www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] schotelantenne [signed]
jo van der spek [c] on Wed, 24 Aug 2005 23:41:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] schotelantenne [signed]


In Rotterdam willen woningbouwvereniging met rechterlijk geweld schotelantennes verwijderen.
Mijn ervaring in Amsterdam leert dat ze zelfs zonder rechter overgaan tot het verwijderen van klimplanten, met het argument dat deze de gevel zouden aantasten.
Mijn bijdrage aan deze jihad:http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=3028

Geen bouwvergunning nodig
Als u bouwvergunningsvrij een antenne wilt plaatsen moet dit aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. de antenne moet achter het voorerf worden geplaatst. Antennes kunnen dus niet bouwvergunningsvrij in de voortuin of aan de voorgevel worden geplaatst. Plaatsing op een inpandig balkon aan de voorkant is ook niet zonder bouwvergunning toegestaan;
2. als u een schotelantenne wilt plaatsen dan moet deze antenne:
a. een doorsnede hebben die minder is dan 2 meter;
b. inclusief de drager, lager zijn dan 3 meter vanaf de voet gemeten (zie ook 'Bepaling van de hoogte van een antenne' verderop in deze brochure);
3. gaat het om een ander soort antenne dan moet de hoogte (inclusief een eventuele antennedrager) minder zijn dan 5 meter (zie ook 'Bepaling van de hoogte van een antenne' verderop in deze brochure);
4. de antenne mag niet geplaatst worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.
--
------------------------ [ SECURITY NOTICE ] ------------------------
To: nettime-nl {AT} nettime.org.
For your security, jo {AT} xs4all.nl
digitally signed this message on 24 August 2005 at 21:41:28 UTC.
Verify this digital signature at http://www.ciphire.com/verify.
------------------- [ CIPHIRE DIGITAL SIGNATURE ] -------------------
Q2lwaGlyZSBTaWcuAVduZXR0aW1lLW5sQG5ldHRpbWUub3JnAGpvQHhzNGFsbC5ubABlb
WFpbCBib2R5AE0EAAB8AHwAAAABAAAAiOkMQ00EAACOAgACAAIAAgAg3R4iO11ohmkeAh
lnezuMIYmR1Y0SgLaE5FhLonKrg0EBABNUyfu1Gn8KKye34un0+KvFjN8pwmckAxmPn1k
juhUIWSFfnioBfgMY61ASiUfBHqG/7C0sUEbljwm8oCG7cP5tU2lnRW5k
--------------------- [ END DIGITAL SIGNATURE ] ---------------------

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).