www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: VP nieuws
H S on Thu, 21 Jul 2005 18:24:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: VP nieuws

SUMMERSCHOOL
'Interactiviteit in de Erfgoed Sector'
23 en 24 augustus 2005
ANMI, WTC, Amsterdam

Voor de tweede keer organiseert Virtueel Platform samen met Digitaal Erfgoed
Nederland een workshop tijdens de ANMI summerschool. Er is wederom voor een
brede invalshoek gekozen: Interactiviteit in de Erfgoed Sector.
Contextualisering en contentverrijking zijn kernbegrippen voor het digitale
informatieaanbod van erfgoedinstellingen. Hoe kan je als erfgoedinstelling
goed samenwerken met de directe omgeving van de instelling. Hoe kan je
communiceren met de voor jouw instelling relevante doelgroepen? Hoe maak je
duidelijk aan het brede publiek wat de maatschappelijke relevantie is van
het cultureel erfgoed? Hoe ontwikkel je een visie op ontsluiting van het
culturele erfgoed die past bij de doelstelling van je instelling?Het maken
van een vertaalslag van deze vragen naar het digitale domein vraagt om een
goede invulling van het begrip interactiviteit.

Voor een uitgebreide beschrijving van het programma en de sprekers:
<http://www.virtueelplatform.nl/artefact-1024.649.html>

Het ANMI verzorgt de inschrijvingen:
<http://www.anmi.nl/intro_course.php?cid=18&id=15&sid=15.1>


======================================================

SYMPOSIUM BREEDBAND VOOR CULTUUR
3 jaar GigaPort: experiment en toepassing van breedband in diverse culturele
instellingen in Nederland
15 september 2005
Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Brussel

Tijdens dit symposium wordt uitgebreid ingegaan op de ervaringen van enkele
Nederlandse culturele instellingen die werden aangesloten op het
breedbandnetwerk van Surfnet in het kader van het pilotproject GigaPort
(2000 - 2004). Hiermee kregen ze gedurende enkele jaren de kans om de
technologische infrastructuur op te zetten en ermee te experimenteren, met
de bedoeling inhoudelijke, technische en organisatorische kennis over te
brengen aan collega instellingen. Deze testfase is nu afgelopen en het
project wordt door de deelnemers en door de overheid geëvalueerd.

Deze ervaringen vormen het uitgangspunt om tijdens het symposium uitgebreid
te overleggen hoe breedband voor cultuur in Vlaanderen kan worden ingezet,
welke technische wegen er voorhanden zijn en binnen welke beleidskaders dit
zou kunnen gebeuren.

Voor meer informatie:
<http://www.virtueelplatform.nl/artefact-1024.687.html>

====================================================

RONDETAFELS CREATIEVE INDUSTRIE
in het kader van Sleutelgebied Creatieve Industrie

Vorig jaar oktober heeft het Innovatie Platform de creatieve industrie als
één van de sleutelgebieden voor de Nederlandse economie benoemd. In het
kader daarvan heeft het Virtueel Platform in samenwerking met Syntens in
juni een serie rondetafels georganiseerd die knelpunten en kansen
inventariseren voor een bloeiende creatieve industrie. Zij dienen als input
voor het Ministerie van Economische Zaken, het Innovatie Platform en de
stimuleringsacties binnen het sleutelgebied zelf. De onderwerpen van de
ronde tafels waren: alternatieve groei- en schaalmodellen, de 'juridische
agenda' voor de creatieve industrie, en het ontwikkelen van nieuwe
businessmodellen.

Voor een uitgebreid verslag van de uitkomsten van deze bijeenkomsten:
<http://www.virtueelplatform.nl/article-1024.685.html>

===================================================

VP WORDT ONDERSTEUNENDE INSTELLING VOOR E-CULTUUR
Als het aan de Raad voor Cultuur ligt, wordt het Virtueel Platform de
ondersteunende instelling voor eCultuur in Nederland. Op 16 juni heeft de
Raad haar advies uitgebracht aan de Staatssecretaris over de
ondersteuningsstructuur. Om de ruimte te kunnen krijgen om zich te
ontwikkelen tot een onafhankelijk expertisebureau voor eCultuur adviseert de
Raad een subsidie te verstrekken van Euro 395.000,- .

Voor meer informatie:
<http://www.virtueelplatform.nl/article-1024.645.html>Asta Kat
asta {AT} virtueelplatform.nl

Virtueel Platform
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
The Netherlands
T + 31(0)20 6273758
F + 31(0)20 6244423
www.virtueelplatform.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).