www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Cyberspace Salvations in de Waag
Sam Nemeth on Wed, 31 Aug 2005 16:02:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cyberspace Salvations in de Waag


Cyberspace Salvations:

Discussies over technologie en spiritualiteit in de Waag in Amsterdam

Nog voor het netwerk een 'household name' werd inspireerde het filosofen, media-theoretici en natuurlijk Science-Fiction schrijvers tot wilde fantasieën. Het Net zou het voor het eerst mogelijk maken zonder de beperkingen van het fysieke lichaam rond te zweven in de eindeloze Matrix, ingeplugd op alle aardse kennis. Dat het Netwerk ook goddelijke capaciteiten werd toegedicht is dan ook niet verbazingwekkend: het Net weet alles en is overal tegelijkertijd.

Dit gegeven inspireerde de Universiteiten van Leiden en Rotterdam tot het opzetten van een grootscheeps onderzoeksproject: Cyberspace Salvations. Behalve een uitgebreide website wilden de onderzoekers het project ook op een andere manier naar buiten brengen; samen met Waag Society organiseren ze een serie debatten in het Theatrum Anatomicum, de plaats waar in de 17-de en 18-de eeuw 'ter lering en vermaak' openbare lijkschouwing plaatsvonden.

De centrale vraag van de serie is hoe technologie-ontwikkeling, spiritualiteit en utopische verwachtingen van de computer zich tot elkaar verhouden. Het gaat daarbij om een zoektocht naar het “ware Zelf” - het goddelijke in elk mens.

Drie hacker generaties

De eerste serie zoomt in op /Hackers. Heroes of the Computer Revolution /van Stephen Levy, waarin de eerste computer-helden het woord /hacker/ gebruiken in de huidige betekenis van het woord. Het boek maakt duidelijk welke invloed hackers hebben gehad op de ontwikkeling van /computer-cultuur/. Overigens is een flink deel van de avonden ingeruimd voor een publieksdiscussie waar niet alleen aanwezigen aan kunnen deelnemen maar ook kijkers via internet op kunnen inhaken.

Lee Felsenstein, die ook in Levy's boek aan het woord komt, opent de reeks op 14 september. Richard Bartle, die betrokken was bij de eerste internet-gemeenschap wordt geïnterviewd op 21 september en de eerste serie sluit af op 28 september met Mark Pesce, schrijver van het standaardwerk /The Playful World. How Technology is Changing our Imagination./

De serie vindt plaats in het Theatrum Anatomicum in de Waag in Amsterdam en wordt live gestreamd op het internet en later online beschikbaar gesteld /./

Waar/where:

Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, 1012CR, Amsterdam

Wanneer/when:

14 september 2005, 20.00 uur / 8 PM

21 september 2005, 20.00 uur / 8 PM

28 september 2005, 20.00 uur / 8 PM

Reserveren / reservations: reserveren2waag.org

Toegang / admission: gratis / free

Stream: _http://connect.waag.org_ (dus zonder www! / without www!)

Website: www.cyberspacesalvations.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).