www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] CARGO NEWSLETTER
Geert Lovink on Fri, 31 Mar 2006 10:42:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CARGO NEWSLETTER


From: cargoweb {AT} pandora.be

CARGO NEWSLETTER, MAART 2006
CARGO IS A EEN STICHTING VOOR CREATIE & ONTWIKKELING MET MEDIA
http://www.cargoweb.org

DE DROOM VAN CARGO

CARGO zoekt naar nieuwe vormen van creatieontwikkeling met media, en nodigt kunstenaars, filosofen, architecten en critici uit om hiervoor eigen projecten in te zetten. De vraag - wat zou er moeten gebeuren opdat de wereld-met-media zich kan openen in een betekenisvolle ervaring? – staat centraal. Processen van creatie tot een gebeuren ontwikkelen, dat is de intentie van CARGO.

De digitale cultuur van vandaag heeft alles van doen met de zekere vergroting van schaal in de ruimte (wereldomvattend en overal ter plaatse) en in de tijd (simultaan, alomtegenwoordig en in snelheid gegrepen). Het gaat om een toestand van exponentiële groei, van niet meer te beheren wording, waarin iedereen en alles betrokken is, deelachtig als het ware in een vorm van misdaad, een ‘crime of becoming’.

Het betreft hier een toestand van ‘dit is als of dat’, een ‘drama van valse verschijningen’. Wel zullen er altijd en overal mensen zijn - mediamensen, kunstenaars, politici, wetenschappers, ondernemers - die deze toestand van quasi onuitputtelijke mogelijkheid van vermenging zullen blijven exploiteren voor eigen nutsgewin, met de idee dat die gebruiken alleen aan hen zijn geopenbaard, en niet direct zichtbaar en gegeven zijn als ‘mogelijkheid’ aan al de ‘andere’ mensen - iedereen dus - die er te letterlijk in betrokken zouden zijn. Schuilt hier niet een ultieme paradox van waarheid en valsheid?

Het gaat er niet meer om te proberen realiteit te onderscheiden van fictie, maar wel om, in wat we ervaren van de werkelijkheid als fictie, de harde kern van de realiteit te onderscheiden, die we enkel duurzaam kunnen ondersteunen zolang we die fictionaliseren. De waarheid bevindt zich op het niveau van de valse verschijning, en niet in de gedetailleerde (historische, sociologische, e.d.) kennis. Zijn de digitale media dan niet het ‘supplement’ toegevoegd aan wat is, dat vervormt wat origineel bestaat, en het bestaande precies hierdoor in stand houdt? Met andere woorden, zouden we nog wel bestaan, kunnen we ons (persoonlijk) bestaan nog voldoende waarmaken, indien we ons zouden onttrekken aan wat ons onvermijdelijk vervormt? Dat is de kernvraag.

CARGO probeert toestanden op te zetten die een dergelijke ‘verdraaide’ kijk op de hedendaagsheid niet alleen toelaten maar uitlokken; toestanden die radicale veranderingen van gezichtspunten genereren; ervaringswerelden, waarvan de geschiedenissen worden verteld door hen die er hun waarheid in ontdekken, omdat ze er sowieso een mede-initiërende, zoniet tragikomische rol in spelen. 

CARGO wil een context voor onderzoek uitbouwen, waarin concrete onderzoeksprojecten met (nieuwe) media kunnen worden uitgeprobeerd.  De sleutelwoorden zijn niet zozeer ‘experiment’ maar ontwikkeling door creatie; niet ‘context’ maar imaginaire verbeelding; niet ‘procesmatige benadering’ maar een aanpak stap na stap, zet na zet; niet ‘netwerk’ maar een circuit van mensen.

Er wordt geen vaste vorm voor deze ontwikkeling en onderzoek vooropgesteld. Ze bevat wel eigenschappen die verwant zijn aan die van bestaande studio’s nieuwe media, werkplaatsen, labo’s, institutionele onderzoekscentra, online gemeenschappen op het Web, maar is er toch weer zeer verschillend van.

INZETTEN VAN CARGO

- - - ) - Wie meer voeling wenst met het gewicht van deze droom, en zich er door gegrepen voelt, kan kennis nemen van de nieuwe publicatie van CARGO:

WEAK MEDIA is als boek te verkrijgen, alsook online via http://www.cargoweb.org

WEAK MEDIAbevat de sporen en aanzetten van een zoeken naar vormen van gebruik van media. Hier wordt keer op keer de vraag gesteld op welke wijze wij de nieuwste media naar de hand kunnen zetten. Hoe kunnen we ze inzetten voor eigen ontwikkeling? Welke vaardigheden zijn daarbij van node? Tegen welke prijs en inspanning? En wat staat daar tegenover? Kunnen media toepassingen buiten hun eigen veld waarmaken? Zijn kritiek, onafhankelijk onderzoek, experiment en creatie wel mogelijk binnen deze technologische en zeer bedrijfsafhankelijke infrastructuur? Of zuigt het digitale alles op wat in zijn nabijheid komt, zonder meer? Brengen media ons inderdaad dichter bij een beter besef van hedendaagsheid, of integendeel, bieden ze zicht op horizon precies door ons op te vangen in een web van aloude verlangens zonder eind?

 - - - ) - Wie mee wil inzetten met eigen inzichten en creatie, kan een paswoord krijgen voor toegang tot en gebruik van het nieuwe CARGO werkplatform:

SITE IN SITE staat open voor iedereen: http://www.cargovzw.be

SITE IN SITE is het nieuwe CARGO webplatform met paswoorden voor toegang tot database en eigen webbeheer. Moderatoren kunnen er een eigen project beheren. Ze kunnen zelf paswoorden uitdelen. Ze kunnen hun eigen deelnemers uitnodigen om de creatie per project in netwerkverband mee aan te scherpen.

SITE IN SITE is ontwikkeld samen met Dominique Callewaert. Elke spiegelsite wordt beheerd via een gemeenschappelijke database en interface voor uploads, webcam en (live) streaming. 

Het is de bedoeling dat verbindingen worden aangelegd tussen de verschillende deelnemers en de projecten, in de mate van de inbreng en het (al dan niet doorgedreven) gebruik van media.

- - - ) - CARGO initieert ook zelf projecten en nodigt personen, groepen en organisaties uit hieraan deel te nemen, zoniet eigen projecten voor te stellen: 

PROJECTVOORSTELLEN 2006-2007, zoals omschreven op http://www.cargoweb.org

MEDIA VAN MENSEN :een stadsproject in Oostende;

MEDIA VOOR ONZICHTBARE STEDEN :een uitwisselingsproject met de Kinshasa kunstenaar Bylex (inzet Filip De Boeck, antropoloog);

MOORD IN MEDIA :een muziekproject (inzet George De Decker,componist);

HET PUBLIEK EXPERIMENT :een tentoonstellingsproject over presentatie en belichaming (inzet Margit Tamás, docente presentatietechnieken TU Delft/bouwkunde);

HET AANROLLEND NOODLOT VAN DE VOORTVLUCHTIGE EINDER :een gedicht (inzet Mark Van Tongele, dichter).

Vragen van Cargo :

Wilt u – als deelnemend maker / gebruiker en/of als partner - uitgenodigd worden op een presentatie? Welke vragen zou u vooraf beantwoord willen zien?

U kan ons mailen op cargoweb {AT} pandora.be

Enkele vragen van makers:

Hoe kan ik mijn werktafel openzetten? - mijn werktafel als in een netwerk koppelen aan de werktafels van anderen? Hoe kan ik anderen betrekken in mijn creatieproces? Hoe kan ik meer persoonsgebonden toegang bewerkstelligen tot de resultaten van mijn (wetenschappelijk, artistiek) onderzoek? Hoe maak ik mijn werkmaterialen toegankelijk, in een context van uitwisseling? Ik ben een kunstenaar, ik maak geen mediawerken, en toch wil ik media gebruiken tijdens mijn maakproces. Hoe doe ik dat, zonder meteen te verdrinken in een teveel aan techniek? Ik ben een schrijver (van verhalen, scenario’s, journalistieke reportages), dus ben ik vooral lineair bezig. Toch wil ik later een digitale versie van mijn werk (als een website online, een game, een cd/dvd, een interactieve presentatie). Hoe kan ik mijn werkmethode hierop afstemmen?

Mogelijke vragen van gebruikers:

Hoe krijg ik meer inzicht in de werk-zoek-creatieprocessen van makers? Hoe gaan ze tewerk? Wat zijn hun referenties, hun bronnen, hun netwerken? Hoe kan ik toegang/inzicht krijgen? Kan ik een eigen site beheren, met eigen materialen, en die plaatsen naast die van makers? Kan ik vrienden en kennissen, eventueel andere makers, uitnodigen op mijn site? Ik wil graag rechtstreeks contact met makers. Hoe vind/bouw ik een geschikt platform hiervoor?

Vragen met betrekking tot de technische uitdaging:

Ik bezit gadgets allerhande (gsm, digitaal fototoestel, wireless computer, webcam…). Hoe kan ik die toestellen beter integreren in mijn persoonlijke leef- en werkomgeving? Niet alleen een media pc thuis wil ik, maar een mediaplek thuis die in verbinding staat met andere plaatsen. Hoe bricoleer ik zo’n genetwerkte instant media ruimte? En wat zou ik er dan ermee aanvangen?

Praktische vragen:

Ik wil mijn eigen technische vaardigheid (in Flash bijvoorbeeld, of in MAX, of simpelweg in Multimedia allerhande) inzetten en ter beschikking stellen? En onder welke omstandigheden zou ik dat willen laten gebeuren? Ik ben een maker, en wil ter wille van dit onderzoek eigen projecten voorstellen. Ik wens dat hiervoor workshops worden opgezet. Onder welke vorm? Wie zou ik hiervoor graag willen uitnodigen voor extra advies en begeleiding?

CONTACT CARGO

e-mail: cargoweb {AT} pandora.be
telefoon: +32 59 43 00 39
post: Marie Joséstraat 11/23 8400 Oostende, België
mensen: Margit Tamás, Stefaan Decostere
web: http://www.cargoweb.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).