www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] bof: "nut en noodzaak bewaarplicht niet aangetoond"(Modifie
Bits of Freedom on Tue, 21 Jun 2005 18:27:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] bof: "nut en noodzaak bewaarplicht niet aangetoond"(Modified by Geert Lovink) [u]


Persbericht
Bits of Freedom
Amsterdam, 21 juni 2005

NUT EN NOODZAAK BEWAARPLICHT NIET AANGETOOND

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar het gebruik van 
verkeersgegevens toont geen nut of noodzaak voor een bewaarplicht aan. 
Dat is volgens Bits of Freedom de belangrijkste conclusie van het 
vandaag gepubliceerde rapport. De aanbieders van telefonie en internet 
in Nederland kunnen in nagenoeg alle gevallen de gevraagde gegevens 
verstrekken aan justitie.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van justitie 
op aandringen van de Eerste en Tweede Kamer. Het Parlement verlangde 
van minister Donner een onderbouwing van de veronderstelde noodzaak om 
verkeersgegevens minimaal een jaar op te slaan. Uit deze gegevens is 
onder meer af te leiden naar wie burgers hebben gebeld en e-mail 
verstuurd, op welke lokatie hun gsm is geweest en welke websites zij 
hebben bezocht.

De onderzoekers hebben opsporingsdossiers onderzocht en gesprekken met 
vertegenwoordigers van politie en justitie gevoerd. Het rapport noemt 
aansprekende voorbeelden van het gebruik en het belang van 
verkeersgegevens in de praktijk van de opsporing. Maar in alle 
voorbeelden konden de aanbieders de gevraagde gegevens leveren, omdat 
zij deze gegevens toch al korte tijd bewaren om rekeningen te 
versturen. Het rapport kan zeer weinig concluderen ten aanzien van 
internet omdat daarmee weinig ervaring is opgedaan in de opsporing. 
Toch blijkt uit twee voorbeelden dat de verzenders van dreigmails 
eenvoudig achterhaald konden worden. De onderzoekers stellen vast dat 
de politie bij het vorderen van gegevens bij internetproviders geen 
praktische beperkingen ondervonden.

Ondanks de conclusie dat de noodzaak voor een bewaarplicht niet 
aantoonbaar is, hebben de onderzoekers aan politie en justitie gevraagd 
welke gegevens langer bewaard moeten worden. Dit wensenlijstje in het 
rapport is in alle opzichten breder en ingrijpender dan het voorstel 
voor een bewaarplicht van de Europese ministers van justitie. De 
aanspoorders willen dat het webbezoek van alle Nederlanders wordt 
vastgelegd. Ook willen zij gegevens bewaren over peer-to-peer gebruik 
en cijfers over hoeveelheden data die worden ge-upload of gedownload. 
Het gaat daarbij echter uitdrukkelijk om wensen en niet om een 
aantoonbare noodzaak voor de opsporing. De Eerste Kamer heeft op 28 
juni een publiek toegankelijk overleg met minister Donner over de 
voorgestelde bewaarplicht.

Bits of Freedom is een digitale burgerrechtenbeweging.
http://www.bof.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).