www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] nieuwsbrief Augustus / newsletter August
Roland Spekle on Tue, 16 Aug 2005 09:08:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuwsbrief Augustus / newsletter August


Nieuwsbrief Augustus 2005 / Newsletter August 2005
Barooni / Roland Spekle
(English version below)

Beste lezer
De komende weken zien er veelbelovend en enerverend uit. De audiovisuele voorstelling 'Solitude' van Arnoud Noordegraaf en Robert van Heumen heeft zijn eerste performances gehad in festival de Boulevard, met goede reacties van pers en publiek. De Volkskrant noemde Solitude "een eiland van rust'. Solitude is de eerste productie van Barooni en is tot stand gekomen in samenwerking met November Music.
In haar serie Avontuurlijke Muziek in Leidsche Rijn presenteert Barooni in 2005 vier manifestaties. Drie ervan zijn augustus te zien.
Edwin van der Heide en Eboman zijn met indrukwekkende multimedia shows te zien op het Lowlands festival en de muziektheatervoorstelling 'Verknipt' van Eboman gaat op tournee.
De kers op de taart is the Night of the Unexpected, het festival van één nacht, waar nationale en internationale grensverleggende pioniers te zien zijn.
Ik hoop jullie bij deze evenementen te mogen begroeten,
Roland SpekleBarooni's serie Avontuurlijke Muziek in Leidsche Rijn
13 augustus, deBeleving in festival deBeschaving, de Meern
In het festival deBeschaving presenteert Barooni een programma in de tent deBeleving met acts die de popmuziek op een eigengereide wijze benaderen: Most Unpleasant Men, Coparck, Eboman 'Verknipt', Maskesmachine en C-Mon & Kypski. http://www.debeschaving.nl/


13 augustus, Changing Soundscapes van Renate Zentschnig en Justin Bennett, festival deBeschaving, de Meern
Changing Soundscapes is een geluidskunstwerk van theatermaker Renate Zentschnig en geluidskunstenaar Justin Bennett dat handelt over het veranderde geluidslandschap van Leidsche Rijn, verteld door bewoners in persoonlijke verhalen. In een luistermeubel vindt je een kaart van Leidsche Rijn. Als je op één van de knoppen drukt, hoor je een kort verhaal vervlochten met omgevingsklanken, uit vroeger tijden en van nu. Changing Soundscapes zal in premiere gaan bij festival deBeschaving en daarna te zien zijn op tal van plekken in de buurt. http://www.debeschaving.nl/


19 augustus, Eboman 'SensorMadnesS show', Lowlands Festival
De "SensorMadnesS show" is een 3D-ruimte die wordt gecontrolleerd door twee spelers, Eboman en MC Vit, met Sample madnesS sensor suits. De show staat bol van de video sample beats, video sample skrtZzes en audio visual 3D fx. Door lichaamsbeweging worden geluid en beeld in real time opgenomen, aangestuurd en bewerkt.
http://www.lowlands.nl/


20 augustus, Edwin van der Heide 'LSP', Lowlands Festival
Bij LSP (Laser Sound Performance) van Edwin van der Heide waan je je in een permanent veranderende virtuele wereld. Overal om je heen krullen gekleurde lijnen en bewegen vlakken van laserlicht zich door de lucht. Je wordt omgeven door een konstant veranderende omgeving van kleur en geluid. Diepe bastonen en heel direct transformerende klankpatronen en ritmes doen je lichaam trillen. Laser Sound Performance is zowel een visuele, een muzikale als een fysieke ervaring.
http://www.evdh.net/lsp.html


28 augustus, 10 jaar Leidsche Rijn met Harmonie Orkest Vleuten en anderen met muziek van Merlijn Twaalfhoven en Leon Vliex
Tijdens een grote manifestatie ter viering van het 10-jarig bestaan van Leidsche Rijn zal het Harmonie Orkest Vleuten 'Colonia Refecta' van Leon Vliex uitvoeren, een compositie die handelt over Leidsche Rijn. Maar ook zal er een stuk voor 60 blazers van het Merlijn Twaalfhoven gespeeld worden, waarbij de musici verspreid staan door het Leidsche Rijn Park en de bezoekers zelf hun weg kunnen zoeken in de compositie. Een avontuurlijke muzikale ontdekkingstocht in Leidsche Rijn.


27 en 28 augustus, Changing Soundscapes, de Parasol, Leidsche Rijn
Op 27 en 28 augustus van 11.00 tot 17.00 uur is dit werk van Renate Zentschnig en Justin Bennett te bezoeken in de Parasol, Vleuterweide, Leidsche Rijn.


8 september, The Night of the Unexpected, Paradiso, Amsterdam
Met Fourtet, Supersilent, Pow Ensemble met Luc Houtkamp, Amstel Saxofoonkwartet, Spinvis, Helios Kamerkoor, Pan Sonic, Evan Parker & Joel Ryan, Eitetsu Hayashi & Circle Percussion, Gustav, Florintintin, Joel Ryan & Keir Neuringer
Op donderdag 8 september vindt onder redactie van Roland Spekle The Night Of The Unexpected plaats. In dit festival van één nacht krijgen de verscheidenheid en dynamiek die de hedendaagse muziekpraktijk kenmerken, gestalte. Het zal daarbij zowel gaan om gecomponeerde muziek als om geïmproviseerde muziek, elektronische dansmuziek of performances waarin muziek met visuele uitingen wordt gecombineerd. Voor de Night is een unieke presentatiewijze ontwikkeld die een onverwachte, directe relatie tussen publiek en artiesten creëert. Het programma wordt in een strak geregisseerde opeenvolging van korte, puntige optredens zonder pauzes gepresenteerd. Vaak wordt daarbij het podium als het traditionele domein van de artiest verlaten en wordt gebruik gemaakt van de specifieke mogelijkheden die het gebouw biedt. http://www.gaudeamus.nl/ en http://www.paradiso.nl/


Arnoud Noordegraaf en Robert van Heumen 'Solitude'
6, 7 en 8 augustus, de Boulevard, Den Bosch (heeft inmiddels plaatsgevonden)
16 november, November Music, de Vooruit, Gent
20 november, November Music, Verkadefabriek, Den Bosch
Solitude is een audiovisuele voorstelling van Robert van heumen en Arnoud Noordegraaf. Gebaseerd op het boek The Invention of Solitude van Paul Auster, voert Solitude de bezoeker in zijn verbeelding langs tijdelijke verblijfplaatsen over de hele wereld, vanuit één en dezelfde intrigerende ruimte. In al deze plaatsen ervaart de bezoeker, net als de hoofdpersoon in het boek, een zelfverkozen eenzaamheid, die hem dichter bij zichzelf, zijn doelen, motivaties en passies brengt. In dit isolement wordt de bezoeker in een welhaast David Lynchiaanse sfeer zich meer en meer bewust van de kleine details en alledaagse geluiden en beelden. Maar zonder houvast en referentiekader wordt hij ook heen en weer geslingerd tussen korte momenten van extase en een onderhuids gevoel van spanning.
Solitude is een eigenzinnige audiovisuele voorstelling, die interessante raakpunten heeft met de beeldende, installatiekunst. In Solitude zijn geen musici of acteurs op het toneel te zien; de bezoeker neemt plaats in het hoofd van de protagonist. Met hoofdtelefoons op en gescheiden van elkaar door gaasdoeken, waarop beelden geprojecteerd worden, bevinden de bezoekers zich in een geïsoleerd, audiovisueel décor. Terwijl de verhaallijn zich ontvouwt, zal de individuele ervaring van de bezoeker niet voor iedereen gelijk zijn.
http://www.inexcelsisvideo.net/
http://www.hardhatarea.com/
http://www.novembermusic.net/


Eboman 'Verknipt'
13 augustus, Festival de Beschaving, De Meern www.debeschaving.nl
25 t/m 27 augustus, Festival Noorderzon, Groningen www.noorderzon.nl
22 september, Plaza Futura / Axes, Eindhoven T 040-2946848
29 en 30 september, Melkweg, Amsterdam. T 020 5318181
28 oktober, De Vorst, Tilburg, T 013-5328532
9 november, Noordelijk Film Festival, Leeuwarden T 058-2330233
De spectaculaire shows van Eboman tonen een volledige integratie van geluid en beeld. Eboman heeft pakken met sensoren ontwikkeld, waarmee de performers op het podium live, door middel van lichaamsbewegingen, beeld- en geluidsfragmenten kunnen selecteren en bewerken. 'Verknipt' is een muziektheatervoorstelling van Eboman, die handelt over vrijheid. In een overvloed van data en mogelijkheden zullen we onze eigen weg moeten vinden en tot keuzes moeten komen.


13 november, '25 jaar Maarten Altena Ensemble', Bimhuis, Amsterdam
Een concert ter ere van het 25 jarig bestaan van het Maarten Altena Ensemble. Het concert bestaat geheel uit nieuwe werken, geschreven voor het MAE door componisten, die een belangrijke rol hebben gespeeld in het repertoire van het ensemble. http://www.altena.nl/


18 december Huisbezoek: Gluren bij de Buren, Leidsche Rijn
In de intimiteit van de huiskamer vinden korte concerten, voorstellingen of literaire presentaties plaats.
Mocht je geen interesse hebben meer informatie te ontvangen, stuur deze email retour met 'unsubscribe' als onderwerp.


English version

Newsletter August 2005
Barooni / Roland Spekle


Dear reader
The upcoming weeks look very promising. The audiovisual performance 'Solitude' of Arnoud Noordegraaf and Robert van Heumen has just had its first performances in festival de Boulevard, with positive response from the audience and the press. The Dutch national newspaper de Volkskrant called Solitude 'an island of quiet'. Solitude is Barooni's first production and has been produced in collaboration with the November Music festival.
In her series Adventurous Music in Leidsche Rijn, Barooni is presenting four manifestation in 2005, of which three are taking place in August.
Edwin van der Heide and Eboman are presenting impressive multimedia shows in Holland's foremost Lowlands festival and the music theatre performance 'Verknipt' of Eboman will go on tour.
The cherry on the pie is the Night of the Unexpected, a festival on one night, in which national and international groundbreaking pioneers will be performing.
I hope to see you at one of these events.
Roland Spekle13 August, deBeleving in festival deBeschaving, de Meern
In festival deBeschaving Barooni presents a programme in the tent deBeleving with acts that approach popmusic in an experimental or idiosynscratic way: Most Unpleasant Men, Coparck, Eboman 'Verknipt', Maskesmachine and C-Mon & Kypski. http://www.debeschaving.nl/


13 August, Changing Soundscapes of Renate Zentschnig and Justin Bennett, festival deBeschaving, de Meern
Changing Soundscapes is a sound art work by theatre maker Renate Zentschnig and sound artist Justin Bennett that deals with the changing sonic landscape in Leidsche Rijn, told by inhabitants in personal stories. In a specially designed listening listening place one finds a map of Leidsche Rijn, a place where soon about 100.000 people will be living. If you push on one of the buttons, you'll hear a short story intertwined by sounds of the environment, of the past and present.
Changing Soundscapes will be premiered at festival deBeschaving and will be presented at various places in the year to come. http://www.debeschaving.nl/


19 August, Eboman 'SensorMadnesS show', Lowlands Festival
The "SensorMadnesS show" is a 3D space controlled by two performers with Sample madnesS sensor suits, Eboman and MC Vit. Video sample beats, video sample skrtZzes and audio visual 3D fx are all part of the deal. Sounds and images can be recorded, triggered and manipulated in real time by body movements. http://www.lowlands.nl/


20 August, Edwin van der Heide 'LSP', Lowlands Festival
With LSP (Laser Sound Performance) of Edwin van der Heide one seems to be in a continously changing virtual world. Everywhere around you coloured lines are curling and blocks of laser light are moving through the air. The colour and sound and changing all the time. Deep bass sounds and transforming sound patterns and rhythms resonate in your body. Laser Sound Performance is both a visual, a musical and a physical experience. http://www.evdh.net/lsp.html


28 August, 10 jaar Leidsche Rijn with Harmonie Orkest Vleuten and others with music of Merlijn Twaalfhoven and Leon Vliex
During a big manifestation to celebrate Leidsche Rijn's ten year existence the Harmonie Orkest Vleuten will perform 'Colonia Refecta' by Leon Vliex, a composition that tells the story of Leidsche Rijn and its history. But also a piece for 60 musicians of Merlijn Twaalfhoven will be performed, for which the musicians will be spread out accross the Leidsche Rijn Park. The visitors will be be able to navigate through the piece.


27 and 28 August, Changing Soundscapes, the Parasol, Leidsche Rijn
Changing Soundscapes of Renate Zentschnig and Justin Bennett will also be presented during the ten year celebrating of Leidsche Rijn in the Parasol, Vleuterweide, Leidsche Rijn.


8 September, The Night of the Unexpected, Paradiso, Amsterdam
With Fourtet, Supersilent, Pow Ensemble met Luc Houtkamp, Amstel Saxofoonkwartet, Spinvis, Helios Kamerkoor, Pan Sonic, Evan Parker & Joel Ryan, Eitetsu Hayashi & Circle Percussion, Gustav, Florintintin, Joel Ryan & Keir Neuringer
On Thursday 8 September the Night of the Unexpected will take place in Paradiso, Amsterdam, curated by Roland Spekle. In this festival of one night, the diversity and dynamics that characterise contemporary music practice will be fully explored. Composed music, improvised music, electronic dance music and performances in which music is combined with visual work will be presented. For this event, a specific manner of presentation has been developed that creates an unexpected, direct relationship between audience and artists. The programme consists of a series of short performances without intermissions, and the stage as the traditional domain of the artist is often traded in for a position closer to the audience, or one that uses the specific characteristics of the building. http://www.gaudeamus.nl/ en http://www.paradiso.nl/


Arnoud Noordegraaf and Robert van Heumen 'Solitude'
6, 7 and 8 August, de Boulevard, Den Bosch (has taken place already)
16 November, November Music, de Vooruit, Gent
20 November, November Music, Verkadefabriek, Den Bosch
Solitude is an audiovisual performance of Arnoud Noordegraaf and Robert van Heumen. Based on the book The Invention of Solitude of Paul Auster, Solitude takes the visitor in his imagination along various places in the world, seen from a similar, intruiging space. The visitor experiences a sense of being alone, just like the main character in Auster's book, which brings him closer to himself, his goals, his motivations and passions. In this isolation, and in an atmosphere reminscent of David Lynch, the visitor is becoming more and more aware of the small details and the everyday sounds and images of his surroundings. Without a point of reference he bounces between short moments of ecstacy and a subtle feeling of tension.
Solitude is an idiosyncratic audiovisual performance, with interesting aspects of visual art and installations. There are no actors or musicians in Solitude, which enables the visitor to reside in the head of the protagonist of Auster's book. With headphones on and seperated from others by see through screens, on which images are projected, the visitors find themselves in an isolated, visual space. As the story unfolds, the individual experience of the visitors may not be the same.
http://www.inexcelsisvideo.net/
http://www.hardhatarea.com/
http://www.novembermusic.net/


Eboman 'Verknipt'
13 August, Festival de Beschaving, De Meern www.debeschaving.nl
25 through 27 August, Festival Noorderzon, Groningen www.noorderzon.nl
22 September, Plaza Futura / Axes, Eindhoven T 040-2946848
29 and 30 September, Melkweg, Amsterdam. T 020 5318181
28 October, De Vorst, Tilburg, T 013-5328532
9 November, Noordelijk Film Festival, Leeuwarden T 058-2330233
The spectacular shows of Eboman show a complete integration of sound and image. Eboman has designed suits with sensors with which the performers can record, select and treat images with body movements on the stage, in real time. 'Verknipt' is a music theatre piece about freedom. In a magnitude of data and possibilities we will have to find our own way and make our own choices.


13 November, '25 jaar Maarten Altena Ensemble', Bimhuis, Amsterdam
Celebrating the 25th anniversary of the Maarten Altena Ensemble a concert with only new works, written specifically for the MAE by composers that have played in important role in the repertoire of the ensemble, will take place. http://www.altena.nl/


18 december Huisbezoek: Gluren bij de Buren, Leidsche Rijn
In the intimacy of the living room short concerts, performances and literary presentations will take place.

If you don't wish to receive more information, please return this email with 'unsubscibe' as subject.


--
---------------------------------
Barooni
Roland Spekle
P.o.box 12012
3501 AA Utrecht
The Netherlands
Mobile: +31 (0)6 411 88 580
email: barooni {AT} xs4all.nl

Please note that our office number: +31 (0)30 2942053 will be out of use by January 31st 2005.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).