www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] e-view 2005, nr. 1 is uit
hans van driel on Sat, 10 Dec 2005 11:03:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] e-view 2005, nr. 1 is uit


beste,

eens hebt u aangegeven dat u bericht wil worden
wanneer het nieuwe nummer van e-view electronisch verschijnt.

nummer 05-1 staat thans op internet:
http://comcom.uvt.nl/e-view/

namens de redactie,

hans van driel

[wilt u worden verwijderd van deze distributielijst,
stuurt u dan een reply]
----------
e-view 2005, nr. 1

In Nederland zijn de structuralistische en Peirceaanse semiotiek voldoende
beschreven. Vrij onbekend is de sociale semiotiek die Anke Coumans introduceert,
waarbij ze het perspectief van de hedendaagse beeldende praktijk inneemt.

Filmprojectie is de onmisbare schakel tussen filmkopie en publiek, het is de
verbindingslijn tussen productie en receptie. Voor filmmakers is de projectie het
eindstadium van hun werk, voor toeschouwers is de projectie de basis van hun
kijkervaring. Peter Bosma beschrijft wat elke filmkijker hierover zou moeten weten.

In haar uitvoerige bijdrage plaatst Heidi de Mare het Nederlandse documentaire-debat
dat regelmatig opspeelt (denk aan de ophef rondom het documentaire karakter van
Ford Transit) in een internationale context.

In zijn Engelstalige bijdrage tracht Patrick Cattrysse het schrijven van een narratief
script onder controle te krijgen, zonder dat hij het creatieve aspect ervan zou willen
ondermijnen.

Antoon Van den Braembussche onderzoekt in hoeverre 'nieuwe media kunst' ons
verplicht om onze gangbare esthetische categorieën te herdenken, bij te stellen of aan
te passen.

E-VIEW publiceert de inleiding van het boek Digitale Communicatie (2005), waarin
diverse auteurs de stand van zaken beschrijven op dit relatief jonge vakgebied.

Peter Bosma ten slotte geeft een overzicht van recente publicaties op het gebied van
film- en mediastudies en bespreekt in een aparte bijdrage het boek Film / Tv / Genre
van Daniël Biltereyst & Philippe Meers (eds.).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).