www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vacatures bij Interactieve Media, HvA
b. wijnmaalen / j. kramer on Mon, 20 Mar 2006 08:37:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vacatures bij Interactieve Media, HvA


Hallo Nettimeleden,

De opleiding Interactieve Media (IAM) is een opleiding van de HvA. Een enthousiast team opleiders bereidt de studenten voor op een loopbaan als Interactieve Media Professional. Deze persoon is in staat om concepten te ontwikkelen voor toepassingen van interactieve media en levert een bijdrage aan het ontwerp en ontwikkeltraject. Daarnaast ontwikkelen de studenten de competenties waarmee ze een ontwerp- en ontwikkeltraject kunnen aansturen en opdrachtgevers deskundig kunnen adviseren op dit gebied.

Het IAM is op korte termijn op zoek naar een

- docent Taalvaardigheid propedeuse (0,2 fte)

Taalvaardigheid is een belangrijke competentie in het vakgebied interactieve media - in het curriculum wordt daar dan ook veel aandacht aan besteed. Door de grote diversiteit in taalvaardigheid onder de eerstejaars studenten is het nodig om een deel van hen op dat gebied extra te ondersteunen

Kernactiviteiten

* Verzorgen van de aanvullende taalvaardigheidstraining (ongeveer 30 studenten)
* Ontwikkelen en verzorgen van het programma en materiaal
* Deelname aan het werkoverleg van het propedeuseteam
* Bijdrage leveren aan de evaluatie en bijstelling van het programma
* Verantwoording afleggen aan de propedeusecoördinator


Kennis en vaardigheden

* Tenminste 3 jaar ervaring met het doceren van taalvaardigheid of Nederlands
* Je bent een stevige persoonlijkheid die in staat is om eerstejaars studenten te inspireren en te motiveren
* Affiniteit met onderwijs en bekend met competentiegericht opleiden
* Samenwerken in een multidisciplinair team en je thuis voelen in een organisatie in opbouw
* Aandacht voor kwaliteit, klant- en service-gericht, jezelf doelen stellen en deze realiseren


Arbeidsvoorwaarden

Een baan bij een jonge en dynamische opleiding in een enthousiast team. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de periode van het vak - bij wederzijdse tevredenheid bestaat de mogelijkheid om het dienstverband het komende studiejaar te continueren.

De werkzaamheden maken deel uit van de organieke functie van docent 3 (schaal 10) Het salaris bedraagt minimaal EUR 2.271,-- en maximaal EUR 3.438,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband (schaal10 cao hbo). Inschaling is afhankelijk van de aanwezige competenties

Informatie

Inlichtingen kun je inwinnen bij Sanne ’t Hooft, coördinator propedeuse, te bereiken via email m.s.t.hooft {AT} hva.nl of telefoonnummer 020 - 595 18 58.

Sollicitaties

Schritelijk gemotiveerde sollicitaties per email (svp in Word bijlage) vóór 1 april 2006 sturen naar mevrouw i.mollis {AT} hva.nl.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).