www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Aanmaak nieuwsgroep binnen nl.hierarchie
Geert Lovink on Fri, 10 Mar 2006 08:45:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Aanmaak nieuwsgroep binnen nl.hierarchie


> De initiatiefnemers (ondergetekende is de trekker) hebben grote verwachtingen van deze andere aanpak. Zij zien er een adequate oplossing in voor het probleem dat er flames ontstaan als mensen elkaar niet begrijpen.

Herstel: als mensen het niet eens zijn met elkaar, sowieso al ruzie hebben danwel elkaar het leven zuur maken.

Dat is menselijk, al te menselijk.

Geert

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).