www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Aktielijst] Uitsmijters Ravage
tieneke en marian on Sat, 31 Dec 2005 16:52:28 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Aktielijst] Uitsmijters Ravage


Content-type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-description: Mail message body


Nu het medium Ravage als instituut heeft afgedaan, is het de vraag hoe radicaal-links zich verder ontwikkelt. Het maatschappelijke klimaat in vergelijking met de jaren '90 aanzienlijk veranderd. Linkse activisten zitten, zeker na de moord op Fortuyn, steeds vaker in de hoek waar de klappen vallen.


Door de voelbare spanningen in de samenleving, de angst voor terreur en de daaruit voortvloeiende onzekerheid onder de burgers is de roep om orde en veiligheid groot. Nieuwe opsporingstechnieken en wetgeving leiden in toenemende mate tot arrestatie van activisten, straffen worden verzwaard.

Deze tendens, gekoppeld aan de desinteresse onder jongeren voor radicale actiemethodes, heeft geleid tot een afname van activiteiten. En als jongeren al de drang voelen om de wereld om zich heen te veranderen, dan heeft men daar nauwelijks de tijd voor door toedoen van de studie en/of betaalde baan. Ook de beperkte organisatiegraad, de geslotenheid en het ideologische vacuum van radicaal-links werken niet bepaald bevordelijk voor het doorbreken van deze impasse.

In het artikel 'Kogel door de linkse kerk', gepubliceerd in het slotnummer van Ravage, beschrijft Alex van Veen ontwikkelingen die er volgens hem toe leiden dat radicaal-links zich niet verder ontplooit, zich niet aanpast aan de tijd. Hij bekritiseert niet alleen het duikgedrag na de moord op Fortuyn, ook het gebrek aan openheid van de beweging, de schadelijke gevolgen van het links dogmatisme en het populisme van platform Keer het Tij worden belicht.

nu online: http://www.antenna.nl/ravage/2005/15_16/kogel.htm

In het artikel 'Een 'krakersblaadje' om trots op te zijn' blikt Freek Kallenberg terug op 17,5 jaar NN/Ravage. Hoewel hij van mening is dat er jarenlang een redelijk blad is gemaakt, is het nooit goed gelukt het blad te maken dat men voor ogen hadden. Het gebrek aan goede schrijvers en journalisten, maar ook het beroerde intellectuele klimaat in Nederland zijn hier mede debet aan.

nu online: http://www.antenna.nl/ravage/2005/15_16/krakersblaadje.htm


-------------------------------------------------------------------- N.B. Je moet zelf abonnee zijn om te kunnen posten op de Aktielijst! -------------------------------------------------------------------- De Aktielijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan voor nieuws en | aktielijst-request {AT} antenna.nl en schrijf in het aankondigingen | tekstdeel: unsubscribe 'uw paswoord' -------------------------------------------------------------------- Meer info: http://smtp.antenna.nl/mailman/listinfo/aktielijst
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).