www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] NA HET FALEN VAN DE EU SOFTWAREPATENT-WET...
H S on Thu, 21 Jul 2005 20:36:11 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NA HET FALEN VAN DE EU SOFTWAREPATENT-WET...


donderdag 21 juli 2005 
Actieplan moet communicatie EC verbeteren
     
De Europese Commissie heeft een actieplan tot verbetering van de communicatie over Europa goedgekeurd. De in het plan beschreven 50 maatregelen zouden de Commissie in staat moeten stellen meer en beter over het Europees beleid te communiceren.
Het actieplan was ingediend door vice-voorzitter Margot Wallström, belast met institutionele betrekkingen en communicatiestrategie. Volgens haar is de nieuwe werkmethode van essentieel belang als de EC 'de noodzaak van meer dialoog, overleg en discussie over de rol van de Unie ernstig opvat'. 
Er zijn drie beginselen opgesteld: 
1. Luisteren. EU-burgers moeten niet enkel worden voorgelicht; we moeten ook naar hen luisteren en rekening houden met hun standpunten.
2. Communicatie over de wijze waarop het beleid van de EU gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de burgers en over de meerwaarde die het heeft. 
3. Aansluiting vinden door aanpassing aan plaatselijke omstandigheden. Dat kan door de boodschap af te stemmen op de doelgroepen in elke lidstaat en te brengen in een taal die zij begrijpen via de kanalen waar zij de voorkeur aan geven.
De individuele commissarissen moeten meer tijd besteden aan praten met pers en bevolking. Zij moeten het gezicht van de Commissie worden. Verder komt er in de nationale bureautjes van de Commissie meer personeel voor de voorlichting. Er is geld voor in totaal vijftig nieuwe banen op universitair niveau.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).