www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] rotterdam: openbare lezingencyclus over fun en fundamentali
hafo on Fri, 2 Sep 2005 10:30:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] rotterdam: openbare lezingencyclus over fun en fundamentalisme (Modified by Geert Lovink) [u]


 fun en fundamentalisme
 Democr {AT} tie in alle staten#

 Openbare lezingencyclus najaar 2005

       28 september
       Reli-fundamentalisme
       25 oktober
       Verlichtingsfundamentalisme
       24 november
       Marktfundamentalisme
       21 december
       Autofundamentalisme

Hoe fundamentalistisch is het promoten van fun in de
beleveniseconomie? Hoe verstikkend is automobiliteit? Wat gebeurt er met het
religieuze besef en redelijk bewustzijn, als deze ingezet worden om markt en
mobiliteit respectievelijk te bestrijden of te legitimeren?


Debatten over de hedendaagse democratie bewegen zich in een
speelveld waarvan de vier hoeken bezet worden door religie, rede, markt en
mobiliteit. Het globale spel dat bewindslieden, politici, beleidsmakers,
opinieleiders en marktpartijen spelen wordt vooral beheerst door de media,
topmanagers en veiligheidsdiensten, door CNN, CEO's en CIA. Binnen dit
krachtenspel hanteren deelnemers argumenten die fundamentalistische trekken
vertonen of botweg fundamentalistisch zijn.


In een viertal openbare colleges worden, tegen de achtergrond van
grootstedelijke problematieken, behandelt Henk Oosterling de grondtrekken
van vier soorten fundamentalismen en hun onderlinge samenhang. Het
reli-fundamentalisme, waarvan het islamitische neo-fundamentalisme (Roy) een
verschijningsvorm is, wordt gepareerd met een verlichtingsfundamentalisme
dat in zijn oncontroleerbare effecten zelf irrrationeel en onkritisch is
geworden. Deze irrationaliteit openbaart zich wanneer normen puur economisch
worden geïnterpreteerd en waarden gereduceerd worden tot hun marktwaarde.
Het neo-liberale marktfundamentalisme (Soros) legitimeert deze reductie. Het
beroept zich daartoe op de mythe van de verlichting: het vrije individu, het
autonome subject, het zelf (Grieks: autos). De samenhang tussen deze mythe
en de gepropageerde automobiliteit biedt het zicht op het meest onzichtbare
fundamentalisme van de westerse wereld: het autofundamentalisme.


Complex Woudestein, Erasmus Universiteit, Burg. Oudlaan 50,
Rotterdam Toegang: studenten tot 27 jaar: 5 euro, overige belangstellenden:
10 euro Vanwege het beperkte aantal plaatsen reservering gewenst via email
stg {AT} oos.eur.nl Reservering in volgorde van binnenkomst. Meer informatie:
www.henkoosterling.nl of Studium Generale EUR: 010-4081144


 Verder:

 It takes two to tango
 Dinsdag 20 september SYMPOSIUM "It takes two to tango". Religie in de
publieke ruimte

Met: Afshin Ellian, Marc De Kesel, Paul v.d. Laar, Michiel Leezenberg,
Donald Loose, Henk Oosterling, Ad Verbrugge. Erasmus Universiteit Rotterdam,
Burg. Oudlaan 50, ZAAL LB-097, 10.30 - 16.00 uur Toegang: gratis Inhoud
Programma Informatie


 Henk Oosterling interviewt Jessica Stern

Donderdag 27 oktober 2005 interviewt Henk Oosterling Jessica Stern, auteur
van Terreur in naam van God. Plaats: Arminiuskerk, Rotterdam (tegenover
museum Boijmans) Aanvang: 20.00 uur Informatie: Rotterdamse Raad voor Kunst
en Cultuur tel: 010 433 58 33


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).