www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Lezing Remko Scha, a.s. vrijdag.
Jelle Herold on Wed, 5 Apr 2006 14:18:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Lezing Remko Scha, a.s. vrijdag.


Beste lezer,

Graag wil ik u op de hoogte brengen van de volgende lezing.

met vriendelijke groet,

Jelle Herold.

-----


A.s. vrijdag, 7 april 2006, van 13.00u tot 15.00u in zaal MG211, Minnaert-gebouw, Leuvenlaan 4, 3584 CE Utrecht, (gratis entree)

routebeschrijving: http://www1.phys.uu.nl/faculteit/fysicacomplex/


lezing door prof. dr. ir. Remko Scha, betreffende kunstmatige kunst.

Abstract:

Remko Scha

Kunstmatige Kunst

Dit college geeft een beknopt overzicht van technieken en methodes die
in de afgelopen decennia gebruikt zijn op het gebied van de automatische
kunstgeneratie. Aan de orde komen o.m. toevalskunst, shape grammars,
Lindenmayer-systems, cellulaire automaten en emergentie. Pogingen om het
schoonheidsbegrip te formaliseren komen ook ter sprake.


 Vervolgens wordt een onderzoeksagenda geschetst voor de "Kunstmatige
Kunst": de ontwikkeling van een computationeel geïmplementeerdo
grammatica van all mogelijke beelden. Zo'n computer-programma zou de
synthese realiseren tussen het laat-twintigste-eeuwse post-modernisme en
de analytische benadering van Malevitch, Mondriaan en Kandinsky. Maar de
realisatie ervan vergt een zwaar onderzoeksprogramma: de mathematische
formulering van een steekhoudende theorie van de psychologie van de
waarneming.

 "Automation is a way of making things easy. Automation just gives you
                 something to do." - Andy Warhol, 1968

  "Ästhetik ist eine spezielle Art der Datenverarbeitung und deswegen
          ein Teilgebiet der Informatik." - Frieder Nake, 1974

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).