www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Karel bedankt
ravage on Sat, 2 Jul 2005 14:38:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Karel bedankt
Karel Glastra van Loon (1962 - 2005)

Op het hoogtepunt van zijn roem als schrijver reageerde Glastra van Loon bij het
eerste de beste verzoek direct bevestigend op de vraag of hij columnist wilde
worden bij Ravage. Dat hij belangeloos voor het blad, met een zeer beperkte
oplage, zou gaan werken was geen enkel probleem.

Karel Glastra van Loon werd geen columnist maar schreef in de periode
april-september 2002 voor Ravage de 8-delige serie 'Godsland'. Hierin ontrafelt
hij het doen en laten van 'de Amerikaan' in al z'n facetten. Dit naar aanleiding
van de aanslagen van 11 september 2001 en de 'War on Terror'. Verder schreef hij
de artikelen 'Niet alles is wat het lijkt' en 'Het goede nieuws van de oorlog
tegen Irak'. In februari 2001 werd Karel door Ravage geinterviewd.

Naast de adviserende rol die hij innam voor de SP, de partij waarvan hij naar
eigen zeggen nooit lid is geweest, werkte hij op velerlei wijze mee aan
activiteiten voor de buitenparlementaire beweging. Zo presenteerde hij de Vrije
Zone (2000), de conferentie De Wereld is niet te Koop (2001), debatten voor Keer
het Tij (2002) en de manifestatie 'Geen 7 miljard voor de JSF' (2003). Daarnaast
zette hij zich in voor Burma Centrum Nederland.

klik hier voor het overzicht van de artikelen die Karel Glastra van Loon voor
Ravage schreef:  http://www.antenna.nl/ravage

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).