www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] petitie open standaarden en opensource in de publiekesector
Wouter Tebbens on Sun, 19 Jun 2005 10:59:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] petitie open standaarden en opensource in de publiekesector (Modified by Geert Lovink) [u]


Graag jullie aandacht voor de opensource petitie, die recentelijk 
vanuit de Internet Society is
gelanceerd. Jullie ondertekening is gewenst! (en hulp bij de verdere 
verspreiding).

PETITIE: OPEN STANDAARDEN BIJ DE OVERHEID

Amsterdam, 15 juni 2005

De petitie verzoekt de Tweede Kamer om de volledige 
informatie-uitwisseling in de publieke sector
op open standaarden te baseren. Ook moet de software die met 
overheidsgeld ontwikkeld wordt op
termijn volledig onder open source licenties vrij ter beschikking 
gesteld worden.

Op 20 november 2002 nam de Tweede Kamer unaniem de motie-Vendrik aan 
waarmee zij beloofden de
concentraties in de software markt tegen te gaan en dat in 2006 alle 
software die in de publieke
sector gebruikt wordt aan open standaarden zou moeten voldoen. Voorts 
zou het gebruik van software
met een gedeelde broncode (open source software) de voorkeur moeten 
krijgen en actief gestimuleerd
worden.

Geconstateerd wordt dat hieraan concreet niets gedaan is juist op de 
punten waar het belangrijk
is, en dat de Nederlandse overheid de doelstelling niet zal halen. 
Sinds de lancering van een door
de Nederlandse IT-wereld gesteunde petitie op 31 mei j.l. hebben reeds 
vele maatschappelijke
organisaties en bedrijven daarom de Opensource Petitie ondertekend.

Recentelijk hebben verschillende delen van de Nederlandse overheid 
aangekondigd over te gaan tot
het uitbreiden van bestaande en afsluiten van nieuwe contracten met 
Microsoft (Defensie,
Buitenlandse zaken, VNG), ondanks herhaalde kamervragen en aandrang 
vanuit talrijke
maatschappelijke organisaties en Nederlandse softwareontwikkelaars. 
Maar ook in haar communicatie
met de burger is er een ongezonde situatie, omdat burgers vaak alleen 
documenten en websites van
overheden kunnen bekijken als ze over zouden gaan op 
Microsoft-software. Dat is een oneerlijke
bevoordeling van een marktpartij.

Ondertekenaars van de Opensource Petitie maken zich hierover ernstig 
zorgen en vragen zich af in
hoeverre de Nederlandse overheid zich bewust is van de risico's die dit 
met zich meebrengt. Niet
alleen maakt men zich vanuit beveiligingsoogpunt erg kwetsbaar door een 
enkele architectuur zo te
laten domineren (zeker als die in de markt bekend staat om haar slechte 
beveiliging, die als de
zwakste in de markt wordt gezien). Hoe kan de Nederlandse staat immers 
garanderen dat haar
computers blijven werken en dat de persoonsgegevens van de Nederlandse 
burgers die ze op haar
computers bewaart niet in handen van derden vallen? Maar ook economisch 
gezien is een dergelijke
leveranciersafhankelijkheid uit den boze, omdat gesloten standaarden 
(zoals duidelijk zichtbaar)
exponentieel toenemende kosten voor een exitstrategie inhouden.

Het is zeker niet in het belang van de Nederlandse samenleving dat 
dankzij een gebrek aan
daadkracht de Nederlandse overheid een veelvoud van het benodigde 
belastinggeld uitgeeft aan dure
licenties van Amerikaanse bedrijven terwijl Nederlandse bedrijven 
geschikte oplossingen kunnen
leveren die zowel open standaarden ondersteunen als werken met gedeelde 
broncode waardoor de
aansluiting op maatwerkontwikkelde software voor de overheid beter en 
goedkoper zal zijn.

Dit is overigens geen Nederlands probleem: geschat wordt dat de EU 
jaarlijks 50 miljard euro aan
softwarelicenties uitgeeft. Alternatieve systemen uit de vrije en 
opensource software hoek hebben
geen licentiekosten en kunnen daarmee dit geld vrijmaken om lokale 
programmeurs in dienst te
nemen.

Verschillende maatschappelijke organisaties en professionele gebruikers 
hebben reeds de petitie
ondertekend. Hun verzoek aan de Tweede Kamer is om per direct te 
beginnen met de invoering van
open standaarden en het vrijgeven onder opensource licenties van alle 
maatwerk software die met
belastinggeld wordt betaald. Kennis delen zorgt voor kennis 
vermeerderen. Als software een zeer
gestructureerde vorm van kennis is, is het open delen daarvan een zaak 
die onze samenleving ten
goede komt. Onderteken de Opensource Petitie: 
http://opensource.petities.nl

De petitie zal in september aan de Tweede Kamer aangeboden worden.
Noot voor de redactie

   * Wouter Tebbens, voorzitter werkgroep Vrije en Opensource Software 
tel: +31 (0)6 22.500.981
mail: w.tebbens {AT} staff.isoc.nl
   * Michiel Leenaars, directeur Internet Society Nederland tel: +31 
(0)6 27 050947
    mail: michiel {AT} staff.isoc.nl

Achtergrondinformatie:

   * werkgroep: http://isoc.nl/floss
   * petitie: http://isoc.nl/floss/petitie
   * banners: http://tostitilburg.nl/petitie/

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).