www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fill the Gap III: 3 November 2005 [u]
Geert Lovink [c] on Mon, 22 Aug 2005 13:35:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fill the Gap III: 3 November 2005 [u]


3 november: Fill-the-Gap III - Vooraankondiging

Voor de derde maal presenteren Hivos, Oneworld Nederland <http://www.oneworld.nl>en IICD <http://www.iicd.org> 'Fill-the-Gap!'. Aan de hand van prikkelende stellingen zullen interessante gastsprekers - en het publiek - onder meer met elkaar discussiëren of het recht op informatie ook echt een mensenrecht is, en in hoeverre e-governance nu daadwerkelijk bijdraagt tot democratie. Daarnaast kunnen bezoekers kijken, luisteren én ervaren wat de 'Information Society' in de praktijk betekent op de 'ICT4D beurs'. Fill the Gap III vindt plaats op donderdagmiddag 3 november 2005 in het Museum voor Communicatie te Den Haag. De registratie begint vanaf september.

______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).