www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] 13 September 13:00: Overhandiging Opensource Petitie aan Tw
Wouter Tebbens on Sun, 11 Sep 2005 14:53:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 13 September 13:00: Overhandiging Opensource Petitie aan Tweede Kamer


Aanstaande dinsdag 13 September om 13:00 overhandigen we de Opensource Petitie 
aan de leden van de Tweede Kamer. Voor diegene die nog niet ondertekend had, 
zie : http://opensource.petities.nl achtergronden: 
http://isoc.nl/floss/petitie/

In het kort eisen we van de Tweede Kamer dat de overheid van veilige software 
gebruik gaat maken en de bestaande leveranciersafhankelijkheden ten gevolge 
van het gebruik van gesloten standaarden opheft. De Europese Unie beveelt het 
gebruik van het OpenDocumentFormat aan, waarmee het uitwisselen van 
documenten volgens open standaarden gaat en daarmee leveranciers en de 
gebruikers kunnen kiezen welke software ze gebruiken. Daarmee kan de huidige 
- door monopolisten gedomineerde - markt opengebroken worden om onze 
Nederlandse ICT sector meer kans te geven. Vele overheden in het buitenland 
gaan ons voor: waar wachten wij nog op?

Het persbericht: http://isoc.nl/info/pers/2005-petitie.htm

Er zou deze dinsdag diezelfde middag het Algemeen
Overleg over de Rijksbrede ICT werkplek plaatshebben in de Tweede Kamer. Dat 
is evenwel door de coalitiepartijen last minute ontbonden. 

Diegenen die aanwezig willen zijn bij de overhandiging in de Kamer, geef het 
aan mij door dan houd ik jullie van details op de hoogte. Het is van belang 
ruim op tijd aanwezig te zijn.

met vriendelijke groet,

Wouter Tebbens
---------------------
Free Software / Internet Society Netherlands
http://isoc.nl/floss
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).