www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Aanmaak nieuwsgroep binnen nl.hierarchie
Alle van Meeteren on Sat, 11 Mar 2006 17:11:51 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Aanmaak nieuwsgroep binnen nl.hierarchie


Alle liet weten dat er een discussie gaande is op nl.newsgroups over de aanmaak van nl.filosofie.gesprek. In die groep zal een systeem besproken worden waarmee men met elkaar flames kan indammen. Alle noemde onbegrip als oorzaak van flames, Geert wees er op dat mensen elkaar gewoon soms niet uit kunnen staan. Alle zag het beoogde systeem ook in die situaties werken, omdat in dat systeem elk gesprek zijn eigen beheerder heeft. Robert hoort hierin de echo van Habermas. Hij ontkent de mogelijkheid dat een gecontroleerd gesprek iets met communicatie van doen kan hebben.

Robert,

Als je met een gecontroleerd gesprek bedoelt dat men in dat gesprek soms niet mag zeggen wat men wil zeggen, dan is het beoogde systeem geen gecontroleerd gesprek.

De kern van het idee is dat wie een gesprek heeft aangekaard (door het onderwerp voor te leggen) ook in de loop van het gesprek mag aangeven of hij, wat als bijdrage aan zijn gesprek wordt geleverd, ook inderdaad als een dergelijke bijdrage ziet. Daardoor kan het gesprek een koers houden die voor de initiatiefnemer qua begrip en tijd hanteerbaar blijft. Niemand gaat er van door met zijn gesprek.

Om het idee te begrijpen, moet je een thread voor je nemen. In het overzicht van het gesprek zie je dan een zich steeds herhalend onderwerp. Maar daar onder maakt het gesprek grillige kronkelingen. De initiatiefnemer krijgt in het idee de mogelijkheid om in reactie op een bijdrage een posting te doen, die niet in de thread wordt opgenomen, maar die de presentatie van die bijdrage beinvloedt. Daarmee geeft hij aan hoe hij tegenover die bijdrage staat. Zonder iets dergelijks kan hij niets ondernemen tegen een hem onwelgevallige wending in het gesprek. Hij kan een enkele keer roepen dat hij een ander gesprek had gewild, maar de kans is groot dat dat niet wordt gehoord. Vaak zal iemand dan ook geen wil ontwikkelen ten aanzien van de gang van een gesprek. In het beoogde systeem kan hij wel iets ondernemen. Het is aan de anderen of ze dit willen honoreren of niet.Maar het signaal van de initiatiefnemer is in ieder geval betekenisvol.

Alle

robert van boeschoten wrote:

Moeten we nu weer met Habermas in discussie? Er is niet zoiets als een gecontroleerd gesprek, interactie heeft te maken met mensen zoals Geert al zei. Om te horen wat die te melden hebben zal je je kwetsbaar moeten kunnen opstellen. Zo niet, geen communicatie maar broadcast. Begrijpen is je zelf persoonlijk aanwezig brengen in een gesprek, daar tegenover staat marketing en kennen we al langer dan vandaag.
Robert


Alle van Meeteren wrote:

Geert Lovink wrote:

> De initiatiefnemers (ondergetekende is de trekker) hebben grote verwachtingen van deze andere aanpak. Zij zien er een adequate oplossing in voor het probleem dat er flames ontstaan als mensen elkaar niet begrijpen.

Herstel: als mensen het niet eens zijn met elkaar, sowieso al ruzie hebben danwel elkaar het leven zuur maken.

Dat is menselijk, al te menselijk.

Geert
In mijn optimistisch mensbeeld is de oorzaak van elke ruzie, dat men elkaar niet
begrijpt.


Maar zelfs als het zuur maken van het leven van een ander doel in
zichzelf is, is het handig af te spreken wie wanneer meester van het terrein (
= het gesprek) is. In het beoogde systeem krijgt die meester handige
instrumenten in handen om dat terrein af te bakenen. Wie het terrein betreedt
om de meester ervan dwars te zitten, wordt met een enkele toetsaanslag
duidelijk gemaakt dat zijn bijdrage aan het gesprek niet gewenst is. De manier
waarop dat duidelijk wordt gemaakt is geformaliseerd, zodat zijn stop-teken
niet op zichzelf weer de aanleiding wordt voor een discussie. Het is een helder
rood, niet vatbaar voor misverstand.


Alle


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).