen.
+++http://www.ggf.org/ggf_events_next.htm


>> -------------------------------------
  Cursussen en evenementen
>> -------------------------------------


>> 19-22 september 2005: Tweede Internationale Conferentie over Grid 
>> Service Engineering en Management (GSEM) in Erfurt, Duitsland

The GSEM 2005 conferentie heeft als doel de invloed te bespreken van de 
meest recente theoretische en praktische resultaten in verband met de 
opbouw en het gebruik van service-georiënteerde Grids en daarbij 
aangewende technieken zoals het Semantische Web, software engineering, 
bedrijfsproces-gerichte technologie en Agent technologie.
+++http://www.ict.swin.edu.au/conferences/gsem2005/index.html

>> 10-14 oktober 2005: ETSI en INRIA organiseren Grids {AT} work: Tweede Grid 
>> Plugtests

Deze Tweede Grid Plugtests vindt plaats in de ETSI gebouwen in Sophia 
Antipolis bij Nice in Frankrijk. Het thema van dit event is 
"Deelnemende Grid Middlewares en Infrastructuren". Grid onderzoekers en 
gebruikers komen samen om via hun ervaringen de toekomstige 
eigenschappen te ontdekken die nodig zijn voor een Grid platform. 
Deelnemers kunnen er leren om de beste Grid-'bewuste' toepassingen te 
programmeren en belangrijke feedback te krijgen over de ontplooiing en 
onderlinge sturing van Grid toepassingen op verschillende Grids.
+++http://www.etsi.org/plugtests/GRID.htm

>> 11-12 oktober 2005: Eerste Unicore Summit

De Eerste Unicore Summit wordt gehouden in Sophia Antipolis bij Nice in 
Frankrijk tijdens het Tweede Grid Plugtests event. De Unicore Summit 
biedt een unieke mogelijkheid voor Grid gebruikers, ontwikkelaars, 
beheerders, onderzoekers en service providers om van gedachten te 
wisselen. Deelnemers zullen inzicht verwerven in Unicore, ervaringen 
delen en toekomstige ontwikkelingen bespreken.
+++http://www.summit.unicore.org/2005/


>> -------------------------------------
  Ledennieuws
>> -------------------------------------


>> Europa pakt opbouw van onderzoeksruimte voor Grids en markt voor Grid 
>> services krachtdadig aan

Op 31 mei 2005 organiseerde de Europese Commissie een open Europese 
Grid Technologie dag. Europees Commissaris Viviane Reading hield de 
plenaire speech. Zij benadrukte het belang van Grid technologieën voor 
het Europese onderzoeks- en bedrijfsleven alsmede het engagement van de 
Europese Commissie om Grid ontwikkelingen te ondersteunen. De meeste 
Europese landen hebben reeds een of ander Grid computing 
onderzoeksprogramma uitgewerkt. Misschien zou het handig zijn om 
overlappingen op te sporen en te komen tot een gecoordineerde 
ontwikkeling binnen Europa. Enkele van de nieuwe ontwikkelingen zijn 
het GridCoord project dat zijn eerste test uitgewerkt heeft voor een 
initieel scenario van een Europees Grid voor e-Infrastructuren. Het 
bedrijfsleven is volop bezig met het verwerken van de Grid resultaten 
die de R&D projecten in de afgelopen jaren opgeleverd hebben. Sommige 
bedrijven ontwikkelen strategieën voor lange-termijn visies gebaseerd 
op Grid technologieën. Dertien bedrijven hebben SEASIDE opgericht, 
Services Architecturen en Sofware infrastructuur om een kader te 
ontwerpen voor een service-georiënteerde gebruiksindustrie in Europa. 
De presentaties en discussies tijdens de Grid Technologie Dag leverden 
een rijkdom aan informatie op aangaande al deze thema's.
+++http://www.hoise.com/primeur/05/articles/weekly/AE-PR-07-05-20.html

>> Nieuwe HP beheersoftware en -services voor meer grip op Adaptive 
>> Enterprise

HP heeft twee innovatieve software-producten geïntroduceerd waarmee 
ondernemingen meer grip kunnen krijgen op hun bedrijfsvoering en 
informatietechnologie. Gecombineerd met de professionele services van 
HP, helpen de nieuwe HP OpenView-beheeroplossingen bedrijven met het 
voldoen aan overheids-regelgeving en met het aanbieden van diensten op 
basis van service-georiënteerde architecturen (SOA's). Deze diensten 
zijn gebaseerd op industriestandaarden en volgen specifieke ontwerp- en 
architectuurprincipes om applicatieservices te bieden.
+++http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20050608-13-38-49.html

>> Bijeenkomst over Europees Gridbeleid in Amsterdam

Op vrijdag 13 mei verzamelden gridexperts en beleidsmakers uit heel 
Europa zich in Amsterdam voor een workshop die georganiseerd werd door 
de e-Infrastructures Reflection Group (e-IRG). e-IRG is door de 
Europese Commissie verantwoordelijk gemaakt voor het ontwikkelen van 
een visie op de langetermijn grid-ontwikkeling in Europa. e-IRG bestaat 
uit officiele vertegenwoordigers vanuit de Europese Commissie en 
vertegenwoordigers uit alle Europese landen. Na een aantal lezingen 
over onder meer de laatste ontwikkelingen op supercomputergebied en de 
toepassing van IPv6 in het griddomein werden telkens in korte sessies 
belangrijke onderwerpen als juridische aspecten van grids, 
internationale connectiviteit en sensor grids. De sessies werden geleid 
door experts als Gigi Karmous-Edwards (MCNC), Harvey Butcher (ASTRON), 
Hans Doebbeling (DANTE), Kees Neggers (SURFnet), Frank Harris (CERN), 
Kees Stuurman (UvT), Berend Smit (CECAM) en John Gordon (CCLRC). 
Dagvoorzitter was dr. Patrick Aerts, directeur van stichting NCF en 
huidig voorzitter van de e-IRG. De resultaten van de workshop en alle 
presentaties zijn online beschikbaar via de e-IRG website; in juni 
publiceert e-IRG bovendien naar aanleiding van de bijeenkomst een white 
paper en een roadmap voor e-Infrastructuur voor de komende twee 
decennia.
+++http://www.e-irg.org/meetings/2005-NL

>> Succesvol DEISA-symposium in Parijs

Op 9 en 10 mei 2005 heeft SARA deelgenomen aan het DEISA-symposium 
'Perspectives in High Performance Computing' in het Palais des 
Congrès, Porte Maillot, Parijs. Dit symposium was de eerste van een 
reeks die ieder jaar in april-mei zal plaatsvinden op verschillende 
locaties in Europa. Beoogd wordt om jaarlijks een DEISA-event te 
organiseren dat gewijd is aan de discussie over wetenschappelijke en 
strategische uitdagingen op het gebied van High Performance Computing 
(HPC) en de impact te evalueren van de DEISA-onderzoekinfrastructuur op 
computational science in Europa. Het symposium was tevens de officiële 
start van DEISA voor gebruikers. Het symposium was met name van belang 
voor gebruikers die een proposal voor een DEISA-project willen indienen 
en voor geïnteresseerden in HPC in het algemeen.
+++http://www.deisa.org/symposium

>> Sun bouwt Grid-initiatieven verder uit: services en storage voeren de 
>> boventoon

Tijdens de tweede Netwerk Computing Conference van dit jaar heeft Sun 
Microsystems belangrijke stappen aangekondigd op het gebied van Grid 
computing, data-opslag en datamanagement. Onder de naam Sun Connection 
introduceert Sun een aantal nieuwe services, volledig gabaseerd op het 
Solaris 10 besturingssysteem. Sun Connection is de eerste dienst die 
hardware patchmanagement, software patch management én platform 
updates volledig automatiseert. De service voorziet in het voortdurend 
monitoren van het netwerk en het datacenter van de klant met betrekking 
tot algemeen functioneren, performance, beschikbaarheid en 
kwetsbaarheid.
+++http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20050608-13-46-48.html

>> CTO Sun Microsystems Nederland start lectoraat Hanzehogeschool 
>> Groningen

Het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie van de 
Hanzehogeschool Groningen krijgt een nieuw lectoraat: Innovatie in de 
ICT. Hans Appel, Chief Technology Officer bij Sun Microsystems 
Nederland vervult deze functie één dag per week. Appel houdt zich 
voornamelijk bezig met het opzetten van concrete ICT-innovatieprojecten 
tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hans Appel is per 1 mei 
formeel met het lectoraat gestart. Op vrijdag 2 september 2005 wordt 
hij tijdens een symposium officieel geïnstalleerd.
+++http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20050608-13-49-16.html

>> GigaPort Zeeland van start met demonstratie

Op 2 juni 2005 is op de Hogeschool Zeeland in Vlissingen GigaPort 
Zeeland feestelijk in gebruik genomen door G.R.J. Heukelom gedeputeerde 
Onderwijs van Provincie Zeeland. Hogeschool Zeeland, Roosevelt Academy, 
Zeeuwse Bibiliotheek en Nederlands Instituut voor Ecologie hebben met 
GigaPort Zeeland toegang gekregen tot de nieuwe generatie internet voor 
onderwijs en onderzoek. GigaPort Zeeland is door SURFnet is 
samenwerking met genoemde instellingen ontwikkeld. Deze in gebruikname 
is de laatste stap op de weg om de Zeeuwse instellingen te verbinden 
met het nationale netwerk van SURFnet. Op 2 juni werd in Zeeland 
gedemonstreerd welke mogelijkheden een verbinding met de capaciteit van 
1 Gbit/s biedt.
+++http://www.surfnet.nl

>> SARA en Telindus winnen contract voor beheer SURFnet6

SURFnet heeft een contract gesloten met Telindus Nederland en SARA 
Reken- en Netwerkdiensten voor het realiseren van het Network 
Operations Center (NOC) voor de zesde generatie van het 
SURFnet-netwerk. De NOC-dienstverlening bestaat uit twee onderdelen. 
Enerzijds het operationele netwerkbeheer zoals incidentmanagement, 
configuratiemanagement, reporting, change mangement, performance 
management en security management, inclusief 24x7 monitoring van het 
netwerk. Anderzijds betreft het ondersteuning van research-activiteiten 
en het leveren van een actieve bijdrage aan de innovatiedoelstelling 
van SURFnet6, dat momenteel in het kader van GigaPort wordt gebouwd. 
Telindus en SARA leveren deze diensten naar verwachting tot eind 2010.
+++http://gridforum.nl/nieuwsbrief/RE-20050608-13-52-8.html

>> DEISA zoekt applicaties voor Extreme Computing Initiative

Het DEISA-consortium zoekt applicaties om deel te nemen aan het 'DEISA 
Extreme Computing Initiative'. DEISA is een afkorting voor 'Distributed 
European Infrastructure for Supercomputing Applications'. In dit 
project werkt een aantal Europese High Performance Computing (HPC) 
centra samen om een infrastructuur te bouwen, gebaseerd op 
Grid-technologie, waarin de HPC-infrastructuren van de diverse centra 
worden gecombineerd. In het kader van dit project is het 'DEISA Extreme 
Computing Initiative' opgestart, waarin DEISA probeert om nieuwe 
applicaties die een grote hoeveelheid rekenkracht vereisen die alleen 
door de DEISA-infrastructuur kan worden geboden, te gaan toelaten. Het 
gaat om applicaties die behoren bij onderzoek dat gedaan wordt door 
internationale samenwerkingsverbanden en applicaties die meerdere 
architecturen vereisen om efficint te draaien. De eerste oproep is 
gesloten en DEISA werkt nu aan de evaluatie van de voorstellen.
+++http://www.deisa.org/grid/initiative.php#call

>> ---------------------------------------------------<<

De Nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van de Vereniging Gridforum 
Nederland. Voor meer informatie: http://Gridforum.nl. Daar staat ook 
een formulier om u aan te melden voor de Nieuwsbrief.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).