www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Google vindt vertrouwelijke web-informatie
Jos Horikx on Thu, 23 Jun 2005 15:16:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Google vindt vertrouwelijke web-informatie


At 09:40 23-6-2005 +0200, Frans Bieckmann wrote o.a.:
>From: <keesstad {AT} xs4all.nl>
>> cep wrote

[quootvolgorde etc hersteld]

>>> Afgaande op de talloze slordige persberichten [liefst in html]
>>> en alle artikelenzonder onderwerp, houd ik het op gewoon
>>> lapzwanzerij, maar om die te bestrijden ..
>>> ..  zul je het halve hbo moeten voorlichten ..

>> Lapzwanzerij zelf. Wat moet ik nou met een onbegrijpelijk engelstalig
>> bericht van je over een of ander wet in Amerika? En wat heeft dat te
>> maken met 'slordige persberichten of artikelen zonder onderwerp'. Het
>> ingezonden berichtje was een keurige korte melding van het feit dat de
>> zoekmachine zaken uit je website opdiept die je zelf helemaal niet
>> publiek wilt laten zijn. Aangezien steeds meer mensen en kluppies met
>> eigen websites werken, is het wel goed om dat te weten. We zijn niet
>> allemaal van die geniale profs die de hele dag achter, in, of voor de
>> computer zitten. Enige probleem was kennelijk dat de bronvermelding
>> niet naar het artikel zelf linkte, maar naar de website van het blad waar
>> het in stond en dat een van de nettime-lezers daardoor op allerelei
>> existentiele levensvragen bleek te stuiten. (kennelijk stond het op de
>> voorpagina, dus was je er anders met die link wel op gekomen, maar
>> was die ondertussen alweer veranderd). Get a life.

>ik ben het met Kees eens, ik word doodmoe van dat soort arrogante
>internetcep's... kom op, ga in op de inhoud, niet op dat technische geneuzel

Op de inhoud was in het eerste bericht (althans in de eerste
reactie) reeds ingegaan: ("een verhaaltje waar verder niks  mis
mee is, ook niet met het verhaaltje van keesstad")

Nettime gaat (o.a.) over het Netgebruik en allerlei trends die er
op het Net of m.b.t. het gebruik van het Net te onderscheiden
zijn, en Nettime gaat er vervolgens over (of kan daar over gaan) 
die trends vervolgens kritisch te beschouwen. Dat is dan ook 
het enige wat er gebeurd  is in deze draad...

Onhandig quoten en verwijzen etc. is wel degelijk van inhoudelijk
belang omdat het de efficientie waarmee men zich succesvol
kan verdiepen in de een-of-andere problematiek nogal sterk naar
 beneden terugbrengt. Dat heeft dan *directe* gevolgen voor
hetzij het gebruik van het medium zelf, hetzij voor de populatie
van de mensen die van zo'n medium gebruik wensen te maken.

(En hier is dan sprake van twee "lagen" van dat medium, het
algemene medium hier is de mail- en discussielijsten op Internet
en de tweede, meer specifieke laag is *deze* lijst (Nettime dus))JH


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).