www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] bijdrage van emilie randoe tijdens wethouder van creativite
Geert Lovink on Mon, 3 Apr 2006 15:13:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] bijdrage van emilie randoe tijdens wethouder van creativiteit


http://www.wethoudervancreativiteit.blogspot.com/

PRESENTATIE WETHOUDER VAN CREATIVITEIT
Zaterdag 1 april '06 in de Stadsschouwburg Amsterdam
Organisatie: ACX / Amsterdam Creativity Exchange

Bijdrage van Emilie Randoe (interactieve media, HvA):

Lateraal denken – het kunnen leggen van dwarsverbanden – is sinds mensenheugenis de bron van alle creativiteit. Lateraal denken manifesteert zich in individuen –creatieve mensen - maar ook in groepen – creatieve teams - en in netwerken - een creatieve stad. En al evenzeer sinds mensenheugenis is de stad de plaats waar zich binnen een dicht weefsel van sociale netwerken bloeiende kernen van creativiteit kunnen vormen.

Met de overgang naar de kenniseconomie is creativiteit geoormerkt als een zeer belangrijke economische productie factor. En een creatieve stad is een noodzakelijke voorwaarde geworden voor een gunstig investerings- en productie klimaat.

Het is dus erg belangrijk dat we ons buigen over een goed model om creativiteit te organiseren en een kritische analyse te maken van de belangrijke randvoorwaarden. Zoals daar zijn: voldoende woningen met lage huren, rafelranden in de stad, en de mogelijkheid om een fatsoenlijk inkomen te verwerven. Alleen dan blijft er uberhaupt tijd over om actief te zijn in dwarsverbanden. Kapitaal, een opdrachtgever die risico durft te nemen, is een andere belangrijke randvoorwaarde.

Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe een creatieve industrie te ontwikkelen. Er is dus al veel bekend over wat te doen en niet onbelangrijk – wat te vermijden. Dat onderzoek leert ons dat het nog niet zo eenvoudig om met creatieve industrie ook een economische output van betekenis tot stand te brengen. Asociaal , onrendabel en autonoom zijn belangrijke waarden gebleken, die gekoesterd moeten worden. Een tweede les uit onderzoek is dat zich onder de top van de creatieve superstars een evenzeer belangrijke midden- en onderklasse klasse beweegt die echt alle zeilen moet bijzetten om zich een redelijk inkomen te verwerven. We hebben het dan wel over dertigers die het nog steeds aan de middelen ontbreekt voor bijvoorbeeld het starten van een gezin.

Ik stel voor mijn beleidsperiode te beginnen met het ontwikkelen van een goed concept voor Amsterdam als Creatieve Stad. Want laten we wel wezen, welke stad afficheert zich tegenwoordig niet als creatief? Dat doet het immers goed in de citymarketing. Maar in feite draait het hier om een strategisch ontwerp vraagstuk. Hoe en welke dwarsverbanden te organiseren en hoe een cultuur te bevorderen waarin deze dwarsverbanden kunnen gedijen? Deze vraagstukken liggen aan de basis van een goed concept voor de Amsterdamse Creatieve Industrie. Als wethouder zal ik daarom alle aanwezige kennis, ambitie en passie organiseren in een stadsvrijplaats om in vijf bijeenkomsten via public research een goed concept te ontwikkelen. De eerste vrijplaats wordt gehost door de Hogeschool van Amsterdam op 21 april in de Van Gendt Hallen.

Een concept alleen is niet voldoende. Geheel tegen de trend van terugtredende en nog slechts faciliterende overheid in, zal ik tijd besteden aan het organiseren van een andere belangrijke productiefactor: die van het kapitaal. Amsterdam stelt daarom een Commissioner voor de Creatieve Industrie aan. Deze commissioner organiseert een flink budget van zeg 50 miljoen bij bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Dit geld gaat niet naar een fonds of incubator, maar naar een ontwikkelmaatschappij. Het zal gebruikt worden om in dwarsverbanden opdrachten uit het publieke domein te realiseren, zoals het bevorderen van sociale cohesie, het ondersteunen van het informele leren en het stimuleren van dwarsverbanden.

Met een goed concept en de goede werken van de commissioner en de ontwikkelmaatschappij wordt het derde doel gerealiseerd. Een gezonde toekomst van die duizenden mensen die hun toekomst zien in de creatieve industrie. En dan verwacht ik dat als dr. Rosalind Gill in het najaar van 2010 voor de tweede maal de uitkomsten van haar onderzoek ‘ workers in the creative industry’ presenteert, er andere cijfers figureren als er gevraagd wordt naar de inkomens van mensen. Het gemiddelde inkomen uit arbeid in de creatieve industrie bedraagt dan 40.000 euro per jaar voor mannen en vrouwen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dat voor mannen een verdubbeling en voor vrouwen een verviervoudiging van het huidige inkomen.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).