www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement Monday April 3rd
STEIM on Thu, 23 Mar 2006 14:52:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement Monday April 3rd


English version see below


STEIM presenteert op maandag 3 april een concertavond met SKIF++, Kevin Blechdom en Werner/Waisvisz


SKIF++

Het elektronische audiovisuele trio SKIF++ is een samenwerking tussen laptopmusici Jeff Carey, Robert van Heumen en videokunstenaar Bas van Koolwijk. Het trio maakt gebruik van de mogelijkheden die geavanceerde software als LiSa, Super Collider en Max/MSP/Jitter bieden. Geluid wordt bewerkt tot video die weer invloed heeft op het geluid. De muziek van SKIF++ varieert van sonische uitbarstingen tot melodische en melancholische momenten. Het trio gebruikt daarbij joysticks en zelfgemaakte controllers om het geheel te creëren. Alle composities en performances zijn geheel geïmproviseerd en gebaseerd op structuren die de muziek een speciaal karakter geven. SKIF++ is deel van het N Collective.

Kevin Blechdom

De Amerikaanse Kevin Blechdom presenteert een verfrissende combinatie van computerpop, banjosongs, vreemde geluiden en openhartige teksten. Haar nieuwe CD Eat My Heart Out is een intense muzikale reis langs contrasterende muziekstijlen en emotionele openbaringen. De songs zijn gefragmenteerd en divers, maar haar ongepolijste benadering en emotionele voordracht voert de boventoon. Van computercollages tot tragische ballades, en van piratensongs, zelfhulpliedjes tot liedjes die ze schreef met gebruik van lachgas. In haar autobiografische liedjes speelt Kevin Blechdom zelf de hoofdrol. Openhartig maakt ze de luisteraar deelgenoot van haar verwarring en voert ze hem mee in haar extreme, soms tegenstrijdige beleving van liefdeservaringen en toont haar kwetsbaarheid op een prettig onconventionele manier.

Werner/Waisvisz
Concert met zeer oude en nieuwe elektronische muziekinstrumenten

Werner/Waisvisz werken op de raakvlakken van onderzoek, experiment, volstrekte eigenzinnigheid en ‘mesh-up’ techniek. Waisvisz componeert en treedt al 35 jaar met live elektronica op. Hij ontwikkelde een serie nieuwe muziekinstrumenten bij STEIM en speelde met een grote verscheidenheid aan artiesten die gezichtsbepalend zijn geweest in de elektronische muziekcultuur. Werner is een deel van de Duitse elektronische groep Mouse on Mars en leidt mede het Sonig-label.
Werner/Waisvisz gebruiken unieke instrumenten als de Crackle synth, een prototype van de thans bij STEIM in ontwikkeling zijnde Meshbox, De Handen en andere interfaces, die exclusief door STEIM zijn geproduceerd. De muziek van Werner/Waisvisz exploreert de velden van elektro-akoestische experimenten, vrije improvisatie, compositie op het podium en elektronische virtuositeitsgolven. Verwacht plotselinge rockuitbarstingen tegenover subtiele klanksensaties van microgolven en botsingen van geluidsdeeltjes. Hun zeldzame live performances zijn uitdagend voor de oren en voor de verwachtingen van een avontuurlijk muziekpubliek.Datum: Maandag 3 april 2006 Plaats: Theater Frascati Adres: Nes 63 Aanvang: 20.30 uur Entree: € 11.- / € 9,50 (korting bij stadspas, cjp en studentenkaart) Reserveringen: uitsluitend bij Theater Frascati Meer informatie: 020-6266866 (Theater Frascati) www.nestheaters.nl of 020-6228690 (STEIM) www.steim.nl


English version

STEIM presents on Monday April 3 a concert evening with SKIF++, Kevin Blechdom and Werner/Waisvisz


SKIF++

The electronic audio-visual trio SKIF++ is a collaboration of the laptop musicians Jeff Carey and Robert van Heumen and video artist Bas van Koolwijk. The trio makes use of the possibilities that technologically advanced software as LiSa, Super Collider and Max/MSP/ Jitter has to offer. Sound gets processed into video and back, ranging from sonic bursts to melodic melancholy. SKIF++ uses joysticks and self made controllers to keep it all in line (most of the time). All compositions and performances are improvised, but based on structures that give each piece its distinct character. SKIF+ + is part of the N Collective.


Kevin Blechdom

Kevin Blechdom presents a refreshing mixture of computer pop, banjo- songwriting, weird noises and explicit lyrics. Eat My Heart Out is a dense musical journey of contrasting styles, surprises, and heartache. Her songwriting is fragmented and diverse, but her raw emotion and voice remains on top as the connecting thread: from hyper- MIDI computer frenzies to tragic ballads, from pirate shanties to self-help anthems, from country songs to songs she recorded and wrote on laughing gas. Casting herself as the leading-lady in her autobiographical musical story about Love, she takes a vulnerable head-first dive into the contradictions, and desperation of human emotion and knowing people. Completely naked, she shares her emotional confusion openly.


Werner/Waisvisz in concert with very old and new electronic musical instruments

Werner/Waisvisz work on the edge of sound research, experimentation, sheer idiosyncracy and mesh- up technology. Waisvisz has been composing/performing on stage with live electronics for more than 35 years. He developed a series of new electronical music instruments at the STEIM foundation in Amsterdam and performed with many of the dignitaries of influential experimental music streams. Werner is one half of the German electronic duo Mouse on Mars and co-director of the music label Sonig.
Werner/Waisvisz use unique instruments such as the Crackle synth, a prototype of the lately developed Meshbox, The Hands and other devices which are exclusively produced at STEIM.
The music of Werner/Waisvisz explores the fields of electro-acoustic experimentation, free improvised music, on stage composing and electronic tiltery. Including sudden rock burst-outs juxtaposed with subtle sensations of microsounds and minute grain slammings. Their rare live performances are challenging the ears and expectations of the adventurous music audience.


Venue: Theatre Frascati
Address: Nes 63
Time: 20.30 uur
Entrance: € 11.- / € 9,50 (discount with stadspas, cjp en studentenkaart)
Reservations only at Frascati
More info : 020-6266866 (Theater Frascati) www.nestheaters.nl
of 020-6228690 (STEIM) www.steim.nl
To unsubscribe from this list please go to http://list.xs4all.nl/ mailman/listinfo/steim


STEIM (studio for electro instrumental music) (studio voor elektro instrumentale muziek)

Achtergracht 19
1017 WL Amsterdam
The Netherlands

Tel: 020-6228690
Fax: 020-6264262
Email: knock {AT} steim.nl
Website: www.steim.nl_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM {AT} list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).